fbpx
NaslovnicaCrna GoraCrna Gora mora početi da stimuliše aktivizam mladih

Crna Gora mora početi da stimuliše aktivizam mladih

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora početi da stimuliše i nagrađuje aktivizam mladih, odgovorno građansko ponašanje, inicijativnost i kreativnost, poručila je omladinska radnica i trenerica Ajša Hadžibegović, navodeći da od takvog pristupa društvo može imati samo koristi.

Hadžibegović smatra da je aktivizam mladih u Crnoj Gori, u odnosu na uslove u kojima se pojavljuje, na zavidnom nivou.

Kako je navela, društvo očekuje puno toga od mladih, posebno kada je aktivizam u pitanju, a sa druge strane jako se malo radi na tome da se njeguje i ohrabruje aktivističko ponašanje.

„Možemo se zapitati i da li mladi imaju aktivističke uzore, odnosno – koliko uopšte imamo primjera aktivističkog ponašanja koje društvo i javnost ocjenjuju kao pozitivne“, kazala je Hadžibegović agenciji MINA.

Prema njenim riječima, gotovo po pravilu, aktivizam se u Crnoj Gori osuđuje i smatra prijetnjom određene vrste, pa je mladima tim teže da prirodno krenu u tom smjeru.

„Podjele koje opterećuju naše društvo utiču i na mlade i njima se manipuliše, pa se nerijetko i aktivističke incijative u javnosti boje afilijacijama koje mladima smetaju i onda ne žele da se uključe ili imaju osjećaj da su iskorišteni i izmanipulisani“, navela je Hadžibegović.

Licemjerno je, smatra ona, optuživati mlade za pasivnost i nezainteresovanost, kada gotovo u svim sferama se upravo takvo ponašanje i komformizam zahtjevaju i nagrađuju.

„Crna Gora mora promijeniti taj opasni obrazac i početi da stimuliše i nagrađuje aktivizam mladih, odgovorno građansko ponašanje, inicijativnost i kreativnost mladih da probleme riješe na neuobičajene načine. Od takvog pristupa naše društvo samo može imati koristi“, naglasila je Hadžibegović.

Ona smatra da je za omladinski aktivizam, za početak, neophodna svijest o tome da mlade treba uključiti ne kao konzumente aktivnosti, već kao kreatore i incijatore, a zatim i realizatore različitih inciijativa i aktivnosti.

Hadžibegović je kazala da je odgovornost nevladinih organizacija u tom smislu velika, jer su, sa pravom, prepoznate kao najfleksibilnija forma koja mladima nudi najaktuelnije informacije, različite mogućnosti, pravovremenu podršku i slično.

Zato je, kako je navela, neophodno da dođe do promjene pristupa u mnogim organizacijama koje rade sa mladima, i da se mladima da mogućnost da budu ravnopravan partner u osmišljavanju aktivnosti, a ne tek puki konzumenti.

„Dakle, potrebno je podstaći mlade, naučiti ih kako i onda im dati odgovornost i podržati ih da sami iniciraju i realizuju aktivnosti“, precizirala je Hadžibegović.

Ona smatra da je nerealno očekivanje da se mladi aktiviraju i postanu društveno odgovorni građani sami od sebe, bez razvijenog i adekvatnog sistema podrške njihovom razvoju koji uključuje različite profesije i pristupe zasnovane na pravima mladih, njihovim afinitetima i njihovom aktivnom uključivanju u osmišljavanju prilika za uključivanje.

„Tu vidim odgovornost lokalnih i državnih institucija koje su u jednom periodu gotovo u potpunosti zanemarile omladinski politiku, pravdajući takav stav prepuštanja mladih samima sebi drugim prioritetima u društvu. Ne vidim kako mladi, i djeca, mogu biti bila šta osim ključni i primarni prioritet jednog društva“, kazala je Hadžibegović.

Ona je ocijenila da se u posljednje vrijeme ta slika donekle mijenja, pa se u strateškim dokumentima koji se tiču mladih pojavljuju upravo ključni ciljevi poput razvoja mladih u zdrave, kritički razmišljajuće i odgovorne građane.

„Kao i razvoj neophodne infrastrukture u smislu obuke profesionalaca za omladinski rad i pružanje upravo one podrške mladima koja im je najneophodnija u razvojnim dobima adolescencije i ranog odraslog doba“, dodala je Hadžibegović.

Mladi, kako je na vela, pokazuju da su zainteresovani i da žele da rješavaju probleme u svojoj okolini.

„Poručila bih im da u tome istraju, i da se dodatno angažuju da traže adekvatne uslove za podršku svojim inicijativama. Da ne odustaju i da nikako ne dozvole da oni budu ti koji su na optuženičkoj klupi za pasivnost, već da ispravno vrate odgovornost za ovakvo stanje odraslima i zahtijevaju prilike da to mijenjaju“, zaključila je Hadžibegović.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) kroz realizaciju projekta “Rereading – Rewriting. Improving media literacy in Montenegro”. Sadržaj je isključiva odgovornost agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove SAD. Tekst se može preuzimati uz obavezno navođenje izvora.

Najčitanije