fbpx
NaslovnicaMINA BusinessOsigurati ekonomska prava potrošača

Osigurati ekonomska prava potrošača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je donosioce odluka da stvore neophodne uslove koji osiguravaju prava na bezbjednost života i zdravlja, kao i ekonomska prava potrošača.

Koordinatorka programa Ljudska prava u toj nevladinoj organizaciji (NVO) Tamara Milaš je, povodom Međunarodnog dana prava potrošača koji se obilježava sjutra, apelovala i na proaktivno sprovođenja politike zaštite potrošača u Crnoj Gori kroz adekvatnu primjenu Nacionalnog programa zaštite potrošača i Akcionog plana za njegovu realizaciju.

„Crna Gora je usvojila zakonodavstvo kako bi osigurala usklađenost s pravnom tekovinom Evropske unije (EU) o zaštiti potrošača, ali problem ostaje neadekvatna primjena te normative“, navela je Milaš u saopštenju.

U toj NVO smatraju da posebno zabrinjava neuređenost online prodaje koja, u vrijeme pandemije koronavirusa, bilježi kvantne skokove u cijelom svijetu, pa i u Crnoj Gori.

Taj oblik trgovine, kako je kazala Milaš, doprinosi suzbijanju širenje virusa, ali nosi i brojne opasnosti sa kojima potrošači nijesu upoznati, jer tržišni subjekti ne primjenjuju zakon, etičke principe i najbolje prakse.

„To zahtijeva hitno usklađivanje novog Zakona o zaštiti ličnih podataka sa Opštom regulativom EU o zaštiti podataka iz 2016. godine, ali i inoviranje strateških dokumenata u oblasti suzbijanja sive ekonomije kako bi efektivnije bila zaštićena prava potrošača“, poručila je Milaš.

Ona je rekla da se u Crnoj Gori ovaj dan obilježava u nedovoljnoj informisanosti potrošača o sopstvenim pravima, nepovjerenju u nadležne institucije i sve većim kršenjima njihovih prava u praksi.

„Većina potrošača u Crnoj Gori ne zna svoja prava pa čak ni da su Ustavom garantovana, a mehanizmi zaštite svedeni su na sudske procese koji su dugi i neizvjesni“, tvrdi Milaš.

U CGO-u smatraju da je potrebno raditi na ustanovljavanju ujednačene sudske prakse, podizanju svijesti potrošačke javnosti, ali i trgovaca koji sve češće sprječavaju potrošače da reklamiraju neispravnu robu, obavještavajući ih da prigovor mogu da podnesu u rokovima koji nijesu u skladu sa zakonom i na način koji predstavlja teži put za ostvarivanje prava potoršača, odnosno efektivno im uskraćujući prava.

Međunarodni dan prava potrošača je ustanovljen odlukom Ujedinjenih nacija (UN) i obilježava se od 1983. godine.

Najčitanije