fbpx
NaslovnicaCrna GoraObezbijedili 45,75 hiljada EUR za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba

Obezbijedili 45,75 hiljada EUR za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba

Podgorica, (MINA) – Vlada je usvojila akcioni plan za spovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba za ovu godinu, a za realizaciju predviđenih mjera obezbijeđeno je 45,75 hiljada EUR.

Iz Vlade su kazali da su donijeli Akcioni plan kao i da su usvojili Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prošlu godinu.

Kako su pojasnili, aktivnosti iz Akcionog plana su usmjerene na definisanju mjera za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba, s ciljem otklanjanja svake neposredne i posredne diksriminacije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Aktivnosti iz Akcionog plana su usmjerene i na smanjivanje homofobije i transfobije u crnogorskom društvu, kao i na stalno unapređivanje društvenog prihvatanja LGBTI osoba i poboljšavanje svih uslova i kvaliteta života te populacije u Crnoj Gori.

“Za realizaciju mjera predviđenih Akcionim planom obezbijeđena su sredstava od 45.750 EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, shodno Zakonu o nevladinim organizacijama, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava krajem prošle godine raspodijelilo 250 hiljada EUR nevladinim organizacijama (NVO) kroz finansiranje 14 projekata NVO u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba, koji će se realizovati tokom ove godine.

Iz Vlade su rekli da su dodatno obezbijeđena i sredstva putem projekata NVO za realizaciju nekih od predloženih aktivnosti, kao i donatorska sredstva međunarodnih organizacija.

U Izvještaju o realizaciji Akcionog plana za prošlu godinu konstatovano je da je stepen realizacije zadovoljavajući, imajući u vidu da je Zakon o budžetu kasnije usvojen u Skupštini i da se desio sajber napad.

Kako je saopšteno, 54 odsto aktivnosti je potpuno realizovano, 13 odsto djelimično realizovano, dok je za 33 odsto aktivnosti izostala realizacija.

“Utrošena sredstva za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana za prošlu godinu iznosila su 81.952 EUR”, naveli su iz Vlade.

Oni su kazali da je usvojena Informacija o potrebi obrazovanja Radnog tima za koordinaciju aktivnosti u okviru Berlinskog procesa i da je donijeta Odluka o obrazovanju Radnog tima.

“Radni tim čine predstavnici svi nadležnih organa, na čelu sa savjetnikom predsjednika Vlade za vanjsku politiku Đorđem Radulovićem u svojstvu nacionalnog koordinatora za Berlinski proces (Sherpas)”, saopštil su iz Vlade.

Oni su rekli da je zadatak radnog tima da analizira dosadašnje rezultate u okviru te inicijative, sagleda uticaj potpisanih sporazuma na proces evropskih integracija, kao i da realizuje pripremne aktivnosti za učešće na samitima predsjednika vlada država Zapadnog Balkana.

Iz Vlade su rekli da je usvojena Uredba o uniformi, oznakama zvanja i posebnim oznakama policijskih službenika.

“Donošenjem te Uredbe, nakon višegodišnjeg perioda, izvršiće se zamjena dotrajalih uniformi, dok će nabavka novih uniformi motivisati policijske službenike za još intenzivniji rad i doprinos u očuvanju mira, bezbjednosti svih građana i borbi protiv kriminala”, kaže se u saopštenju.

Ocijenjeno je da će na taj način policijski službenici biti opremljeni u skladu sa najnovijim praksama evropskih standarda u pogledu funkcionalnosti i kvaliteta uniformi.

Vlada je dala saglasnost na Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu (JU) Ispitni centar u cilju usklađivanja koeficijenata sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa.

Kako je saopšteno, data je saglasnost na predloge kolektivnih ugovora JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, JU za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica i JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije