fbpx
NaslovnicaCrna GoraUsvojena deklaracija POSP-a sa preporukama

Usvojena deklaracija POSP-a sa preporukama

Podgorica, (MINA) – Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) jednoglasno je danas usvojio deklaraciju i preporuke Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje i institucijama države i Unije.

U deklaraciji se ističe da politička volja i širok međupartijski dijalog između vlasti i opozicije ostaju suštinski važni za postizanje napretka u sveukupnom procesu pristupanja.

„POSP pozdravlja stanje pristupnih pregovora Crne Gore, sa svim otvorenim poglavljima i tri koja su privremeno zatvorena“, kaže se u deklaraciji.

Navodi se da sveukupni tempo procesa pristupanja zavisi od napretka u oblasti vladavine prava, temeljnih prava, uključujući i zaštitu prava manjina, funkcionisanja demokratskih institucija i reforme javne uprave i od ekonomskih kriterijuma.

POSP je apelovao na crnogorske vlasti da se usredsrede na davanje prioriteta predlozima zakona koji se odnose na agendu reformi u vezi sa EU, kao i jačanje političke posvećenosti i širokog međupartijskog dijaloga između vlasti i opozicije, koji su potrebni da se deblokiraju značajni segmenti reformi u pravosuđu.

Crnogorske vlasti, kako su poručili iz POSP-a, treba da se usredsrede i na postizanje opipljivih rezultata i bilansa ostvarenih rezultata u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i očuvanja prava nacionalnih manjina u Crnoj Gori.

POSP je pozvao aktere u Crnoj Gori da visok nivo podrške javnosti evropskim integracijama smatraju jasnom porukom da građani žele demokratske reforme zasnovane na vrijednostima EU.

„POSP poziva i evropske i crnogorske aktere da ubrzaju pregovarački proces i da iskoriste visoku podršku članstvu u EU kao platformu za dalji napredak i ubrzanu dinamiku tog procesa“, piše u deklaraciji.

Iz POSP-a su, imajući u vidu neophodnost sveukupnog međupartijskog i društvenog konsenzusa o budućem članstvu Crne Gore u EU, pozvali na konstruktivan i inkluzivan politički dijalog izvršne i zakonodavne vlasti.

Oni su pozvali na posvećenost svih parlamentarnih stranaka kako bi se prevazišla trenutna polarizacija političke scene, ojačale državne institucije i poboljšao napredak Crne Gore na putu ka EU.

Iz POSP-a su istakli da su međupartijski dijalog i funkcionalni parlament ključni za napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima.

„PSOP podstiče Skupštinu da razmotri zaostale zakonodavne inicijative koje čekaju na parlamentarnu raspravu“, navodi se u deklaraciji.

Iz POSP-a su pozvali da se u potpunosti uključe u rad Skupštine parlamentarne stranke koje ne učestvuju u punom kapacitetu, kako bi se unaprijedio proces donošenja odluka i kvalitet parlamentarne debate.

POSP je pozvao zakonodavnu i izvršnu vlast na unapređenje međusobne koordinacije u davanju prioriteta predlozima zakona koji se odnose na agendu reformi u vezi sa EU.

„POSP pohvaljuje napore predsjednika Skupštine za jačanje zakonodavne i nadzorne funkcije parlamenta, izražava žaljenje zbog čestog korišćenja hitnog postupka pri iniciranju i usvajanju zakonodavstva“, piše u deklaraciji.

Iz POSP-a su pohvalili unapređenje transparentnosti Skupštine i njene komunikacije sa javnošću i pozdravili pozitivne promjene u vezi sa zastupljenošću žena i manjina u parlamentu.

Oni su pozvali na djelotvorno sprovođenje neispunjenih preporuka OEBS-a/ODIHR-a u vezi sa izbornim okvirom, u skladu sa evropskim standardima i najboljim praksama.

„POSP podstiče Odbor za izbornu reformu da ispuni zadatak i što je prije moguće omogući sprovođenje neophodnih zakonodavnih reformi“, navodi se u deklaraciji

Iz POSP-a su ponovili da su efikasna javna uprava i stručnost suštinski značajne za pokretanje neophodnih reformi.

„POSP, u tom cilju, ohrabruje učinkovitu depolitizaciju, optimizaciju i jačanje javne uprave, transparentne postupke imenovanja, kao i primjenu zapošljavanja utemeljenog na zaslugama i rukovodne odgovornosti“, piše u deklaraciji.

Odbor je apelovao na vlasti da u potpunosti rekonstruišu funkcionalnu pregovaračku strukturu i popune preostale pozicije, čime se stimuliše dinamika procesa pristupanja.

POSP je pozvao na političku posvećenost kako bi se deblokirale i dalje nesprovedene reforme.

Iz POSP-a su konstatovali da je ostvaren ograničeni napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji su i dalje dominantni u mnogim oblastima.

Odbor je apelovao na crnogorske nadležne institucije da unaprijede odgovor krivičnog pravosuđa na korupciju na visokom nivou i pokrenu temeljne istrage o svim zloupotrebama koje su otkrivene Pandora papirima, u skladu sa izvještajem Evropskog parlamenta od 21. oktobra ove godine.

„POSP konstatuje visoku polarizaciju medijske scene i poziva na osiguravanje nezavisnosti medija i borbu protiv dezinformacija, hibridnih prijetnji i politički pristrasnog izvještavanja“, navodi se u deklaraciji.

Iz POSP-a su oštro osudili napade na medije i novinare i pozvali na učinkovitu istragu i sudsko postupanje.

Odbor je pozvao na učinkovito sprovođenje postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira i ključnih međunarodnih instrumenata u oblasti ljudskih prava i dalje unapređenje klime inkluzije, tolerancije i borbe protiv svih vidova diskriminacije.

Oni su konstatovali nejednakost žena u učešću u političkom i javnom životu, pristupu zapošljavanju i ekonomskim mogućnostima.

Iz POSP-a su naveli da rodno zasnovano i porodično nasilje i dalje izaziva zabrinutost, posebno imajući u vidu pandemiju kovida-a 19.

„Izražava žaljenje što ranjive grupe, uključujući Rome i Egipćane i osobe sa invaliditetom, i dalje doživljavaju višestruke oblike diskriminacije i teškoće u ostvarivanju pristupa tržištu rada, pravdi, uslugama zdravstvene zaštite i obrazovanju“, piše u deklaraciji.

Iz Odbora su pozdravili napredak postignut u zaštiti prava pripadnika LGBTI populacije i organizaciju Parade ponosa u Crnoj Gori u oktobru ove godine.

Oni su pozvali na adekvatnu primjenu zakona o partnerstvu osoba istog pola.

„POSP pohvaljuje Crnu Goru zbog posvećenosti, aktivnog učešća i konstruktivne uloge u regionalnoj saradnji i regionalnim inicijativama“, piše u deklaraciji.

Iz POSP-a su pohvalili potpunu usklađenost sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i aktivno učešće u misijama Unije u okviru Zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike.

„POSP pozdravlja napredak i posvećenost Crne Gore međunarodnoj policijskoj saradnji, koja je dodatno ojačana sporazumom sa Fronteksom po pitanju upravljanja granicama i hvatanja u koštac sa prekograničnim kriminalom, krijumčarenjem droga i oružja, trgovinom ljudima i terorizmom“, piše u deklaraciji.

POSP je pozvao na dodatnu posvećenost crnogorskih vlasti kada je u pitanju sprečavanje nelegalnih migracija ka EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije