fbpx
NaslovnicaMINA BusinessPrvorangirana kompanija Braća Magud Grbalj

Prvorangirana kompanija Braća Magud Grbalj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kotorska kompanija Braća Magud Grbalj izabrana je za prvorangiranu za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta Krivošije u Opštini Kotor.

Kompanija je jedina dostavila ponudu na javni oglas i status prvorangiranog ponuđača dobila sa dodijeljenih 91,8 bodova.

Kriterijumi za bodovanje ponuda su bili ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade i obim godišnje rudarske proizvodnje, reference ponuđača, kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj i prosječni bruto prihod i profit u posljednje tri godine.

Ponuđač je napravio analizu tržišta, koja je pokazala povoljne uslove za plasman proizvoda, s obzirom da se u područjima koja gravitiraju lokalitetu Krivošije realizuje intenzivna investiciona aktivnost u djelatnostima kojima je tehničko-građevinski kamen potreban, kao i planirani radovi na saobraćajnoj i ostaloj infrastrukturi u opštinama Kotor, Herceg Novi, Tivat i Budva.

Ponuđač predviđa ukupna investiciona ulaganja u iznosu od 1,26 miliona EUR.

Od toga je za opremu i mehanizaciju namijenjeno 1,21 milion EUR, objekte 12 hiljada EUR, a izradu dokumentacije 37 hiljada EUR.

“Pozitivno je što će sva investiciona ulaganja biti finansirana iz sopstvenih sredstava ponuđača. U okviru poslovnog plana ponuđač je projektovao ukupan prihod od 1,24 miliona EUR, ukupni rashod od 878,8 hiljada EUR, što u krajnjem donosi profit od 329,42 hiljade EUR.

Najčitanije