fbpx
NaslovnicaCrna GoraCrna Gora da razjasni strukturu Sistema upravljanja otpadom

Crna Gora da razjasni strukturu Sistema upravljanja otpadom

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) pozvala je Crnu Goru da dodatno razjasni strukturu Sistema upravljanja otpadom i opredijeli odgovarajuće finansije za infrastrukturne investicije u skladu s relevantnim evropskim propisima, uključujući hijerarhiju otpada, navodi se u Zajedničkoj pregovaračkoj poziciji za poglavlje 27.

Od Crne Gore se očekuje da uspostavi programe za prevenciju otpada, pripremi planove upravljanja otpadom (WMP) i usvoji mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo, kako bi mogla privremeno da zatvori poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

“EU podstiče Crnu Goru da nastavi da radi na usklađivanju zakonodavstva i pripremama za blagovremeno sprovođenje pravne tekovine, naročito u pogledu deponija, upravljanja tokovima posebnog otpada i proširene odgovornosti proizvođača”, navodi se u Zajedničkoj poziciji, koju je objavila Kancelarija za evropske integracije.

Kako bi to odradila, EU je pozvala Crnu Goru da dodatno razjasni strukturu svog Sistema upravljanja otpadom i da opredijeli odgovarajuće finansije za infrastrukturne investicije u skladu s relevantnim evropskim propisima, uključujući hijerarhiju otpada.

“Pored toga, treba preduzeti mjere na jačanju administrativnih kapaciteta i podržati jačanje kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou i inspekcijske službe, kako bi se na djelotvoran način pripremilo za sprovođenje propisa EU u oblasti otpada”, navodi se u Zajedničkoj poziciji.

EU je pozvala Crnu Goru da predstavi informacije o mjerama sprečavanja otpada koje treba preduzeti, pripremi i predstavi planove za upravljanje otpadom koji sadrže informacije o svim tokovima, uključujući opasni, građevinski i otpad od rušenja i industrijski otpad, kao i rješenja za upravljanje njima.

Crna Gora je pozvana i da izradi popis nagomilanog “istorijskog” opasnog otpada, unaprijedi karakterizaciju i kategorizaciju opasnog otpada u granama industrije, osigura i obilježava lokacije gdje se skladišti opasni otpad i sačini registar zagađivača.

Država bi trebalo i da promoviše sprečavanja industrijskog otpada i osigura ekološki ispravno odlaganje.

“Za građevinski i otpad od rušenja neophodno je više informacija o izgradnji reciklažnih i centara za transfer”, navodi se u dokumentu.

EU je pozvala Crnu Gou da dostavi informacije o mjerama za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo i da jasan opis lokacije i tehničke detalje vezane za deponije, koje nijesu usklađene sa zahtjevima Direktive o deponijama.

Crna Gora, da bi ispunila uslove za zatvaranje Poglavlja 27, mora i da pokaže da je sposobnost da upravljaa mrežom Natura 2000, zaštiti Ulcinjsku solanu i efikasno sprovede potrebne mjere očuvanja koje će poboljšati njen status.

“Crna Gora mora obezbijediti nezavisno funkcionisanje Agencije za zaštitu prirode i životne sredine (EPA)”, navodi se u Zajedničkoj poziciji EU.

U dokumentu se dodaje da bi država EU trebalo da dostavi i dodatne informacije o radnim odnosima Agencije sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma (MORT), posebno u dijelu koji se tiče izdavanja ekoloških dozvola.

EU očekuje i intenzivniji rad kad je u pitanju usklađivanje zakonodavstva u sektoru kvaliteta vode, posebno u pogledu usvajanja odredbi, koje nijesu obuhvaćene važećim Zakonom o vodama.

Država bi trebalo da izradi planove upravljanja riječnim slivovima za svaku oblast na svojoj teritoriji, ali i da obezbijedi koordinaciju međunarodnih planova za upravljanje riječnim slivovima.

U oblasti buke, od Crne Gore se u narednom periodu očekuje da izradi karte, kao i akcione planove za upravljanje bukom.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Evropske unije kroz realizaciju projekta “Dealing with ethics and fake news” pod oznakom IPA2018/397-252. Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove EU. Tekst se može preuzimati uz obavezno navođenje izvora.

Najčitanije