fbpx
NaslovnicaCrna GoraOdluka o rušenju Đukanovićevih objekata pravno nasilje

Odluka o rušenju Đukanovićevih objekata pravno nasilje

Podgorica, (MINA) – Odluka Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kojom se nalaže rušenje objekata u vlasništvu Mila Đukanović temelji se na netačnim, kontradiktornim i nepotpunim navodima i predstavlja očigledno pravno nasilje, poručila je advokatica predsjednika države Neda Ivović.

Ona je kazala da su u utorak, na osnovu medijskih i objava na društvenim mrežama, prvi put upoznati sa rješenjem Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojim se Đukanoviću nalaže rušenje objekata u nikšićkom naselju Kočani.

Ivović je navela da se ti objekti nalaze na zemljištu koje predstavlja porodično nasljeđe, a koje je inicijalno izgrađeno prije više od vijeka.

Ona je ocijenila da se, u materijalnopravnom smislu, rješenje temelji na netačnim, kontradiktornim i nepotpunim navodima, dok je u procesnopravnom smislu odluka donijeta uz grubo kršenje osnovnih načela upravnog postupka.

“Stoga, rješenje predstavlja eklatantan primjer pravnog nasilja, te je, očito, posljedica samovoljnog i arbitrernog postupanja, koje je motivisano isključivo namjerom da se direktno nanese šteta Milu Đukanoviću i njegovoj porodici”, ističe se u reagovanju Ivović.

Ona je rekla da objekti na imanju porodice Đukanović datiraju sa početka 20. vijeka, te da su 2018. godine Opštini Nikšić uredno dostavljeni zahtjevi za legalizaciju.

“Nekadašnje porodične objekte renovirao je Aco Đukanović, kao raniji vlasnik, a 13. juna 2018. godine, nadležnom organu Opštine Nikšić – Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, uredno su dostavljeni zahtjevi za legalizaciju objekata na porodičnom imanju”, kazala je Ivović.

Kako je dodala, o podnijetim zahtjevima za legalizaciju Služba Glavnog gradskog arhitekte izdala je potvrdu 7. avgusta 2020. godine.

Ivović je kazala da se objekti nalaze na Orto – foto snimku resornog Ministarstva, a što potvrđuju javne informacije Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Prema njenim riječima, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikšić je 22. juna 2018. Godine donio rješenja o prekidu iniciranih postupaka legalizacije do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Ivović je kazala da je shodno članu 157 stav tri Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, obaveza nadležnog organa lokalne uprave, da u roku od 30 dana od prijema zahtjeva i dokumentacije za legalizaciju, donese rješenje o prekidu postupka i da o donijetom rješenju obavijesti nadležni inspekcijski organ radi prekida postupka za uklanjanje objekta.

“Članom 170 stav jedan Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da bespravni objekat koji ne bude legalizovan u skladu sa ovim zakonom ukloniće se u skladu sa zakonom”, pojasnila je Ivović.

Kako je za konkretne objekte dostavljen zahtjev za legalizaciju, to je, naglasila je Ivović, nesporno da nijesu ispunjeni uslovi za rušenje, odnosno njihovo uklanjanje.

Ivović je kazala da je ta norma svima jasna i da smatraju da za nju tumač nije potreban.

“Imajući u vidu sve navedeno, kao i činjenicu da je sporni upravni postupak sproveden za gotovo sedam dana, bez urednog obavještavanja i učešća vlasnika objekta, čija je adresa prebivališta dobro poznata, kao i adresa radnog mjesta, evidentno je da odluka Ministarstva kojom se nalaže rušenje objekata – predstavlja očigledno pravno nasilje, te bezobzirno ignorisanje relevantnih propisa, kao i egzaktnih i lako provjerljivih činjenica”, navela je Ivović.

Ona je poručila da će Đukanović iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva u upravnom postupku i upravnom sporu, i da će inicirati i krivične i parnične postupke, kako bi zaštitio svoja prava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije