fbpx
NaslovnicaMINA BusinessNove prilike za razvoj crnogorske ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama

Nove prilike za razvoj crnogorske ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju usvojeni su polugodišnji izvještaji o radu inovacionih radnih grupa (IRG) za četiri prioritetne oblasti, u kojima je konstatovan značaj napredak u radu.

Na petoj sjednici Savjeta, kojim je predsjedavala ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović, usvojeni su polugodišnji izvještaji o radu IRG-a za četiri prioritetne oblasti – održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni turizam i ICT.

„Ostvarili smo konkretne rezultate kojim se otvaraju nove prilike za razvoj crnogorske ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama“ poručila je Šćepanović i naglasila značaj redovnog održavanja sjednica Savjeta i realizacije aktivnosti koje su u skladu sa planom rada za ovu godinu.

Na sjednici je istaknut veliki doprinos IRG-a u definisanju predloga za pripremu novog Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije za period ove i naredne godine, što je jedan od prioriteta Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

„Ova radna tijela pokazala su se kao izuzetno dobar mehanizam koji omogućava koontinuiranu podršku primjeni Strategije pametne specijalizacije i održavanje kontinuiteta procesa preduzetničkog otkrivanja“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Posebno je istaknut rad grupe za Održivi i zdravstveni turizam, gdje je evidentan napredak kada je u pitanju normativno uređenje ove oblasti.
Tako je, uz predložene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prvi put definisan zdravstveni turizam u Crnoj Gori.

„Takođe, ova grupa je realizovala istraživanje u cilju prikupljanja podataka koji se odnose na održivi i zdravstveni turizam u zemlji, njegovo stanje i potencijale, što je odrađeno prvi put u Crnoj Gori. Na Savjetu je predloženo da se rezultati istraživanja predstave u Privrednoj komori (PKCG), što će uskoro i biti realizovano“, dodaje se u saopštenju.

Savjet je podržao i inicijativu Unije poslodavaca (UPCG) o ozelenjavanju javnih površina na lokalnom nivou u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore.

Na sjednici su i subjekti inovacione infrastrukture – Fond za inovacije, Tehnopolis i Naučno-tehnološki park Crne Gore, prezentovali svoje godišnje izvještaje o radu, kao i planove za ovu godinu.

Ministarstvo je predstavilo Informaciju o pripremi Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije za period ove i naredne godine, koji je u finalnoj fazi izrade.

Prezentovan je i status Strategije naučno-istraživačke djelatnosti do 2027. godine, gdje je istaknuta neophodnost donošenja novog zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i podzakonskih akata, što predstavlja ključnu pretpostavku za brži razvoj naučnoistraživačke djelatnosti.

Pohvaljena je i saradnja inovacione infrastrukture sa resornim ministarstvima u oblastima pametne specijalizacije, koja je, između ostalog, rezultirala organizacijom hakatona kojima se daje mogućnost mladim, kreativnim ljudima i kompanijama da se takmiče u ideji promocije i mapiranja Crne Gore kao destinacije zdravstvenog turizma.

Savjet je podržao predlog o uspostavljanju radne grupe za izradu komunikacione strategije za S3. Takođe je zadužio Ministarstvo da do 15. jula ove godine raspiše javne pozive naučnicima, istraživačima, privredi i nevladinim organizacijama za iskazivanje interesovanja za članstvo u IRG, čime će se omogućiti kontinuitet u radu ovih tijela kao važnog segmenta S3 Nacionalnog implementacionog okvira.

Naredna sjednica Savjeta će se održati do kraja trećeg kvartala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Popravljena tri državna rekorda

Podgorica, (MINA) - Hitac Danijela Furtule u bacanju diska i tri državna rekorda obilježili...