fbpx
8.8 C
Podgorica
December 7, 2021.
Naslovnica MINA Business Uspostaviti odgovorno i transparentno finansijsko izvještavanje

Uspostaviti odgovorno i transparentno finansijsko izvještavanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Imperativ za uspješan poslovni menadžment je uspostavljanje odgovornog i transparentnog finansijskog izvještavanja i sistema internih kontrola, koji je esencijalan za zaštitu prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata, ocijenio je profesor Branislav Radulović na seminaru u Privrednoj komori (PKCG).

Radulović, koji predaje na Fakultetu za ekonomiju i biznis i Pravni fakultet Univerziteta Mediteran, kazao je da su povećanje kompleksnosti finansijskih i poslovnih transakcija, uvećanje računovodstvenih i regulatornih zahtjeva i konstantno metodološko unapređenje standarda za finansijsko izvještavanje, zahtjevi koji dodatno podižu odgovornost upravljačkih struktura za tačno, sveobuhvatno i blagovremeno sastavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja i drugih poslovnih informacija.

“Stoga, imperativ za uspješan poslovni menadžment je uspostavljanje odgovornog i transparentnog finansijskog izvještavanja i sistema internih kontrola, koji je esencijalan za zaštitu prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata, kao što su regulatori, investitori, banke i kreditori. Primarnu ulogu u ostvarivanju ove funkcije, pored eksternih i internih revizora, imaju odbori za reviziju i upravo iz tog razloga raste interesovanje za ovu temu”, kazao je Radulović na seminaru PKCG, pod nazivom Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima.

Prema njegovim riječima, primarna funkcija svih odbora za reviziju je da obezbijede kvalitetno uvjeravanje za menadžment o efektivnosti procesa upravljanja.

“Oni predstavljaju dodatnu podršku za aktivnosti i nezavisnost interne revizije i omogućuju kvalitetniju koordinaciju rada internih i eksternih revizora društva”, rekao je Radulović, koji je predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, te glavni i odgovorni urednik časopisa za pravnu teoriju i prasku Pravni zbornik.

Direktivom Evropske komisije, kako je dodao, predviđeno je da svaki privredni subjekt od javnog interesa mora da ima revizorski odbor i opšti je princip da se odbori za reviziju uspostavljaju od skupštine akcionara ili drugog nadležnog organa u privrednom društvu.

Radulović je ukazao na određenu koliziju u zakonu koji reguliše ovu oblast. Naime, prema postojećem zakonskom rješenju i velika i srednja preduzeća moraju da imaju odbor za reviziju, a obaveznost formiranja interne (unutrašnje) revizije predviđa se samo za velika.

“Ovo rješenje nije konzistentno, jer odbori za reviziju imaju primarnu funkciju nadzora nad radom interne revizije i ostvarivanje saradnje sa njom i ovo bi budućim dopunama i izmjenama zakona trebalo uskladiti”, kazao je Radulović.

On je ukazao na generalnu zakonsku „podnormiranost“ rada odbora za reviziju, jer ih crnogorski zakon uređuje sa samo sa dva člana, za razliku od regulative zemalja okruženja.

Iz PKCG je objašnjeno da je donošenjem novog Zakona o reviziji proširen krug privrednih društava koja moraju uspostaviti odbor za reviziju, a koja su obavezana na vršenje godišnje eksterne revizije.

“Ranije, imenovanje revizorskog odbora bilo je obaveza samo za velika privredna društva, a sada su to i srednja privredna društva, kao i druga privredna društva utvrđena članom novog Zakona, u šta spadaju matična pravna lica, investiciona društva, investicioni i dobrovoljni penzioni fondovi”, navodi se u saopštenju.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet PKCG, Mladen Perazić, kazao je da se nadležnosti odbora za reviziju stalno proširuju, tako da u sistemima sa razvijenim korporativnim upravljanjem, oni razmatraju godišnje strategije rizika, obavljaju nadzor nad sistemom upravljanja rizikom, osiguravaju da interna kontrola bude adekvatna i funkcioniše u skladu sa standardima, predlaže izbor eksternog revizora.

“Odbor za reviziju nije organ upravljanja i rukovođenja u privrednim društvima, odnosno, dio upravljačke strukture privrednog društva, već tijelo u službi menadžmenta sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja”, rekao je Perazić.

On je takođe rekao da Privredna komora, osim realizovanja aktivnosti neformalnog obrazovanja aktivno učestvuje u reformi formalnog. U saradnji sa domaćim i stranim partnerima Komora realizuje projekat Dualmon – uvođenje dualnog oblika obrazovanja u visokom obrazovanju.

Cilj tog projekta je pružiti podršku različitim potrebama i interesima studenata, kompanijama i institucijama visokog obrazovanja u zemlji, kao i dati preporuke za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori.

U okviru projekta urađena je komparativna analiza rješenja sistema dualnog obrazovanja u zemljama EU, koja je objavljena na sajtu Privredne komore (https://www.privrednakomora.me/projekti-aktuelnosti/projekat-dualmon) kao i upitnik sa ciljem analize potreba crnogorske privrede za ovakvim modelom studiranja koji privrednici mogu popuniti online na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAud-Bb6EGW4vTn2-qzUQT_35d42u3Fi1EW6XEeK-Jq0P4Ug/viewform?usp=sf_link.

Privredna komora naredni seminar organizuje sa Sekrearijatom za preduzetništvo Glavnog grada, 1. decembra na temu Upravljanje marketingom u eri promjena i digitalizacije. Predavač će biti profesor Boban Melović sa Univerziteta Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije