fbpx
Naslovnica Crna Gora Doprinijeti ostvarenju potencijala društveno-ekonomskog napretka

Doprinijeti ostvarenju potencijala društveno-ekonomskog napretka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žensko preduzetništvo u Crnoj Gori je svakim danom snažnije, ali je to proces u kojem svi segmenti društva moraju dati doprinos kako bi se ostvarili svi potencijali društveno-ekonomskog napretka, kazala je potpredsjednica Privredne komore (PKCG) Nina Drakić.

Ona je na prezentaciji pilot projekta „Aktiviranje žena“, koju je organizovala PKCG u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje (ZZZCG), i uz podršku Međunarodne organizacije rada (MOR), navela da su posljedice pandemije koronavirusa dodatno istakle izazove sa kojima se susrijeću preduzetnice.

“Ovim projektom je planirano da se unaprijedi zapošljavanje žena koje su tokom COVID 19 pandemije izgubile posao”, kazala je Drakić, saopšteno je iz MOR-a.

Na taj način se, kako je navela, pruža mogućnost za postizanje rodno ujednačenog udjela u nezaposlenosti i da se učvrsti nacionalni mehanizam za jednakost polova.

Sanja Rabrenović iz ZZZCG rekla je da je cilj projekta uključivanje žena na tržište rada, kao i da se, pri dizajniranju projekta, vodilo računa i o poslodavcima jer projekat ima za cilj da poslodavci, uz finansijsku podršku Zavoda, obezbijede kvalitetne radnike.

Ona je navela da će poslodavci realizovati programe obuke za određena zanimanja, saglasno planovima obuke koje će pripremiti u saradnji sa Zavodom, u trajanju od tri ili šest mjeseci, zavisno od potreba nezaposlenih žena.

“Za vrijeme trajanja obuke na radnom mjestu, Zavod će poslodavcu isplatiti sredstva u iznosu od 255 EUR po učesnici obuke na mjesečnom nivou. Ova sredstva će se isplaćivati mjesečno, unazad, a nakon podnošenja dokaza, od strane poslodavca, o isplaćenim zaradama, porezima i doprinosima za socijalno osiguranje za zaposlene učesnice”, kazala je Rabrenović.

Ona je rekla da raspoloživa sredstva za finansiranje pilot projekta iznose 85,6 hiljada EUR.

Obaveza poslodavca je, prema njenim riječima, da sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od tri mjeseca, zaključe ugovore o radu, u najkraćem trajanju od šest mjeseci, a sa učesnicama za koje će obuku izvoditi u trajanju od šest mjeseci, zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od 12 mjeseci.

Rabrenović je kazala da se nada da će većina učesnica projekta ostati u radnom odnosu i nakon projektom predviđenog perioda, jer smatra da je to dobar način da poslodavci koji zaista imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika, do njih i dođu uz finansijsku i logističku podršku Zavoda.

Nacionalni projektni koordinator MOR-a, Ines Pajović, navela je da, prema brzoj procjeni te kancelarije, sprovedenoj u maju prošle godine u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), a koja se odnosi na uticaj Covid-19 na tržište rada, trgovina na veliko i malo, kao i usluge smještaja i ponude hrane zauzimaju prvo mjesto na listi sektora sa visokim rizikom u pogledu uticaja na zapošljavanje.

“Tada je prepoznato 36 hiljada radnih mjesta u neposrednom riziku od gubitka, a žene čine najveću zastupljenost na poslovima u ovim sektorima”, rekla je Pajović.

Ona je kazala da je u 2019. godini stopa aktivnosti žena (15-64) u Crnoj Gori iznosila 59,1 odsto, u poređenju sa 73,3 odsto kod muškaraca, dok je stopa zaposlenosti žena iznosila 49,7 odsto (62,3 odsto za muškarce), a stopa nezaposlenosti 15,9 odsto (u odnosu na 15 odsto za muškarce).

