fbpx
NaslovnicaCrna GoraProfesionalizacija i depolitizacija ključni izazovi

Profesionalizacija i depolitizacija ključni izazovi

Podgorica, (MINA) – Reforma javne uprave složen je proces, koji zahtijeva vrijeme i veliku posvećenost, a ključni izazovi su profesionalizacija i depolitizacija, kazala je direktorica Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), Ratka Sekulović.

Ona je u intervjuu agenciji MINA kazala da, kada je u pitanju reforma javne uprave, postoji zakonski okvir, ali da često nedostaje njegova kvalitetna primjena.

»Zbog toga smo kao jedan od tri osnovna cilja za šestogodišnji period prepoznali taj izazov. Kroz niz aktivnosti bavićemo se kvalitetnijim rješenjima za okvir kompetencija, zapošljavanje po zaslugama, ocjenjivanje kadrova, njihovu promociju i karijerni razvoj«, rekla je Sekulović.

Ona je naglasila da je, bez obzira na podršku ReSPA-e, ključna posvećenost javnih uprava da u njima rade najbolji i da za to budu adekvatno tretirani.

Sekulović je navela da se kroz ReSPA-u, kao međunarodnu međuvladinu organizaciju za umrežavanje i saradnju javnih uprava na Zapadnom Balkanu, kontinuirano razmjenjuju znanja, iskustava i najbolje praksi u regionu, ali i u državama članicama Evropske unije (EU), koje su spremne da podijele iskustva.

»U poslednje dvije i po godine, tokom sprovođenja granta Evropske komsije (EK) od 3,5 miliona EUR, vise od hiljadu državnih službenika prošlo je više od 100 događaja organizovanih u ReSPA-i i regionu, kao što su konferencije, seminari, radionice, treninzi, studijske posjete«, kazala je Sekulović.

Prema njenim riječima, javne uprave su ostvarile izuzetnu saradnju i tokom pripreme više od deset regionalnih komparativnih studija i analiza, koje daju preporuke za poboljšanje određenih segmenata javne uprave na regionalnom nivou, ali i za svaku zemlju pojedinačno.

Sekulović je kazala da, nakon uspješno završenog trećeg granta EK, očekuje da u prvom kvartalu ove godine potpišu Ugovor za novi grant od 4,35 miliona EUR za period 2019-2022. godina.

»Na ministarskom sastanku u Briselu, krajem novembra prošle godine, usvojena je ReSPA Strategija za period 2019-2024, koja je identifikovala tri osnovna cilja«, rekla je Sekulović.

Kako je navela, u pitanju su bolja koordinacija u sprovođenju reforme javne uprave i reforme javnih finansija, profesionalizacija i depolitizacija javne uprave i bolji kvalitet pružanja javnih usluga.

»Za ispunjavanje datih ciljeva, nastavićemo sa aktivnostima na izgradnji kapaciteta i daljem umrežavanju javnih upravu na regionalnom nivou. Posebnu ćemo podržati svaku zemlju pojedinačno, kako bi ispunile ključne zahtjeve prepoznate u strategijama i akcionim planovima«, kazala je Sekulović.

Prema njenim riječima, u poslednje dvije i po godine mehanizam direktne pomoći, koju ReSPA pruža svakoj državi pojedinačno, dobio je na važnosti i strateškom pristupu u rješavanju izazova prepoznatih u pojedninačnim Strategijama reforme javne uprave i odgovarajućim akcionim planovima.

Kako je navela Sekulović, neki od primjera direktne pomoći su Plan optimizacije javne uprave i novi Zakon o državnoj upravi u Crnoj Gori, Zakon o internoj finansijskoj kontroli i usaglašavanje podzakonskih akata sa Zakonom o opštem upravnom postupku u Makedoniji, Podrška u implementaciji plana restrukturiranja Vlade u Albaniji.

»Neki od važnijih primjera direktne pomoći su i Podrška u pripremi online treninga za novoformiranu Nacionalnu akademiju za javnu upravu u Srbiji, kao i Softversko rješenje za bolju vidljivost i promociju oglasa za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini«, kazala je Sekulović.

Najčitanije

Agencija naredne sedmice o otvaranju Terminala 2 na tivatskom aerodromu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Agencija za civilno vazduhoplovstvo odgovoriće početkom naredne sedmice na zahtjev Aerodroma...