Naslovnica MINA Business Kupuju savremeno vozilo za odleđivanje aviona

Kupuju savremeno vozilo za odleđivanje aviona

Podgorica, (MIN-BUSINESS) – Kompanija Aerodromi Crne Gore pokrenula je postupak nabavke nove mehanizacije za kojom može postojati potreba tokom zimske sezone, a koja se koristi pri odleđivanju aviona.

Tender za nabavku te mehanizacije vrijedan je oko 350 hiljada EUR.

“Aerodromi Crne Gore pokrenuli su postupak nabavke savremenog samohodnog vozila za odleđivanje aviona, kojim će biti u mogućnosti da se po potrebi tretiraju svi vazduhoplovi koji obavljaju redovni saobraćaju sa i prema aerodromu Podgorica”, kazali su Pobjedi iz Aerodroma.

Iz kompanije je saopšteno da je postupak nabavke savremenog samohodnog vozila za odleđivanje aviona u toku, a u narednih nekoliko dana će, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, biti donijeta odluka o izboru ponuđača ili o obustavi postupka ukoliko se ustanovi eventualna neispravnost pristiglih ponuda.

Predstavnici Aerodroma objasnili su i na koji način ova kompanija sprečava nastanak leda na poletno-sletnoj stazi.

“Ukoliko nastupe uslovi za zaleđivanje, operator aerodroma Podgorica za sprečavanje nastanka leda na poletno-sletnoj stazi koristi namjenski granulat poznat pod nazivom urea, koja se putem posebnih raspršivača nanosi na površinu koja se tretira”, rekli su iz Aerodroma.

Predstavnici Aerodroma su naveli da uslovi za zamrzavanje poletno-sletne staze mogu nastupiti najčešće za vrijeme sniježnih padavina.

“Pri čemu se u zavisnosti od vremenskih prilika, tretiranje površine ureom vrši po potrebi, i to u toku formiranja ili nakon uklanjanja nastalog taloga odnosno sniježnog pokrivača”, dodali su iz Aerodroma.

Do momenta formiranja preduzeća Aerodromi, Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore, koje raspolaže mehanizacijom, uklanjalo je snijeg sa operativnih površina.

“Nakon formiranja preduzeća i prelaskom nadležnosti na Aerodrome, uspostavljena je međusobna saradnja na zajedničkom sprovođenju aktivnosti čišćenja, u slučaju sniježnih padavina, koja se do danas praktikuje”, rekli su predstavnici kompanije.

Oni su kazali da za Podgoricu nijesu karakteristične ekstremno niske temperature i da u glavnom gradu nijesu zastupljene česte pojave sniježnih padavina.

Prema njihovim riječima, zbog toga su Aerodromi nastavili sa prvobitno ustanovljenim modelom čišćenja i održavanja operativnih površina na poletno-sletnoj stazi u zimskim uslovima.

Najčitanije