Mediji često krše Kodeks novinara

Mediji u Crnoj Gori ne poštuju dovoljno Kodeks novinara, ocijenili su dugogodišnji novinar Veseljko Koprivica i glavni i odgovorni urednik Vijesti Srdan Kosović.

 Koprivica je kazao da mediji u Crnoj Gori često krše Kodeks novinara i zakone koji tretiraju javno informisanje i plasiraju poluinformacije.

 Bolje je da se plasira laž, pa će je gledaoci, čitaoci i slušaoci prepoznati, jer se sa poluistinama najlakše manipuliše javnošću“, naveo je Koprivica.

On je rekao da je jedan od najvećih problema medija u Crnoj Gori to što se politika umiješala u medijsku sferu, pa su mnogi mediji, kako je naveo, postali bilteni ili vlasti ili opozicije.

„Onda pokazuju stvarnost crno – bijelo. Istina je uvijek u sredini, i javnosti treba plasirati sveobuhvatne, objektivne informacije“, naveo je Koprivica.

Glavni i odgovorni urednik Vijesti, Srdan Kosović, ocijenio je da se kodeks novinara ne poštuje dovoljno.

„Mislim da je u dijelu medija razlog objektivne prirode, zbog neodstatak kapaciteta, razumijevanja da je određenu temu potrebno sagledati iz ugla gdje bi se na kraju uvažila etička pravila i poštovao Kodeks. Sa druge strane imate medije gdje je to namjerno urađeno i gdje se ne vodi uopšte računa da se poštuje Kodeks, gdje postoji svjesno kršenje Kodeksa i ne postoji želja da se ispravi nešto što je pogrešno urađeno“, rekao je Kosović.

Na pitanje da li je bolji način poštovanja primjene Kodeksa da mediji imaju svog ombudsmana ili je potrebno jedinstveno samoregulatorno tijelo, Koprivica je kazao da je nabolja kombinacija.

„Da li bi se zvalo medijski savjet ili ombudsman, ili nekako drugačije, nije važno. Treba na državnom nivou da postoji neko tijelo u kojem bi bili iskusni novinari, profesionalni pravnici da ukazuju medijima gdje su i kada su prekršili Kodeks i zakone“, istakao je Koprivica.

Kosović smatra da je samoregulacija jedini način regulacije rada medija.

„Da li će to biti jedinstveno tijelo ili inokosno, uvođenjem institucija ombudsmana, mislim da je manje bitno. Vjerujem da je najefikasniji metod jedinstveno samoregulatorno tijelo, ali za primjenu takvog načina kontrole i samokontrole medija je potrebno da imate medije koji su na istom zadatku i sa istom funkcijom“, naveo je Kosović.

On je ocijenio da, sa trenutnom strukturom medija  u Crnoj Gori, jedinstveno samoregulatorno tijelo nije moguće formirati i da ono ne bi obavljalo svoju funkcije.

 

Najčitanije