fbpx
16 C
Podgorica
September 28, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessPravo na popravku ili vraćanje novca ukoliko se roba reklamira u roku...

Pravo na popravku ili vraćanje novca ukoliko se roba reklamira u roku od 90 dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potrošač ima pravo da, ukoliko u roku od 90 dana od preuzimanja robe obavijesti trgovca o nesaobraznosti, po svom izboru zahtijeva opravku, zamjenu, umanjenje cijene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa, saopštila je glavna tržišna inspektorka Nada Đurđić.

Ona je u intervjuu za PR centar, povodom Svjetskog dana prava potrošača koji se obilježava danas, saopštila da se Zakonom o zaštiti potrošača značajno uređuju njihova prava.

„Zakonom se uređuje zaštita prava potrošača pri kupovini i drugim oblicima prometa proizvoda na tržištu, a naročito zaštita ekonomskih interesa potrošača, pravna zaštita, informisanje i obrazovanje, udruživanje potrošača radi zaštite njihovih interesa“, rekla je Đurđić.

Ona je kazala da proed krovnog zakona, i drugi pravni akti sadrže odredbe kojima se štite potrošači.

„Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahtijeva od trgovca da se nesaobraznost otkloni bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor uz povraćaj plaćenog iznosa“, dodala je Đurđić.

Tržišna inspekcija je, kako je navela, u toku prošle godine primila preko 1,22 hiljade raznih inicijativa građana u cilju zaštite ili interesovanja za ostvarivanje pojedinih njihovih prava.

“Kada su u pitanju potrošači i njihova potrošačka prava, Tržišna inspekcija je u toku prošle godine zaprimila 659 zahtjeva za zaštitu prava potrošača”, precizirala je Đurđić.

Pritužbe potrošača se, kako je kazala, najviše odnose na cijene odnosno njihovo nepropisno isticanje.

„Kada su u pitanju cijene proizvoda, Tržišna inspekcija postupala je u preko 180 zahtjeva za zaštitu prava potrošača. Potrošači su podnijeli i 174 zahtjeva za zaštitu prava, u kojima su građani prijavljivali nedostatak na kupljenoj robi. Potrošači su tražili ostvarivanje prava iz garancije u 53 slučaja“, saopštila je Đurđić.

Ostale pritužbe građana su se, kako je rekla, odnosile na to da kod trgovaca ne mogu da kupe robu u tačnoj količini i mjeri, da kad su već platili proizvod ne mogu da ga dobiju u roku koji je naznačen za isporuku, da kod tehničke robe trgovac nije isporučio robu sa neophodnom pratećom dokumentacijom.

„Bilo je i pritužbi da im se sitni apoeni ne vraćaju, odnosno da se proizvod ne naplaćuje tačno koliko košta i tražili su zaštitu u tom pravcu”, dodala je Đurđić.

Ona je kazala da su u 69 odsto slučajeva zahtjevi riješeni u korist potrošača, na način da im je vraćen novac koji su dali za proizvod, izvršena zamjena za novi proizvod, ili im je omogućena kupovina robe po tačno utvrđenoj cijeni, ili u tačnoj količini.

„Ispoštovala se i odredba da im se isporuči već plaćena roba u roku koji su tražili. U 24 slučaja, potrošači su odustali u toku vođenja inspekcijskog nadzora”, navela je Đurđić.

Kada potrošač ima problem u vezi sa kupovinom proizvoda ili pruženom uslugom, neophodno je, kako je navela, da se odmah obrati trgovcu, kod kojeg je kupio robu ili pružaocu usluga, podnošenjem prigovora.

“Znači, prvo se obraća trgovcu, odnosu pružaocu usluga. Ako ne uspije problem da riješi na taj način, onda se obraća nadležnom inspekcijskom organu podnošenjem zahtjeva za zaštitu njegovih prava“, saopštila je Đurđić.

On to može da uradi ako mu trgovac, odnosno pružalac usluga, u roku od osam dana ne odgovori po podnešenom prigovoru, ili kada njegov zahtjev bude u potpunosti odbijen od trgovca.

Sada je Zakonom o zaštiti potrošača, kako je kazala, propisana i novina koja daje mogućnost organu za inspekcijski nadzor da, u slučaju da ne može utvrditi povredu prava koja se odnosi na saobraznost proizvoda, garanciju ili štetu na proizvodu datom na popravku, povredu tih prava može dokazivati vještačenjem nadležnih stručnih institucija ili angažovanjem ovlašćenog sudskog vještaka.

Đurđić je dodala i da potrošači zaštitu mogu da traže u vansudskom i sudskom postupku.

Mnogo toga je, kako smatra, i na samom potrošaču, koji mora da bude dobro edukovan i informisan, a pored toga uporan i da zna kome treba da se obrati da bi ostvario svoja prava.

„Zajedno sa ostalim nosiocima zaštite potrošača možemo doprinijeti da zaštitu prava ostvarimo u punom kapacitetu, kako je propisano Zakonom”, zaključila je Đurđić.

Najčitanije