Među neaktivnim ženama, prema njenim riječima, više od trećine njih bilo je neaktivno zbog brige o porodici ili nekih drugih oblika njege.

“Institucionalni faktori koji utiču na učešće žena na tržištu rada povezani su sa karakteristikama države blagostanja, uključujući socijalne politike koje obezbjeđuju subvencije za brigu o djeci, roditeljsko odsustvo i fleksibilne aranžmane vezane za radno vrijeme; i institucije tržišta rada, poput zakona o zaštiti zaposlenja, poreskih šema i sistema naknada za nezaposlene”, kazala je Pajović.

Dodala je i da se pokazalo da su subvencije za brigu o djeci bolji alat od dječijih dodataka, ako se želi povećanje ponude ženske radne snage.

Pajović je istakla da je, uzimajući u obzir sve navedeno, MOR u saradnji sa ZZCG, a na inicijativu Ministarstva, osmislio dvije mjere aktivacije za određene kategorije.

Navodi se da je prva mjera, o kojoj je na skupu bilo riječi, dizajnirana kroz projekat “Ublažavanje uticaja Covid-19 na svijet rada u Crnoj Gori”, koji je finansirao britanski Fond za dobro upravljanje.

Druga mjera se realizuje kao dio zajedničke akcije Ujedninjenih nacija (UN) kroz projekat pod nazivom “Activate”, a koja ima za cilj da podrži uključivanje mladih žena na tržište rada kroz bolje programe i usluge aktivacije.

Dragana Dedić iz ZZZCG istakla je da je glavni razlog pokretanja tog projekta činjenica da se žene sa djecom predškolskog uzrasta teško zapošljavaju i lako ostaju bez posla, u odnosu na žene iz drugih kategorija.

Ona je navela da pilot projekat ima dvije ciljne grupe koje čine žene sa djecom predškolskog uzrasta koje su prethodno bile zaposlene i koje su izgubile posao od sredine marta prošle godine zbog krize COVID-19.

“Kao i žene sa djecom u predškolskom uzrastu koje su voljne da rade, ali su neaktivne jer nemaju pristup uslugama brige o djeci (nedostatak javnih ustanova, ili nedostatak resursa za plaćanje privatnih usluga čuvanja djece)”, kazala je Dedić.

Ona je navela da je obuka na radnom mjestu namijenjena ženama od 25 do 34 godine, sa djecom predškolskog uzrasta koje su se prijavile na evidenciju nezaposlenih lica ZZZCG nakon 15. marta prošle godine, zato što su izgubile posao nakon navedenog datuma, i/ili prijavljene na evidenciju nezaposlenih lica poslije tog datuma.

Dedić je istakla da će za vrijeme trajanja obuke na radnom mjestu, Zavod i finansijski podržati učesnice programa u vidu finansijske pomoći za usluge brige o djeci u visini od 30 EUR mjesečno po djetetu.

Ona je dodala da je planirana realizacija programa obuke na radnom mjestu za 41 nezaposlenu ženu, od kojih 26 u Podgorici i 15 u Bijelom Polju.

Dedić je navela da je u biroima rada Podgorica i Bijelo Polje organizovana predselekcija, i da trenutno ima 57 žena iz oba biroa, sa iskazanom željom za uključivanje u projekat.

Javni poziv za iskazivanje interesovanja poslodavaca otvoren je do 30. jula u 15 sati.

Dedić je nagovijestila će u sljedećoj fazi tog projekta biti objavljen javni poziv za opštine Nikšić i Berane, a da se do kraja godine očekuje i poziv za opštine Bar i Tivat.

Sprovođenje projekta podržao je Globalni fond za održivi razvoj UN, a njime je planirano da se unaprijedi zapošljavanje žena.

Projekat će se realizovati uz predviđene obuke na radnom mjestu i zapošljavanje u trajanju od šest ili 12 mjeseci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

U Crnoj Gori najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva na 100k stanovnika

Podgorica, (MINA) – U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na...