fbpx
NaslovnicaMINA BusinessNastaviti pregovore sa AFD-om

Nastaviti pregovore sa AFD-om

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila informaciju o polaznim osnovama za pregovore sa Francuskom razvojnom bankom (AFD) u vezi kreditiranja Zajma za razvojne politike /Development Policy Loan/ (DPL aranžmana).

„U skladu sa Zakonom o budžetu za ovu godinu, država se može zadužiti do 1,15 milijardi EUR, a navedena sredstva moguće je koristiti za finansiranje nedostajućih sredstava što se prvenstveno odnosi na otplatu duga u ovoj godini i finansiranje kapitalnog budžeta stvaranje fiskalne rezerve“, navodi se u saopštenju nakon sjednice Vlade.

Imajući u vidu da je do sada realizovana emisija obveznica na međunarodnom tržištu kapitala od 750 miliona USD, odnosno 687,76 miliona EUR, nakon hedžing transakcije, preostali iznos koji je moguće obezbjediti putem zaduženja u ovoj godini je oko 463 miliona EUR.

„Shodno tome, u prethodnom periodu vođeni su razgovori sa Svjetskom bankom u cilju dodjele Zajma za razvojne politike (DPL aranžmana – Development Policy Loan) kojim bi se obezbjedila dodatna sredstva za finansiranje budžeta, odnosno stvaranje fiskalne rezerve“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su objasnili da je cilj tih zajmova da pomognu zemljama u sprovođenju strukturalnih promjena koje će podstaći ekonomski rast i smanjenje siromaštva.

„Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da nastavi pregovore sa Francuskom razvojom bankom u vezi sa ovim aranžmanom, kako bi precizirati dalje korake za njegovu realizaciju“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima pregovora sa Evropskom investicionom bankom za zaključenje ugovora o kreditu za projekat Unapređenja crnogorske željeznice između Evropske investicione banke (EIB) i Crne Gore sa predlogom za prosljeđivanje kreditnih sredstava Željezničkoj infrastrukturi (ŽICG) i Održavanju željezničkih voznih sredstava (OŽVS), s nacrtima ugovora.

„Zakonom o budžetu za ovu godinu predviđeno je da se država može zadužiti za finansiranje projekata kroz kreditne aranžmane, izmedu ostalog sa EIB-om za potrebe ŽICG i OŽVS, a za potrebe finansiranja projekta generalnog remonta pruge, sanaciju 13 čeličnih mostova i tunela, kao i za modernizaciju depoa i radionica, u iznosu do 40 miliona EUR“, naveli su iz Vlade.

S obzirom na to da se investicionim grantom dodjeljuju sredstva za finansiranje 50 odsto vrijednosti projekta, Ministarstvo finansija je, u skladu sa zaključkom Vlade od 25. aprila, okončalo pregovore sa EIB-om i usaglasilo konačan tekst ugovora o kreditu u iznosu od 40 miliona EUR.

„Ukupan iznos investicije procijenjen na oko 80 miliona EUR, od čega je 35,5 miliona EUR dodijeljeno kao grant iz dostupnih EU fondova u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), a 4,5 miliona će se obezbijediti iz sopstvenih sredstava“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave za kapitalne projekte za ovu godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte.

Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od 2,09 miliona EUR preusmjeri.

Za unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva opredijeljeno je 750 hiljada EUR, nabavku opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice 640 hiljada EUR, izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju gradskih saobraćajnica 100 hiljada EUR, unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva 200 hiljada EUR, a za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju gradskih saobraćajnica 400 hiljada EUR.

Na sjednici Vlade usvojena je Informacija o početnim stanjima depozita, neizmirenih obaveza i nedospjelih budžeta Crne Gore na početku prošle godine.

U Informaciji je konstatovano da je početkom prošle godine, početno stanje depozita budžeta iznosilo 46,32 miliona EUR, stanje neizmirenih obaveza 8,66 miliona EUR, kao i da početno stanje nedospjelih obaveza budžeta iznosilo 93,92 miliona EUR.

„Na bazi evidentiranih početnih stanja depozita, neizmirenih obaveza i nedospjelih obaveza budžeta, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da pripremi Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije