fbpx
NaslovnicaCrna GoraUtvrđen Nacrt izmjena Zakona o sprečavanju korupcije

Utvrđen Nacrt izmjena Zakona o sprečavanju korupcije

Podgorica, (MINA) – Odbor za antikorupciju utvrdio je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije kojima je, između ostalog, predviđeno da Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ima pristup finansijskim i bankovnim računima javnih funkcionera, bez obzira na njihovu saglasnost.

Izmjenama se i ukida mogućnost da se za javne i državne službenike unaprijed ugovaraju otpremnine. Sjednici Odbora nijesu prisustvovali predstavnici opozicije.

Predstavnik Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Lazar Grdinić rekao je da je Nacrtom zauzet konkretan i dobar kurs kada su u pitanju izmjene Zakona.

“Sačekaćemo mišljenje Evropske komisije, jer je to jedna od najvažniji adresa kada je u pitanju ovaj Zakon. Javnost mora biti strpljiva sa donošenjem izmjena, a posebno poslanici od kojih zavisi da li će imati političke volje, ili ne da iznesu ovaj proces”, rekao je Grdinić.

On je ukazao da se izmjenama zakona uvode nove razne kategorije podataka koje će funkcioneri prijavljivati, a koje će ASK biti obavezna da objavi.

“To će u nekoj perspektivi omogućiti i bolju kontrolu javnosti, medija i nevladinog sektora. Sa druge strane, mislim da je u interesu javnih funkcionera da budu što transparentniji po pitanju prihoda i imovine jer time neće njihov integritet bio na udaru javnosti kao što je sada”, rekao je Grdnić.

On je istakao da je dobro što su Nacrtom proširene definicije imovine, poklona i javnog funkcionera, čime se, kako je rekao, sužavaju razne manipulacije koje su se do sada dešavale prilikom tumačenja zakona.

Grdinić je, kao značajan iskorak, naveo brisanje dijela odredbe koji se tiče domaćinstva, tako da će sada funkcioneri biti obavezni da prijavljuju prihode i imovinu svih članova porodice, nezavisno od toga da li žive sa njima ili ne.

“Ova izmjena je bila neophodna zbog toga što se obično dešavalo da djeca funkcionera nestaju iz domaćinstva, to jeste iz imovinskih kartona, a onda preko noći postaju vlasnici imovine za koju nema realnog objašnjenja kako je stečena”, dodao je Grdnić.

Prema njegovim riječima, još jedna od dobrih izmjena je davanja naležnosti Savjetu da mogu odlučivati u drugostepenom postupku i pobijati odluke direktora Agencije koje su do sada bile konačne i protiv kojih se morao pokretati postupak pred Upravnim sudom.

“Mislimo da će to u srednjeročnom roku omogućiti bolji i transparentniji rad Agencije i bolju kontrolu”, dodao je Grdnić.

Kada je riječ o odredbi o davanju saglasnosti za pristup žiro računima javnih funkcionera, Grdinić je kazao da su dobili od Centralne banke inpute da se ona može brisati i da funkcioneri više neće biti omogućeno da dozvoljavaju ili ne dozvoljavaju pristup bankovim računima.

Gradnić je kazao da je jedan od najkonkretnijih izmjena uvođenje kategorije životnog stila u zakon, jer je ranije postojalo slobodo tumačenje ko treba da se bavi tim pitanjem.

On je pozitivnim ocijenio izmjenu kojom se ASK-u daje mogućnost da ispituje životni stil javnih funckionera jer je, kako je rekao, svima vidljivo da funkcioneri i članovi njihovog porodica žive mnogo bolje nego što to omogućavaju njihovi prihodi i imovina.

Gradinić je rekao da neki predlozi MANS-a nijesu usvojeni, ali će u toku javne rasprave insistirati da se te izmjene uvedu.

“Javnost treba da bude svjesna da će se sve na kraju svesti na prisustvo ili odsustvo političke volje da se izmijenjeni Zakon usvoji i primjenjuje, i u kojoj mjeri”, naveo je Grdinić.

Zamjenik predsjednika Odbora Dragan Bojović, rekao je da su na sjednicu bili pozvani i predstavnici ASK, ali ni oni nijesu došli, niti su učestvovali u radu radne grupe za izradu Nacrta.

“Ali, poziv ostaje otvoren, biće javna rasprava. Nadamo se da će se u ovaj proces uključiti sve zainteresovane strane”, rekao je Bojović.

On je najavio da će okrugli stolovi o Nacrtu biti organizovani nakon prvomajskih praznika i dodao da će, kad bude napravljen završni predlog zakona, dokument biti poslat Evropskoj komisiji.

Bojović je ocijenio da odredbe i izmjene zakona mogu samo da doprinesu težnji da se etika uvede u politiku i da se stvore najefikasniji mogući mehanizmi koji će omogućiti da borba poritiv korupcije bude efikasna.

On je rekao da imovna svih u Crnoj Gori treba biti transparentna, legalna i javna, ali da poltičari imaju veću mogućnost iskušenja u nivo koruptivnog djelovanja, što ne bi smjelo.

“Moramo da pokažemo da politika i etika idu zajedno. Kao što je neophodna maksimalna transparentnost u radu i polaganje računa, ne treba političare targetirati i praviti od njih metu”, dodao je Bojović.

Predstavnica Instituta Alternativa Ana Đurnić smatra da treba razmotriti da li su za implemetaciju zakona potrebna dodatno budžetska sredstva.

“Predvidjeli smo da Savjet ima stručnu službu, za koju su potrebni ljudi i zarade. Takođe potrebno je obezbijediti i plate za članove Savjeta budući da neće biti djelimično zaposleni u ASK-u, već će to biti njihov primarni posao i njihove zarade će se usaglašavati sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru”, istakla je Đurnić.

Bojović je objasnio da su imali odgovor ASK i određenih evropskih institucija da bi se narušila finansijska samostalnost Agencije ukoliko se ukine propisani limit.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica ocijenio je da bez izmjena antikorupcijskog zakona nema djelotvorne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Kako je istakao, za zaštitu javnog intersa veoma je značajna norma kojom se zabranjuje ugovoranja otrpemnine u slučaju prestanka javne funkcije predsjednika i člana upravljanja organa u državnom vlasništvu.

“Ono što smu imali za vrijeme bivše vlasti – ugovoranje otpremnina koje su bile u iznosu i do 80 hiljada EUR, danas zakonom želimo promijeniti i blokirati tu praksu”, naveo je Koprivica, dodajući da se zalaže da se na odgovorajući način definiše i povratno dejstvo te norme.

Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović rekao je da u zakonu ima dobrih preldog, ali i onih manje dobrih koje možda nemaju utemeljenje u realnosti.

On je ocijenio da je dobro to što da direktorici i članovima Savjeta ASK-a i koji su imenovani u skladu sa Zakonom o spječavanju korupcije prestaje mandate danom stupanja na snagu izmijenjenog zakona.

“Ti ljudi nijesu zaslužili da se nađu na tim pozicijama, što svjedoči njihovo nepojavljivanje na današnjoj sjednici Odbora. ASK je bila samo dio hobotice koja je uz tužilaštvo, sudsvo, policiju, služila bivšem režimu da lagano obavlja koruptivne poslove”, rekao je Vučurović.

On je kazao da će DF djelovati amandmanski, kako bi zakonom predvidjela obaveza provjere imovine i prohoda nevladinog sektora, “posebno onog koji se bavi političkim analizama, a ne svojim poslom”.

Prema riječima Vučurovića, finansije NVO sektora trebalo bi da provjerava ASK, Državna revizorska institucija ili Specijalno državno tužilaštvo.

“Bilo bi korektno da znamo kako svi troše novac u Crnoj Gori. Ako se to traži od javnih funkcionera, a mi to podržavamo, tako bi bilo dobro da vidimo kako i ostali segmenti društva troše sredstva za rad”, rekao je Vučurović.

Poslanik Socijalističke narodne partije Draga Ivanović ocijenio je da je regulisanje nadležosti Savjeta veoma značajno i da je dobra novina kojom se definiše obaveza ASK-a da podnosi izvještaj Skupštini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije