Naslovnica Servisne informacije U četvrtak radovi na mreži u više opština

U četvrtak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
– u terminu od 08:30 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Stravče, Brezovice, Lokve i Ptikalj
– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio ul. Milana Raičkovića i dio Kotorske ulice
– u terminu od 09 do 14 sati: dio ul IV proleterske (prekon puta OŠ Savo Pejanović)

Danilovgrad
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete i Viš, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)
– u terminu od 08 do 16:30 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most
-u terminu od 08 do 15 sati: Bandići
-u terminu od 08 do 17:30 sati: Kupinovo

Cetinje
– u terminu od 09:30 do 10 sati: područje Cuca, Čeva, Bjelica, Ćeklića Resne i Lastve Čevske (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 5 min.)
– u terminu od 11 do 13 sati: grad Cetinje i prigradska naselja (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 5 min.)
-u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Golijan i Ugnji (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)
-u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela i vodoizvorište Vrela
-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići
-u terminu od 08 do 15 sati: trg Kralja Nikole, dio Njegoševe ul, ul. Petra Lubarde, dio Zmajeve ulice, Donje Polje, Grude, Policija, Štamparija i Hotel Grand

Nikšić
-u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Tehnopolis, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine
Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM

Ulcinj
– u terminu od 08:00-15:00 sati: Donji Rastiš
-u terminu od 08:00-15:00 sati: dio naselja Nova Mahala

Bar
– u terminu od 09:00 do 15:00 sati: korisnici zaseoka Kovačevići u Goranu
-u terminu od 09:00 – 15:00 sati: korisnici sa Gornje Čeluge i Čeluge ispod Bolnice, zgrade F1, F2, F42, F42 –A, F42-B, F43, D5, Obala 13 jula zgrada POTKOVICA, zgrada TRI KULE, Ul. Bulevar revolucije broj 2, 4 i 6, Ul. Mila Boškovića broj 2, 4 i 6 na Topolici 1, povremeno će se isključivati po 30 minuta

Budva
-u terminu od 09 do 13 sati: naselje Boreti

Kotor
– u terminu od 09 do 10 sati: Škaljari, Dom gluvih
– u terminu od 10:15 do 11:15 sati: bolnica Kotor
– u terminu od 11:45 do 12:45 sati: Pelužica crpna stanica
– u terminu od 13 do 14 sati: Stari grad od Trga od oružja do crkve Sv. Nikole, Maksimus
– u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Institut za biologiju mora
– u terminu od 16 do 17 sati: Dobrota, Psihijatrijska bolnica
– u terminu od 10 do 11 sati: Orahovac – Vodovod, kratkotrajni prekidi na području Ljute i Lipaca
-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Hotel Teuta, Risan, kratkotrajni prekidi na području Risna oko škole, centar, potrošači oko parka u Risnu, Lipaca, Vitoglava, Gabela, Goruica
-u terminu od 13 do 14 sati: Risan, Bolnica Risan, kratkotrajni prekidi na području Risna od Bolnice do Doma Zdravlja
-u terminu od 14:15 do 15:15 sati: Risan, Dom za stare Grabovac
-u terminu od 15:45 do 16:45 sati: rezervoari za gorivo u Lipcima, naselje oko rezervoara, kratkotrajni prekidi na području Risna oko škole, centar, potrošači oko parka u Risnu, Lipaca, Vitoglava, Gabela, Goruica
-u terminu od 17 do 18 sati: Dobrota, “HUMA” -vile i hotel
-u terminu od 09 do 13 sati: Prčanj, Palata “Tre sorele” i naselje oko nje
-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Livadice Ercegović, Jugodrvo Čikić, Vranovići, Lješevići, Bigova
-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, paprati, Popova ulica, Šišići, Lukavci – Bućin

Herceg Novi
-u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Stanovčići, Obradovići i Stječići
-u terminu od 09 do 15 sati: Donja Ratiševina

Bijelo Polje
-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)
-u terminu od 07:30 do 17:00: Rodijelja, Pećarska
-u terminu od 10:00 do 16:00: Pašića Polje, Laholo, Prestreke, Unevina, Pripčići, Slijepač Most, Lješnica, Zaton
-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)

Mojkovac
-u terminu od 10:00 do 14:00: Donja Polja

Kolašin
-u terminu od 09:00 do 15:00: Plana, Blatina, Migalovica, Bistrica, Lipovo
-u terminu od 08:30 do 15:00: Liješnje

Berane
-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Dolac
-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsiće
-u terminu od 12 do 16 sati: Babino,Dragosava,Zagrađe i dio sela Goražde i Hemiska industrija Polieks

Petnjica
-u terminu od 12:00 h do 16:00 sati: cjelokupno područje opštine Petnjica

Plav
– u terminu od 09 do 12 sati: dio Naselja Glavice

Rožaje
– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Ćosovica

Pljevlja
-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Katun, Boščinovići
-u terminu od 08:00-09:00 sati: dio zgrade u naselju Kupusište (prvi ulaz do restorana Apolon)
-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Grabovica
-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

Šavnik
-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Grabovica
-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Bukovica, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:
Berane (od 13. do 17. Januara)
– Kurikuće i Trepča;
Bijelo Polje (od 13. do 18. januara)
– Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;
Nikšić (od 13. do 17. januar)
Ponedeljak
– u terminu od 08 do 17 sati – Nudo i Spila;
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči i Trešnjevo;
– u terminu od 07:30 do 16 sati: Dabovići, Ostrog i Povija;
– u terminu od 08:30 do 16 sati – Podprisoje;
– u terminu od 08 do 15 – Trepča;
– u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Ratovac, dio Gornjeg polja, dio Vidrovana i vodovodne pumpe.
Utorak
– u terminu od 08 do 17 sati – Spila;
– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Repetitor i Trešnjevo;
– u terminu od 08 do 15 sati – dio Gornjeg Polja i dio Vidrovana;
– u terminu od 08 do 16 sati: Povija, Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Praga i Lipova Ravan.
Ćetvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;
Cetinje (od 13. do 17. januara)
– Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela i Ugnji.
Danilovgrad (od 13. do 18. januara)
– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.
Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Najčitanije