Naslovnica Crna Gora Škole samostalno da nađu najbolji način za organizovanje nastave

Škole samostalno da nađu najbolji način za organizovanje nastave

Podgorica, (MINA) – Svakoj školi u Crnoj Gori treba dozvoliti da samostalno odluči o najboljim načinima da organizuje kvalitetno i inkluzivno obrazovanje tokom pandemije COVID-19, poručeno je sa prvog sastanka UNICEF-a i relevantnih lokalnih zajednica.

UNICEF, Udruženje Roditelji, Prosvjetna zajednica, Pedagoški centar, Unija direktora škola Crne Gore i Sindikat prosvjete saglasni su da škole tu odluku treba da donesu na osnovu sveobuhvatne procjene rizika i mogućnosti, i u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima, nastavnicima, roditeljima, učenicima i lokalnom zajednicom.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander rekao je da je inkluzivna javna rasprava cilj niza sastanaka sa relevantnim organizacijama koje UNICEF organizuje radi većeg uključivanja različitih grupa.

„Svi oni imaju pravo da budu konsultovani kako bi se njihovi stavovi uzeli u obzir prilikom donošenja odluka. Uvjereni smo da će najbolje odluke biti donijete kroz kontinuirani dijalog sa svim zainteresovanim stranama i zdravstvenim stručnjacima”, kazao je Santander.

Iz Prosvjetne zajednice su, kako je saopšteno iz UNICEF-a, naveli da je odluka o ponovnom otvaranju škola trebalo da se zasniva na temeljnoj analizi situacije u svakoj školi, koju treba sprovesti u tijesnoj saradnji sa zdravstvenim stručnjacima, nastavnicima, roditeljima i učenicima.

Olivera Leković iz Prosvjetne zajednice apelovala je na svaku školu da uključi nastavničko vijeće, savjet roditelja i đačke parlamente u dijalog sa zdravstvenim stručnjacima i upravom škole kako bi brzo prepoznali sve probleme i zajedno pronašli njihova najbolja rješenja.

Pedagoški centar ukazao je na potrebu da se sa posebnom pažnjom saslušaju poruke djece sa smetnjama u razvoju, kao i romskih i egipćanskih porodica.

Biljana Maslovarić iz Pedagoškog centra pozvala je Ministarstvo prosvjete da osigura fleksibilan sistem koji može zadovoljiti različite potrebe različitih učenika.

„Ovo je ključni princip kvalitetnog, inkluzivnog obrazovanja i njega treba slijediti i tokom pandemije COVID-19 “, istakla je Maslovarić.

Dragutin Šćekić iz Unije direktora škola Crne Gore rekao je da izazovi nijesu isti za sve škole.

Prema njegovim riječima, neke škole su sposobne da bezbjedno organizuju nastavu u školskoj zgradi u skladu sa instrukcijama zdravstvenih organa.

“Međutim, ovo je značajan izazov za škole sa prevelikim brojem đaka”, naveo je Šćekić.

Za taj problem, kako je rekao, treba pronaći kratkoročna rješenja zajedno sa zdravstvenim stručnjacima i lokalnim zajednicama.

Nikolaj Knežević iz Sindikata prosvjete istakao je da pandemija COVID-a-19 nije samo zdravstvena kriza, već i obrazovna.

“Budućnost našeg društva zavisi od dobrog rada ne samo ljekara, već i nastavnika. Pozivamo na hitno poboljšanje socio-ekonomskog položaja prosvjetnih radnika”, poručio je Knežević.

Iz Udruženja Roditelji su objasnili da se mora voditi računa i o socio-ekonomskom položaju roditelja, jer nadležni još nijesu donijeli adekvatne mjere o plaćenom roditeljskom odsustvu.

Kristina Mihailović iz Udruženja Roditelji rekla je da treba sačekati odluku o pravu na plaćeno odsustvo, dodajući da je 1. septembar davno prošao.

“Ova situacija je prilično stresna za mnoge porodice širom Crne Gore i pozivamo nadležne da je što prije riješe, kao i da ne dozvole da se ponovi”, rekla je Mihailović.

Najčitanije