NaslovnicaMINA BusinessDali mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze Aerodroma

Dali mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze Aerodroma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nezavisni revizor dao je mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze Aerodroma Crne Gore za 2020. godinu.

Vlada je u srijedu usvojila finansijske iskaze i izvještaj revizora za 2019. i 2020. godinu, a u decembru su dostavljeni Upravi prihoda i carina (UPC), piše Dan.

Tom revizijom je utvrđeno da su rezidualne vrijednosti za pojedine bilansne pozicije iskazane u značajno visokom iznosu, što nije u skaldu sa zahtjevima međunarodno računovodstvenih standarda (MRS) 16 nekretnine, postojenja i oprema, gdje se u paragrafu 53 navodi da je u praksi rezidualna vrijednost sredstva često beznačajna i u takvim okolnostima nebitna kod izračunavanja iznosa koji se amortizuje.

To je imalo za posljedicu potcjenjivanje rashoda po osnovu obračunate amortizacije, odnosno iskazivanje finansijskog efekta poslovanja u 2020. godini u većem iznosu. Takođe, za određene bilansne pozicije nije utvrđena rezidualna vrijednost, što se odrazilo na nerealno iskazivanje finansijskog rezultata za revidiranu 2020. godinu, navodi se u izvještaju o reviziji koji je radio Mont audit.

Dalje objašnjavaju zašto su dali mišljenje sa rezervom.

„Uvidom u listove nepokretnosti te posjedovne listove koje je društvo dostavilo revizoru na uvid, u dijelu koji se odnosi na podatke o vlasnicima i nosiocima prava, navedeno je da se radi o zemljištu u svojini Crne Gore, sa pravom upravljanja ili korišćenja od Aerodroma Crne Gore, ukupne vrijednosti 60,47 miliona EUR“, navodi se u izvještanju.

Prema mišljenju revizora, preduzeće je bilo u obavezi da nepokretnosti koje su mu date na upravljanje ili korišćenje, a koje nijesu u njegovom vlasništvu, knjigovodstveno evidentira u okviru vanbilansne evidencija, na računima vanbilansne aktive, odnosno pasive, u dijelu obaveza prema vlasniku tih sredstava, u skladu sa pravilnikom o kontnom okviru i sadržinom računa u kontnom okviru za preduzeća registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga.

Pogrešnim knjigovodstvenim evidentiranjem tuđe imovine, u sopstvenom vlasništvu, pogrešno je iskazana vrijednost imovine kompanije na dan bilansa, odnosno, vrijednost njegove aktive posljednjeg dana 2020. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije