fbpx
NaslovnicaMINA BusinessDruštva za osiguranje da se uzdrže od isplate dividende

Društva za osiguranje da se uzdrže od isplate dividende

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za nadzor osiguranja (ANO) ostala je pri strogoj preporuci upravama društava za osiguranje da se do daljnjeg uzdrže od donošenja odluka o raspodjeli dividendi akcionarima.

„ANO će, nakon usvajanja revidiranih godišnjih finansijskih i izvještaja o poslovanju za ovu godinu, ponovo razmotriti status stroge preporuke“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Agencije nakon sjednice Savjeta.

Predstavnici regulatora smatraju da bi isplata dividendi prije usvajanja prethodno navedenih godišnjih izvještaja za ovu godinu bio rizičan potez koji bi mogao negativno uticati na finansijski položaj društava u okruženju značajno uvećanih i nedovoljno sagledanih rizika.

Savjet ANO je na sjednici, između ostalog, razmatrao status stroge preporuke iz aprila, kojom je preporučeno društvima za osiguranje da se, u cilju očuvanja stabilnosti tržišta osiguranja i zaštite osiguranika i korisnika osiguranja, privremeno uzdrže od isplate dobiti akcionarima u obliku dividende.

Razmatrajajući dalju primjenu strogih preporuka, a u svijetlu velikog stepena neizvjesnosti u vezi sa trajanjem i učincima krize izazvane pandemijom COVID-19 na crnogorsku ekonomiju, a time i na tržište osiguranja, Agencija smatra da osiguravajuća društva treba da nastave da dodatno jačaju svoj kapitalni položaj, kako bi sa većom dozom finansijske sigurnosti mogla nastaviti da ispunjavaju svoju važnu funkciju preuzimanja rizika ekonomije i društva.

„Pored navedenog, u razmatranju dalje primjene stroge preporuke, Agencija je imala u vidu i uporednu praksu regulatora evropskih zemalja, koji su mjere i preporuke vezane za privremeno uzdržavanje od isplate dobiti akcionarima ostavili i dalje na snazi, sve dok finansijski i ekonomski uticaji Covid-19 ne postanu izvjesniji“, navodi se u saopštenju.

U situaciji značajno uvećanih tržišnih i kreditnih rizika, ne samo u ekonomiji Crne Gore, predstavnici regulatora smatraju da bi osiguravajuća društva trebalo da se uzdrže od donošenja odluka o isplati dividendi svojim akcionarima naročito do trenutka usvajanja revidiranih godišnjih finansijskih i izvještaja o poslovanju za ovu godinu.

„Nakon toga bi društva u svom punom kapacitetu mogla sagledati finansijske mogućnosti za donošenje ovakvih odluka, a Agencija mogla jasno sagledati opravdanost produžavanja ove stroge preporuke, imajući u vidu efekte uticaja pandemije na poslovanje crnogorskih društava u ovoj i prvom kvartalu naredne godine“, zaključuje se u saopštenju.

Najčitanije

Simonović: Izložba prvi korak ka povezivanju dva naroda

Podgorica, (MINA) - Izložba Mandala - Hram tajne tantre, na kojoj su izložene fotografije...