Naslovnica MINA Business Vlada vlasnike kladionica oslobađa naknade

Vlada vlasnike kladionica oslobađa naknade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore prihvatila je zahtjev 36 privrednih društava koja priređuju igre na sreću i oslobodila ih plaćanja fiksnog dijela koncesione naknade za period dok su trajale mjere zabrane rada, kako bi se zaustavilo širenje novog koronavirusa.

Radi se o koncesionim naknadama koje plaćaju vlasnici kladionica i automata za igre na sreću, piše Dan.

Stupanjem na snagu naredbe Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i prenošenje novog koronavirusa, pored ostalog, od 15. marta je obustavljen rad u svim objektima u kojima se priređuju igre na sreću – kladionicama, automat klubovima i kazinima.

“Kako im je zabranjen rad, priređivači igara na sreću, za sada samo priređivači kladioničkih igara i igara na sreću na automatima, su se obratili Upravi za igre na sreću sa zahtjevima za mirovanje prava i obaveza, kao i oslobađanjem od fiksinih koncesionih naknada”, piše u informaciji o zahtjevima priređivača igara na sreću o potrebi oslobađanja od plaćanja fiksnog dijela koncesione naknade za priređivanje igara na sreću dok traju mjere zabrane rada, koja je usvojena na prošloj sjednici Vlade.

Shodno Zakonu o igrama na sreću fiksna koncesiona naknada iznosi 500 EUR po kladionici i 50 EUR po automatu.

Na teritoriji Crne Gore ukupno 36 privrednih društava priređuje igre na sreću u 1,01 hiljada kladionica i 123 automat kluba.

Uzimajući u obzir broj kladionica i automat klubova koji imaju aktivne koncesione ugovore, prosječna fiksna koncesiona obaveza svih priređivača kladioničkih igara i igara na sreću u automat klubovima, na mjesečnom nivou iznosi oko 630 hiljada EUR.

“Zakon o igrama na sreću ne poznaje oslobađanje od koncesionih naknada, niti poznaje pojam više sile ili vanrednog događaja kao razloga za neplaćanje koncesione naknade, pa samim tim ne daje ni osnov Upravi za igre na sreću za usvajanje navedenih zahtjeva koji su cijenimo u ovoj situaciji opravdani. Ovo iz razloga što se fiksna koncesiona naknada plaća upravo radi ostvarivanja prava priređivanja igara na sreću, koje je naredbom zabranjeno”, navodi se u dokumentu Vlade.

Zakon o koncesijama propisuje da su predmet koncesije, između ostalog, i priređivanje lutrijskih igara na sreću i posebnih igara na sreću u kazinima, dok istim zakonom nisu eksplicitno obuhvaćene kladioničarske igre, niti igre na sreću na automatima, odnosno u automat klubovima.

“Zakon propisuje da predmet koncesije može biti korišćenje drugih prirodnih bogatstava, dobara u opštoj upotrebi i drugih dobara od opšteg interesa u državnoj svojini, u skladu sa zakonom kao i obavljanje drugih djelatnosti koje su zakonom određene kao djelatnosti od javnog interesa”, piše u dokumentu.

U dokumentu se dodaje da, s obzirom na to da je priređivanje igara na sreću, shodno Zakonu o igrama na sreću djelatnost od javnog interesa širim tumačenjem novonastala situacija se može podvesti pod odredbe Zakona o koncesijama i naredba Ministarstva zdravlja kojom se zabranjuje rad priređivačima igara na sreću može smatrati vanrednim događajem, pa samim tim i priređivačima kladioničkih igara i igara na sreću na automatima za vrijeme trajanja vanrednog događaja može biti omogućano mirovanje koncesionih prava.

Što se tiče fiksne koncesione naknade za kazina ona iznosi 50 hiljada EUR i plaća se jednokratno do kraja decembra za narednu godinu.

Svi koncesionari koji priređuju igru na sreću u kazinima uplatili su te iznose.

Ako bi se ti koncesionari obratili sa zahtjevom za mirovanje, to bi značilo obavezu oslobađanja tih priređivača plaćanja pripadajućeg dijela fiksne mjesečne naknade koja iznosi 4,1 hiljada EUR po kazinu za cijelo vrijeme trajanja vanrednog događaja, a to znači oko 20 hiljada EUR mjesečno na nivou svih priređivača.

Najčitanije