fbpx
NaslovnicaMINA BusinessKontrolisaće ugovore o djelu

Kontrolisaće ugovore o djelu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna revizorska institucija (DRI) će, pored kontrolnih revizija utvrđenih godišnjim planom revizija za ovu godinu, posebno provjeriti realizaciju preporuka iz ranije okončanih revizija uspjeha, saopštio je član Senata te institucije, Branislav Radulović.

“U tom pogledu već narednih dana će DRI započeti sa provjerom realizacije preporuka iz revizije Uspješnost upravljanja ugovorima o djelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim poslovima u organima državne uprave”, rekao je Radulović Danu.

On je kazao da je ta revizija, koja je sprovedena u junu prošle godine, rezultirala ocjenom DRI da upravljanje navedenim ugovorima u organima državne uprave nije dovoljno efikasno.

“Subjekti revizije i drugi državni organi imali su rok od šest mjeseci da izvijeste DRI o sprovedenim aktivnostima na realizaciji izdatih preporuka. DRI je u predmetnoj reviziji utvrdila da ne treba zaključivati ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima za sistematizovana radna mjesta i obavljanje poslova iz nadležnosti organa, već treba da državni organi postupaju u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima”, rekao je Radulović.

DRI je u tom izvještaju utvrdila da su državni organi od 2016. do 2019. godine na ugovore o djelu potrošili 31,5 miliona EUR, a da su planirana sredstva Zakonom o budžetu za te ugovore bila 22,9 miliona u istom periodu, što znači da su planirani iznos sredstava premašili za 8,5 miliona. Subjektima revizije su dali 20 preporuka.

Radulović je naveo da je vrhovna revizija u cilju praćenja realizacije preporuka tražila od Skupštine, kao subjekta revizije, izjašnjenje u cilju praćenja realizacije ranije izdatih preporuka i planiranja budućih aktivnosti u pogledu revizija potrošačkih jedinica.

“Skupština je realizovala svoju obavezu i DRI blagovremeno 8. marta dostavila izjašnjenje sa prilozima kojima potvrđuje nastavak aktivnosti na realizaciji i dvije ranije izdate preporuke DRI, koje nijesu bile u potpunosti realizovane a odnosile su se na angažovanje osoba ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o djelu i uspostavljanje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola”, naveo je Radulović.

On je zaključio da provjerom realizacije ranije izdatih preporuka vrhovna državna revizija težište svojih aktivnosti usmjerava u pravcu pune implementacije Smjernica za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka.

Najčitanije