fbpx
NaslovnicaMINA BusinessVlada može da isplati 1,2 miliona Institutu Igalo

Vlada može da isplati 1,2 miliona Institutu Igalo

Podgroica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) dala je Vladi zeleno svjetlo za isplatu 1,2 miliona EUR Institutu “Simo Milošević”, koje menadžment čeka od kraja prošle godine.

Početkom januara su najavljivali i stečaj ukoliko Vlada što prije ne uplati novac. Toj državnoj firmi je račun u blokadi duže vrijeme, piše Dan.

AZK je ocijenila da novac koji se odnosi na plaćanje obaveza Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) po osnovu ugovora o pružanju usluga od 27. decembra 2021. godine, zaključenog između Instituta i Fonda, ne predstavlja državnu pomoć, ali pod uslovima da se ispuni nekoliko kriterijuma.

Oni su kazali da je Institut u molbi za davanje saglasnosti za uplatu avansa od Fonda, naveo da ima namjeru da revidira cijene usluga rehabilitacije prema Fondu za 50 odsto, te da bi, na ostvaren promet u prošloj godini, to povećanje iznosilo skoro 1,6 miliona EUR.

U molbi su precizirali da će im se avans uplatiti za usluge rehabilitacije u ovoj godini na ime povećanja neodrživo niskih cijena usluga rehabilitacije koje će biti regulisane aneksom postojećeg ugovora, kao i da im se uplati 1,2 miliona da bi odblokirali račun i servisirali obaveze.

AZK u mišljenju, koje potpisuje predsjednik Savjeta Dragan Darmanović, spominje slučaj iz Njemačke, u kojem je sud odlučio da naknada za obavljanje usluge od opšteg ekonomskog interesa ne predstavlja državnu pomoć u smislu člana 107 ugovora, pod uslovom da su ispunjena četiri kriterijuma.

Najprije da preduzetniku, koji prima naknadu, moraju biti povjerene obaveze pružanja javnih usluga i te obaveze moraju biti jasno određene.

Drugi kriterijum je da parametri na osnovu kojih se izračunava naknada moraju biti utvrđeni unaprijed, a treći da naknada ne smije da premaši iznos neophodan za pokrivanje svih ili dijela troškova koji su nastali prilikom izvršenja obaveze javne usluge.

Četvrti kriterijum je da ako u konkretnom slučaju, preduzetnik kojem je povjereno izvršenje obaveze pružanja javne usluge nije izabran na osnovu postupka otvorenog tendera koji bi omogućio izbor ponuđača koji bi takve usluge mogao da pruži po najpovoljnijim uslovima za društvo, visina potrebne naknade određuje se na osnovu analize troškova koje bi imao tipičan preduzetnik.

“Dakle, ukoliko su kumulativno ispunjeni prethodno navedeni uslovi, dozvoljeno je da Fond izvrši prenos sredstava Institutu za usluge pružanja zdravstvene zaštite osiguranicima Fonda. Ovo iz razloga što je predmetno pitanje obligacioni odnos između Fonda i Instituta koji djeluje inter partes”, navodi se u mišljenju Agencije.

Što se tiče iznosa uplate, istakli su da ga je neophodno obračunati u skladu sa ugovorom i cjenovnikom Fonda, koji važe na dan uplate.

“Prilikom izrade ovog mišljenja, Agencija nije utvrđivala, niti je imala podatke o tome da li je iznos od 1,2 miliona EUR obračunat u skladu sa navedenim aktima”, zaključili su iz Agencije.

Radnici Instituta najavili su da će od danas svakog dana prekidati posao na pola sata, u znak upozorenja nadležnima da reaguju na sve težu situaciju u kojoj se nalaze.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije