NaslovnicaCrna GoraDruštvoGradiće se centri za zarazne bolesti i krizne situacije

Gradiće se centri za zarazne bolesti i krizne situacije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori će se graditi Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti i Operativni centar za javno zdravstvene krizne situacije, čija je vrijednost preko dva miliona EUR, najavljeno je iz Ministarstva zdravlja.

Navodi se da je Ministarstvo od Delegacije Evropske unije (EU) i Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, dobilo punu podršku za izgradnju i opremanje centara, koje u cjelosti finansira EU, i razvoj informatičkog sistema u području prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama.

To je, kako je saopšteno, na sastanku u srijedu u Ministarstvu, saopštila ministarka zdravlja, Jelena Borovinić Bojović.

Ona je kazala da je u protekle dvije godine, COVID-19 pandemija proizvela velike gubitke u ljudskim životima u državi i cijelom čovječanstvu i ona nije u potpunosti savladana.

„Izgradnjom Centra značajno ćemo povećati naše sposobnosti za pravovremen i sveobuhvatan odgovor na sve slične izazove. Poslije dužeg vremena, ostvarili smo uslove za ispunjavanje preuzetih obaveza u poglavlju 28 i intenzivan nastavak procesa evropskih integracija Crne Gore iz oblasti zdravstva”, kazala je Borovinić Bojović.

Ona je objasnila i da je izgradnja Operativnog centra za javno zdravstvene krizne situacije značajan segment sistema za pravovremene odgovore na različite krizne situacije u državi, gdje je neophodno hitno angažovanje specijalizovanih ekipa za pružanje medicinske pomoći.

Stručni saradnik na izradi projekta Operativnog centra za javno zdravstvene krizne situacije Meša Tahirović istakao je da će izgradnjom i opremanjem centara biti napravljen značajan iskorak na prevenciji i pravovremenom reagovanju zdravstvenog sistema u različitim kriznim situacijama u državi kada je neophodno angažovanje specijalizovanih medicinskih ekipa.

Kako je naveo, namjena Operativnog Centra za javno zdravstvene krizne situacije je prevashodno orjentisana na prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti.

“Ali, ali imajući u vidu aktuelnu bezbjednosnu situaciju u Evropi i šire, on će značajno doprnijeti spremnosti države da odgovori i na eventualne biološke opasnosti u post-pandemijskom periodu, koje su realna mogućnost po procjeni mnogih eminentnih stručnjaka u ovoj oblasti”, rekao je Tahirović.

On je podsjetio da je još od 2012. godine, u procesu evropskih i euroatlantskih integracija Crne Gore, iskazana potreba izgradnje Centra za upravljanje krizama u državi, zbog kontinuiranog praćenja i pripreme odgovora na moguće krizne situacije u svim oblastima.

“Funkcionisanje Centra za upravljanje krizama bi istovremeno objedinilo koordinisano djelovanje svih državnih kapaciteta u procesu donošenja odluka i pravovremenog reagovanja na datu kriznu situaciju“, rekao je Tahirović.

Prema njegovim riječima, time bi se značajno otvorile mogućnosti za adekvatno povezivanje nacionalnih kapaciteta sa Mehanizmom civilne zaštite Evropske unije i Mehanizmom NATO-a za odgovor na civilne vanredne situacije u evroatlantskom području.

„TO bi bio i konkretan doprinos intenziviranja evropskih integracija Crne Gore u poglavljima 23 i 24., jer, ne zaboravimo, Evropljani kažu – prvo bezbjednost pa poslije sve ostalo”, naveo je Tahirović.

Šefica SZO kancelarije u Crnoj Gori, Mina Brajović, pozdravila je posvećenost Vlade u realizaciji obaveza koje proizilaze iz ratifikovanog međunarodnog sporazuma – Medjunarodni zdravstveni pravilnik – kao okosnice napora za jačanje nacionalnih kapaciteta za prevenciju, pripremljenost i odgovor na zdravstvene krize.

Ona je posebno istakla važnost opredijeljenosti Vlade i Ministarstva zdravlja u smislu obezbjedjivanja ulaganja i odživih intervencija radi jačanja zdravstvene sigurnosti i nakon pandemije.

“Smjenjivanje ciklusa panike i zanemarivanja po završetku zdravstvene krize mora biti dio prošlosti”, poručila je Brajović.

Ona je kazala da je od posebnog značaja što su Vlada i Ministarstvo zdravlja prepoznali važnost definisanja Nacionalnog akcionog plana za zdravstvenu sigurnost, kao platforme za mobilisanje optimalnog nivoa resursa i ulaganje u kapacitete za pripremljenost i efikasan odgovor na buduće zdravstvene krize.

Institut za javno zdravlje Crne Gore, koji pruža tehničku podršku u izgradnji sistema budućeg centra, kako je kazao direktor Igor Galić, već je sproveo niz aktivnosti.

„Završena je izrada projektnog zadatka centra, koji će biti u okviru zgrade Instituta, a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, u završnoj fazi je priprema tenderske dokumentacije za informacioni sistem odnosno hardverska i softverska rešenja”, rekao je Galić.

On je najavio izradu protokola i standardnih operativnih procedura, kako bi budući centar mogao da pruži ne samo za odgovor za vanrednu situaciju u javno- zdravstvenom sektoru, već će biti i svojevrsni trenažni centar gdje će obuku završiti svi sudionici u odgovoru na javno-zdravstvene prijetnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije