Naslovnica MINA Business CBCG zadovoljna ocjenom EK

CBCG zadovoljna ocjenom EK

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je zadovoljna ocjenom Evropske komisije (EK) o napretku u poglavlju 9 – Finansijske usluge, koja odgovara “četvorki” od pet stupnjeva napretka u zatvaranju poglavlja i, posredno, konvergenciji ka EU u toj oblasti.

“U procesu smo ispunjavanja obje preporuke za ovu godinu, koje se odnose na usvajanje podzakonskih akata i procjenu kvaliteta aktive banaka”, kazali su Pobjedi iz CBCG, komentarišući najnoviji izvještaj EK o napretku Crne Gore.

Iz CBCG je saopšteno da se nadaju još boljim ocjenama za ovu godinu, posebno u poglavljima 4 i 9.

CBCG je, kako su kazali, u procesu ispunjavanja obje preporuke za poglavlje 9 – Finansijske usluge.

“Prva, koja se odnosi na usvajanje podzakonske regulative će biti završena do kraja novembra, a druga koja je vezana za procjenu kvaliteta aktive banaka biće završena do kraja aprila naredne godine”, najavili su predstavnici CBCG.

Oni su objasnili da se radi o usvajanju 40 podzakonskih akata koji prate zakone o kreditnim institucijama i o sanaciji banaka.

“Odluke su pripremljene i date na komentare bankama, nakon čega treba da ih usvoji Savjet CBCG, što je planirano do kraja novembra. Najzahtjevnija podzakonska akta su pripremljena u saradnji sa partnerima iz EU Twinning projekta, odnosno Bundesbankom i Hrvatskom narodnom bankom”, kazali su iz CBCG.

Procjena kvaliteta aktive (AQR), kako se dodaje, teče po planu i pored otežanih okolnosti izazvanih Covid-19 pandemijom.

“Gotovo svi procesi su usmjereni na digitalnu platformu. CBCG i njen konsultant (Ernst&Young Beograd i Njemačka) su izdali potvrde renomiranim AQR revizorima banaka koji su ispunili uslove iz rigoroznih smjernica. Napravljena je portfolio selekcija i pripremljen priručnik za implementaciju AQR-a, koji je usklađen sa ECB-ovim priručnikom”, objasnili su iz CBCG.

Oni su najavili da će prvi radni blok AQR-a započeti 15. oktobra.

“Vrlo smo zadovoljni dosadašnjim profesionalnim odnosom banaka na planu implementacije AQR-a. Banke su svjesne značaja dubinske analize kvaliteta njihovih bilansa i očekujemo da ćemo rezultate AQR-a imati do kraja aprila naredne godine, poslije čega će biti kreirani planovi za eventualnu dokapitalizaciju banaka”, najavili su iz regulatora.

Što se tiče preporuka iz poglavlja 4 – Sloboda kretanja kapitala, CBCG je ove godine implementirala preporuke. Parlamentu su predali predloge zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama i o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja sa platnim karticama.

“CBCG je pripremila i predlog zakona o platnom prometu koji je usaglašen sa PSD2 regulativom i trenutno je na komentarima kod Evropske komisije. U narednoj godini počinjemo uvođenje instant paymenta, koji će na dugi rok poboljšati efikasnost platnog prometa”, naveli su iz CBCG.

Oni su saopštili da ohrabruje i motiviše pozitivna i, iznad svega, objektivna ocjena međunarodne javnosti o velikom radu i reformama CBCG, a koje su uključivale i neke nepopularne, ali prijeko potrebne odluke koje su donijeli tokom prethodne i ove godine.

Najčitanije