fbpx
Naslovnica Crna Gora Društvo Predvidjeli 6,7 hiljada sistematizovanih radnih mjesta u državnoj upravi

Predvidjeli 6,7 hiljada sistematizovanih radnih mjesta u državnoj upravi

Podgorica, (MINA) – Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Ažurirani kadrovski plan organa državne uprave i službi, kojim je predviđeno ukupno 6.713 sistematizovanih radnih mjesta.

Kako su kazali iz Vlade, ukupan broj zaposlenih je 4.658, od čega na neodređeno vrijeme 4.175, a na određeno 483 izvršilaca.

“U toku ove godine planirano je zapošljavanje 327 državnih službenika, od čega 95 na neodređeno i 232 na određeno vrijeme, kao i 36 pripravnika od čega 29 sa visokim obrazovanjem i sedam sa srednjim obrazovanjem”, kaže se u dokumentu.

Kako se navodi, u toku je postupak stavljanja na raspolaganje osam službenika Upravi za kadrove za potrebe internog tržišta rada, dok će 13 službenika ispuniti uslov za odlazak u penziju.

Iz Vlade su naveli da su donijeli odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za poglavlja 11, 12 i 13.

Sastav radnih grupa, kako su saopštili, prilagođen je kadrovskim promjenama koje su nastupile formiranjem nove Vlade, kao i prihvatanjem Nove metodologije proširenja.

Na sjednici je donijeta Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine.

Iz Vlade su saopštili da su zadaci Savjeta organizovanje i sinhronizacija aktivnosti nadležnih institucija, praćenje prioriteta, dinamike i rokova realizacije, kao i ocjenjivanje postignutih rezultata i racionalizacije utroška sredstava.

Vlada je donijela Akcioni plan za ovu godinu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019 – 2022. godine.

Iz Vlade je saopšteno da je usvojena Informacija Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou u odnosu na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne.

Tom Informacijom se preporučuje razmatranje dodatnog unaprjeđenja odredbi tih zakona, sa ciljem preciziranja ograničenja koja se odnose na poslovne, poreske i carinske tajne, kao i intelektualnu svojinu.

Ta ograničenja, kako se kaže u dokumentu, mogu značajno otežati rad istraživačkih novinara i nevladinih organizacija i učešće javnosti u borbi protiv korupcije.

“Vlada je zadužila Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija da se, u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, dodatno konsultuje sa predstavnicima nevladinog sektora i ostalim zainteresovanim stranama, kako bi se odredbe unaprijedile”, kazali su iz Vlade.

Nadodi se da je na sjednici usvojena Informacija o primjeni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i stvaranju uslova za korišćenje Registra kućnih brojeva, ulica i trgova, odnosno, Adresnog registra.

Iz Vlade su kazali da je, na osnovu prikupljenih podataka od jedinica lokalne samouprave, u Informaciji konstatovano da su sve lokalne samouprave donijele odluke o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova.

“Od 25 jedinica lokalne samouprave, njih deset realizovalo je zakonske obaveze da odrede brojeve za označavanje zgrada i postavljanja tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, kod 15 jedinica lokalne samouprave status realizacije tih obaveza je djelimičan, pa im je preporučeno da najkasnije do kraja godine, ispune preostale obaveze.

Iz Vlade su kazali da je Ministarstvo zaduženo dapokrene prekršajni postupak protiv odgovornih osoba, ukoliko jedinice lokalne samouprave ne ispoštuju preporučene rokove.

Vlada je na sjednici razmotrila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je Skupštini podnio poslanik Prave Crne Gore, Marko Milačić.

Navodi se da je Vlada odlučila da Skupštini dostavi mišljenje u kome su razlozi za izmjenu Krivičnog zakonika, radi bolje zaštite novinara i drugih službenika, ocijenjeni kao opravdani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije