Naslovnica Crna Gora Nakon renoviranja laboratorije kvalitetnija zdravstvena zaštita

Nakon renoviranja laboratorije kvalitetnija zdravstvena zaštita

Podgorica, (MINA) – U Centru za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku (CKLD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), čije je renoviranje završeno, biće povećan broj analiza i ubrzan proces rada, pa će i zdravstvena zaštita pacijenata biti podignuta na veći nivo, poručila je direktorica Centra Nevena Terzić Stanić.

Renovirani CKLD biće otvoren sjutra u KCCG-u.

Terzić Stanić je agenciji MINA kazala da je cilj projekta automatizacija procesa rada CKLD, podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite i uvođenje novih metoda za određivanje pojedinih parametara.

Ona je navela da, kada je ustanova renomirana i autoritativna i radi po pravilima najvećih međunarodnih standarda, sa velikom sigurnošću podiže nivo zaštite pacijenata i čuva materijalna dobra.

Terzić Stanić je objasnila da je projekat renoviranja CKLD pokrenut 8. novembra prošle godine, kada su se stekli uslovi da se presele postojeći analizatori i mobilijar laboratorije u druge privremene prostore u okviru KCCG-a.

Ona je je istakla da su u CKLD morali da nastave kontinuitet procesa rada i da je projekat počeo u vrijeme najtežeg perioda pandemije izazvane Corona 19 virusom i da je bio složen i zahtjevan.

Terzić Stanić je kazala da je opterećenje bilo veliko jer je trebalo održati kontinuitet rada i istovremeno pružiti zdravstvene usluge svim građanima uz dodatni, poseban vid organizacije procesa rada koji se odnosio na pacijente koji su oboljeli od koronavirusa.

Ona je rekla da je kolektiv CKLD pokazao izuzetnu kolegijalnost, stručnost i solidarnost i da su uspjeli u teškim situacijama da izađu na kraj i održe kontinuitet procesa rada.

„Sada kada je projekat priveden kraju, kada je stigla kompletna oprema koja obuhvata automatizaciju, sada smo na novim mukama, jer radimo edukaciju kadra i prilagođavamo se na nešto potpuno novo“, kazala je Terzić Stanić.

Ona je naglasila da bi bez podrške Menadžmenta, Službe za inženjering i održavanje opreme, IT sektora, Nabavne službe KCCG, realizacija projekta bila znatno otežana.

“Jer su imali razumijevanje i njihova podrška je omogućila da nemoguće situacije postanu moguće, zbog čega im se kolektiv CKLD iskreno zahvaljuje na podršci”, kazala je Terzić Stanić.

Terzić Stanić je istakla da je prostor renoviran i adaptiran po najvećim standardima građevinarstva i dodala da su kroz ovaj projekat ostvarili određene benefite, o kojim su mogli samo da maštaju.

Ona je navela da je prostor dobio novu klimatizaciju što podrazumijeva rekuperaciju vazduha, medicinsku svjetlost, antiseptik i statik podove, hladnu sobu i dodatni mobilijar koji je neophodan za laboratorijsku praksu.

Sve to je, kako je kazala Terzić Stanić, donacija firme „Osmi red“, koja je bila investitor i koja je realizovala cjelokupan projekat i kojoj duguju veliku zahvalnost.

Ona je objasnila da će sada proces rada biti automatizovan i organizovan po najsavremenijem konceptu.

“To su mašine koje su integrisane na jednu traku, robot, gdje je ljudski faktor i učešće toliki, da on stavlja epruvete na određeni modul, a zatim traka, mašinerija i aparati završavaju ostatak posla”, objasnila je Terzić Stanić.

Ona je navela da je smisao automatizacije u povećavanju produktivnosti rada.

Terzić Stanić je kazala da automatizacija poboljšava kvalitet organizacije procesa rada, kvalitet usluge i validnosti i tačnosti konačnih rezultata nalaza, isključivanjem uticaja ljudskog faktora u radu sa uzorcima smanjuje mogućnost pravljenja greške, skraćuje vrijeme dostupnosti rezultata analiza i redukuje troškove potrošnje.

