fbpx
Naslovnica MINA Business Bivša Vlada nezakonito dala MA 12,7 miliona

Bivša Vlada nezakonito dala MA 12,7 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna pomoć dodijeljena Montenegro Airlinesu (MA) u 2018. i 2019. godini bila je nazakonita, odnosno nije usklađena sa Zakonom o kontroli državne pomoći, zaključila je Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) u novom rješenju.

MA je u 2018. godini dodijeljeno 7,26 miliona EUR, a u 2019. godini 5,5 miliona EUR.

Tu pomoć je, kako pišu Vijesti, dodijelila bivša Vlada Duška Markovića preko Ministarstva saobraćaja kojeg je vodio Osman Nurković.

Kako navodi list, iz rješenja Agencije, koje je objavljeno na sajtu, nije jasno da li se protiv donosilaca ovih odluka automatski pokreće krivična prijava za nezakonito trošenje ovolike količine novca, da li prijavu pokreće nova Vlada i resorno ministarstvo ili to može uraditi tužilaštvo kao u slučaju Kombinata aluminijuma (KAP).

Agencija je u drugom postupku o ocjeni nove državne pomoći od 150 miliona iz posebnog zakona o MA, 3. septembra prošle godine zabranila Vladi da ovoj kompaniji isplaćuje nove pomoći što je četiri mjeseca kasnije vodilo njenom prestanku rada.

Agencija ovim novim rješenjem zadužuje Ministarstvo kapitalnih investicija, kao pravnog sljedbenika Ministarstva saobraćaja i pomorstva, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od prijema rješenja, preduzme mjere neophodne za povraćaj ovog novca od MA u ukupnom iznosu od 12,76 miliona EUR.

U cilju povraćaja sredstava, Ministarstvo kapitalnih investicija je dužno da u roku od dva mjeseca od dana prijema rješenja, sačini i Agenciji dostavi plan povraćaja sa mjerama i rokovima za njegovu realizaciju ili obavještenje o preduzetim mjerama za povraćaj.

MA je dužno da vrati tu pomoć sa kamatom za period od dodjele pomoći do dana donošenja rješenja.

Agencija je u obrazloženju rješenja navela da joj je bivše Ministarstvo saobraćaja 30. novembra 2018. godine dostavilo Plan spašavanja kompanije MA i prijavu državne pomoći.

U tim dokumentima je navedeno da će kompaniji dati zajam od 9,37 miliona EUR jer “bez istog ne može nastaviti poslovanje u narednom periodu”.

Ministarstvo koje je vodio Nurković se pozivalo da to nije nova pomoć već nastavak ranije iz Plana restrukturiranja iz 2012. godine.

Mjesecima nakon toga uslijedila je razmjena više dopisa između Ministarstva i Agencije koja je smatrala da se može dodijeliti samo ona pomoć koja je bila planirana Planom iz 2012. i nije isplaćena, a ne pomoć sa novom namjenom koja nije bila u tom dokumentu.

Ministarstvo zatim 5. februara Agenciju obavještava da je na zahtjev MA toj kompaniji odobrilo novu pomoć od 5,5 miliona EUR da bi se kompanija “sačuvala od stečaja i likvidacije, dok se ne nađe trajnije i bolje na zakonu zasnovano rješenje”.

Agencija, zatim, Ministarstvo obavještava da je iz Plana restrukturiranja iz 2012. godine ostala samo isplata polugodišnjeg finansijskog lizinga prema BNDES banci.

Agencija je naknadno prikupljajući informacije za izradu Godišnjeg izvještaja o državnoj pomoći utvrdila da je Ministarstvo saobraćaja u 2018. godini kompaniji MA uplatilo 7,26 miliona EUR umjesto najavljene pozajmice od 9,37 miliona.

Zatim je uslijedio novi krug dopisivanja, rješenja, produžavanja ispitnog postupka, da bi tek 15. decembra prošle godine, 11 dana nakon izbora nove Vlade, a dvije godine nakon pokretanja postupka, Agencija uputila dopis Ministarstvu i MA za održavanje usmene rasprave.

Nju su prvi put zakazali za 28. decembar kada je avio-kompanija prestala sa saobraćajem.

Ministarstvo je 22. decembra tražilo odlaganje pa je nova usmena rasprava zakazana za 29. januar.

Međutim u međuvremenu je ostavku podnio cijeli Odbor direktora MA što je izazvalo nova odlaganja, a zatim je ostavku podnio i generalni direktor direktorata za vazdušni saobraćaj.

Konačno je Agencija održala usmenu raspravu 5. marta, ali bez prisustva predstavnika Ministarstva i avio-prevoznika, na kojoj su razmatrani svi dokazi i dokumenti o tim spornim transakcijama.

Konačno, Savjet Agencije je na sjednici od 19. aprila utvrdio da su ove dvije državne pomoći nezakonite i da Ministarstvo kapitalnih investicija mora da ih naplati od, u međuvremenu, bankrotirane kompanije.

MA je prije dvije sedmice otišao u stečaj kroz bankrot, sa postojećim dugom od preko 100 miliona EUR.

Stečaj je tražila Uprava prihoda i carina, jer nije na drugačiji način mogla da naplati poreski dug od 12 miliona EUR.

Kako pišu Vijesti, sadašnje rješenje Agencije neće imati značajnog efekta u naplati potraživanja Vlade i povrata nezakonite državne pomoći, jer Ministarstvo kapitalnih investicija to potraživanje od 12,7 miliona EUR može samo da prijavi stečajnoj upravi, dok je njegova naplata praktično neostvariva zbog male imovine kompanije koja će ući u stečajnu masu, a ogromnih potraživanja.

Najčitanije