fbpx
NaslovnicaBusiness Top StoryLuka Bar može da obavlja utovar i istovar tereta

Luka Bar može da obavlja utovar i istovar tereta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Barska kompanija Port of Adria nema ekskluzivno pravo da obavlja utovar i istovar kontejnera u akvatorijumu barske luke, već taj posao može raditi i kompanija Luka Bar, smatraju u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

„Imajući u vidu da Port of Adria nije stekla ekskluzivno pravo za utovar i istovar kontejnera i da ne postoje smetnje da i kompanija Luka Bar obavlja poslove za koje je registrovana, nijesu se stekli uslovi da Ministarstvo saobraćaja u ovom momentu pokrene bilo kakve konkretne postupke povodom obavljanja tih djelatnosti oba privredna subjekta na lučkom podučju“, kazali su Pobjedi iz tog resora.

Luka Bar odnedavno pretovara generalne terete, uključujući i kontejnere. Izvršni direktor te kompanije u većinskom državnom vlasništvu, Vladan Vučelić potvrdio je krajem jula tu informaciju i naveo da je u skladu sa propisima i nedavno potpisanim aneksom ugovora o korišćenju morskog dobra da Luka Bar obavlja pretovar svih vrsta tereta, bez ikakvih formalnih ili faktičkih prepreka.

„Bez okončanog postupka pred Agencijom za zaštitu konkurencije, a imajući u vidu eksplicitnu odredbu i samog koncesionog ugovora, sklopljenog 27. decembra 2013, vjerujemo da se ne može smatrati da je firma Kontejnerski terminal i generalni tereti, odnosno Port of Adria, stekla pravo da ekskluzivno obavlja pretovar robe iz kontejnera i generalnog tereta u akvatorijumu Luke Bar“, kazali su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su saopštili da je Agencija za zaštitu konkurencije 2015. godine zauzela isti stav.

„Agencija je konkretno ukazala da ne vidi bilo kakve smetnje da Luka Bar obavlja sve djelatnosti za koje njegov osnivač i vlasnik nađu za shodno u svom poslovanju, uključujući, ali se ne ograničavajući i na pretovar kontejnera i generalnih terete“, rekli su iz Ministarstva i dodali da je s tim mišljenjem tada upoznata i kompanija Port of Adria.

Iz Ministarstva su naveli da tačka koncesionog ugovora – ekskluzivna prava – definiše da će koncesionar za deset godina od stupanja na snagu ovog ugovora imati ekskluzivno pravo i obavezu da obavlja utovar i istovar kontejnera, kao i generalnog tereta u akvatorijumu Luke Bar, pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti konkurencije.

„Port of Adria je bila dužna da pokrene postupak pojedinačnog izuzeća u ciju dokazivanja ispunjenosti uslova iz člana Zakona o zaštiti konkurencije, kako bi, ukoliko nadležni organ utvrdi da ispunjava uslove, mogla steći pravo ekskluziviteta“, dodali su iz Ministarstva.

Oni su kazali da u odnosu na navode da je došlo do kršenja obaveza koje je preuzeo koncedent po osnovu zaključenog ugovora o koncesiji, prije se može govoriti o propuštanju koncesionara da pokrene postupak utvrđivanja postojanja eventualnog prava da ekskluzivno obavlja pretovar kontejnera i generalnog tereta od broda do terminala u akvatorijumu Luke Bar.

„Ovakav propust koncesionara se ne može smatrati povredom ugovora o koncesiji od koncedenta“, rekli su iz Ministarstva.

Iz menadžmenta Port of Adrie, koja je u vlasništvu turske kompanije Global Ports, su krajem jula saopštili da ova barska kompanija ima ugovoreno ekskluzivno pravo za pretovar kontejnera i generalnih tereta do 2023. godine, koje će štititi pred međunarodnim pravnim institucijama ako Luka Bar nastavi da ga krši.

Najčitanije