“Što znači da mi racionalizujemo i imamo mogućnosti da preraspodijelimo naša materijalna sredstva i širimo dalje dijagnostiku”, kazala je Terzić Stanić.

Ona je rekla da se automatizacijom rasterećuje i ljudski kadar koji će se preraspoređivati na druga potrebna radna mjesta u CKLD.

Terzić Stanić je kazala da je akreditacija CKLD buduća neminovnost, jer su stvoreni uslovi za nju.

“U sklopu jednog projekta od juna, planiramo da krenemo u taj novi izazov da bismo mogli da sa akreditacijom primijenimo međunarodne profesionalne standarde, unapredimo pouzdanje u validnost, tačnost i pouzdanost naših rezultata i da bismo mogli da budemo na nivou internacionalnih trendova”, rekla je Terzić Stanić.

Ona je poručila da CKLD to zaslužuje, s obzirom na to da ga sadašnja dijagnostika, automatizacija i veliki broj novih metoda koji su implementirani, svrstavaju među najsavremenije opremljene regionalne laboratorije u domenu dijagnostike kojima se bavi.

Terzić Stanić je navela da je stručni tim CKLD realizovao dodatne i uveo nove metode, iako je automatizacija epicentar svih dešavanja i interesovanja.

Ona je objasnila da je u pitanju metodologija određivanja glikoliziranog hemoglobina HPLC metodom, “koja predstavlja zlatni klinički standard u određivanju HbA1c-a”.

“Bitno je da stvorimo uslove za uspješnu primjenu međunarodnih profesionalnih standarda u praksi, podignemo analitički nivo određivanja, a samim tim pouzdanu kliničku primjenu glikoliziranog hemoglobina, koji je danas jako bitan u praćenju, otkrivanju i dijagnostici dijabetesa”, rekla je Terzić Stanić.

Ona je kazala da se uvodi i tromboelestrometrija, koja je korisna u brzoj diferencijalnoj dijagnostici uzroka akutnih velikih krvarenja, kod opsežnih operacija.

Terzić Stanić je objasnila da tromboelestrometrija, uz mogućnost spašavanja života usljed otkrivanja uzroka krvarenja, znatno racionalizuje potrošnju krvi i krvnih derivata, tako da se izbjegavaju bespotrebne transfuzije.

“Samim tim i neželjena dejstva na primjenu transfuzije krvi, zatim omogućuje se alternativna terapija i ono što je bitno, pozitivni ishodi po pacijenta, koji su dokazani kroz veliki broj studija koje su sprovedene usljed primjene tromboelestrometrije”, kazala je Terzić Stanić.

Prema njenim riječima, još jedan vid automatizacije je hematološka dijagnostika.

“Implementirali smo jedan jako dobar automatski brojač krvnih elemenata, koji omogućava direktno određivanje perifernih razmaza i digitalno očitavanje”, navela je Terzić Stanić.

Terzić Stanić je objasnila da to znači da svaki nalaz krvne slike, za koji se utvrdi da treba da se radi razmaz, više ne radi čovjek, nego aparat na osnovu određenih pravila.

“Odradi krvni razmaz, diferenciraju se elementi, a onda preko određenih softverskih rješenja imamo konekciju sa Internom klinikom, to jest našim hematolozima”, rekla je Terzić Stanić.

Ona je istakla da je ovo prva interaktivna saradnja i ocijenila da je to u ovom trenutku za pohvalu.

Terzić Stanić je kazala da se sa otvaranjem nove laboratorije povećava i broj analiza koje se rade.

Ona je ocijenila da su možda za građane interesantne analize kalprotektin ili kopeptin, ono za šta u posljednje vrijeme ima dosta zahtjeva, a oni nijesu bili u mogućnosti da sprovedu, jer su čekali da se realizuju tenderi.

Terzić Stanić je poručila da ponovo kreću sa radom monitoringa terapije aspirinom i plaviksom i još nizom novih parametara.

Najčitanije