NaslovnicaMINA BusinessPrimjenjuju najsavremenije tehnologije za pružanje elektronskih usluga

Primjenjuju najsavremenije tehnologije za pružanje elektronskih usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori se za pružanje elektronskih komunikacionih usluga primjenjuju najsavremenije tehnologije, a ponudom usluga i nivoom razvoja elektronskih komunikacionih mreža ide se u korak sa razvijenim državama, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Iz EKI-a su, povodom Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva koji se obilježava sjutra, rekli da se stepen tehnološkog razvoja savremenih elektronskih komunikacionih mreža procjenjuje na osnovu mogućnosti mreže da podrži, prije svega, širokopojasne usluge prenosa podataka zahtijevanog kvaliteta.

“Značajan razvoj pristupnih mreža nove generacije (NGA) propraćen je rastom broja korisnika širokopojasnog pristupa, povećanjem brzine pristupa internetu i povećanjem ostvarenog saobraćaja”, navodi se u saopštenju.

Na osnovu istraživanja o upotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT-a) u Crnoj Gori, sprovedenog u drugoj polovini prošle godine, 82,2 odsto stanovništva je koristilo internet u posljednja tri mjeseca, što je 4,6 odsto više u odnosu na taj podatak iz istraživanja sprovedenog 2020. godine.

“Na kraju prošle godine ukupan broj širokopojasnih priključaka na fiksnoj lokaciji iznosio je 188,17 hiljada, što predstavlja rast od 2,25 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Broj korisnika koji su pristupili internetu putem optike (priključak preko kabla sa optičkim vlaknima – FTTx) se u toku prošle godine povećao 10,05 odsto u odnosu na 2020. godinu”, podsjetili su iz EKIP-a.

Ukupan internet saobraćaj koji su ostvarili korisnici u fiksnim elektronskim komunikacionim mrežama tokom prošle godine je 3,09 odsto veći u odnosu na godinu ranije. Na kraju prošle godine učešće FTTx priključaka, kao najsavremenije vrste priključka, u ukupnom broju širokopojasnih priključaka, iznosilo je skoro 43 odsto.

Takođe, na kraju prošle godine priključke sa brzinom većom od 100 Mb/s koristilo je 41 odsto korisnika. O veličini kvalitativnog napretka u ovom slučaju najbolje govori činjenica da na kraju 2016. godine u Crnoj Gori nije bilo priključaka sa brzinom većom od 100 Mb/s.

“Crna Gora se po stepenu pokrivenosti stanovništva signalom mobilnih mreža može porediti sa najrazvijenijim državama Evrope. Naime, ukupna pokrivenost stanovništva GSM signalom (signalom mobilnih mreža 2. generacije) je oko 99 odsto, dok ukupna pokrivenost signalom UMTS i LTE mreža (mobilnih mreža 3. i 4. generacije) iznosi oko 98 odsto, što Crnu Goru svrstava u red zemalja sa izuzetno dobrom pokrivenošću”, rekli su iz EKIP-a.

U prvom kvartalu ove godine u Crnoj Gori je počela sa radom i prva 5G mreža (peta generacija elektronskih komunikacionih mreža), ali sa još skromnom pokrivenošću signalom.

“Broj korisnika koji su pristupili internetu preko mobilnih mreža, tokom decembra prošle godine iznosio je 561,94 hiljade, i veći je 4,15 odsto u odnosu na decembar 2020. godine. Ukupan Internet saobraćaj koji su ostvarili korisnici putem mobilnih mreža tokom prošle godine je 41,3 odsto veći u odnosu na 2020”, navodi se u saopštenju.

Prethodne godine karakteriše visok nivo ulaganja u sektor elektronskih komunikacija, tako je u 2015. godini nivo investicija iznosio 51,6 miliona EUR, u 2016. godini 116,4 miliona EUR (čak 50,8 odsto ukupnih prihoda sektora), 2017. godine su operatori uložili 101 milion EURF. U 2018. godini je uloženo 92,67 miliona EUR, u 2019. godini je investirano 78,66 miliona EUR, u 2020. godini 61,03 miliona EUR, dok je u prošloj godini uloženo 51,13 miliona EUR.

“Visokim nivoom ulaganja tokom posljednjih godina utvrđuje se dalji stabilan razvoj elektronskih komunikacionih mreža i dalji tehnološki napredak, što će usloviti da raznoliko, konkurentno i dinamično tržište elektronskih komunikacionih usluga može znatno da doprinese budućem razvoju Crne Gore kao digitalnog društva”, smatraju u EKIP-u.

Visok stepen razvoja sektora elektronskih komunikacija u Crnoj Gori potvrđuju i brojna domaća i međunarodna istraživanja i izvještaji.

Na osnovu rezultata najnovijeg izvještaja ICT Regulatory Tracker Međunarodne unije za telekomunikacije, Crna Gora zauzima 14. mjesto na listi od 193 države, koje su članice Ujedinjenih nacija. Crna Gora je u ovom izvještaju dobila 94 od mogućih 100 bodova.

Prema Bijeloj knjizi stranih investitora u Crnoj Gori za prošlu godinu, sektor telekomunikacija i ICT-a već godinama ima veće ocjene nego drugi sektori u Crnoj Gori. Poslovno okruženje u ovom segmentu se konstantno poboljšava. Rejting za 2021. je najveći do sada, i prema ocjeni stranih investitora iznosi 7,7.

“Na osnovu navedenog može se zaključiti da je EKIP, kao nezavisno regulatorno tijelo u sektoru elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, postigla visok nivo regulatornih performansi, da je Crna Gora uspješno implementirala regulatorni okvir Evropske unije za elektronske komunikacije i stvorila dobre uslove za razvoj elektronskih komunikacija, odnosno ICT sektora”, rekli su iz EKIP-a.

Iz EKIP-a su podsjetili da je 20 evropskih zemalja 17. maja 1865. godine potpisalo prvu Međunarodnu konvenciju o telegrafima, kada je osnovana i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU). Od 1969. godine, 17. maj se obilježava kao Svjetski dan telekomunikacija, a od 2007. godine kao Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva (WTISD).

U fokusu obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva (WTISD 2022), ITU je istakao temu Digitalne tehnologije za starije osobe i zdravo starenje.

“WTISD 2022. će omogućiti ITU članicama, partnerima i ostalim zainteresovanim stranama da podignu svijest o značaju uloge telekomunikacija/ICT-a u podršci ljudima da ostanu zdravi, te povezani i nezavisi u fizičkom, emocionalnom i finansijskom smislu – do života u kojem će se zdravo stariti, i sa druge strane, njihove izuzetno bitne uloge za održivost ekonomskih i zdravstvenih sistema”, navodi se u saopštenju.

S obzirom na to da je u svijetu stopa nataliteta u padu, a da se životni vijek čovjeka produžava, potrebno je fokusirati se na način da tehnologija zauzme jednu od glavnih uloga, kako bi i stariji dio populacije u tehnološkom smislu bio obuhvaćen, što se može postići samo ukoliko su kreatori, kako tehnologija, tako i politika, svjesni te činjenice i ukoliko daju svoje konkretne doprinose, u skladu sa demografskim promjenama na globalnom nivou.

“Stoga je generalni sekretar ITU-a, Houlin Zhao skrenuo pažnju da su digitalne tehnologije ključni faktor zdravog starenja svih i da pravedan pristup digitalnim tehnologijama nije samo moralna odgovornost već je od ključnog značaja za globalni prosperitet i održivost”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

damjanovic ebrd

Infrastrukturni projekti za snažniju razvojnu perspektivu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Izgradnja i održivo finansiranje infrastrukturnih projekata jedan je od prioriteta crnogorske...