fbpx
NaslovnicaMINA BusinessViše kompanija da se uključi u sprovođenje kooperativnog obrazovanja

Više kompanija da se uključi u sprovođenje kooperativnog obrazovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalni Challenge fond će, prema riječima njegovih predstavnika, dodatno podstaći kompanije da se uključe u sprovođenje kooperativnog obrazovanja, jer jedino direktnim učešćem u kooperativnim programima mogu da očekuju kadar koji adekvatno odgovara njihovim zahtjevima.

Vođa tima jedinice za upravljanje Fondom, Frieder Woehrmann, kazao je da Regionalni Challenge fond ima za cilj da preduzećima koja posluju na Zapadnom Balkanu olakša pronalaženje stručne radne snage.

“U svim ekonomijama zapadnobalkanske šestorke, pa i u Crnoj Gori, postoji problem sa nedovoljnom usklađenošću ponude i potražnje za radnom snagom. Vrlo često se na tržištu rada ne može pronaći adekvatno obučen kadar koji ima znanja i vještine potrebne da se brzo adaptira na radno okruženje”, rekao je Woehrmann u intervjuu agenciji Mina-business.

Zvanični podaci, kako je naveo, pokazuju da je stopa nezaposlenosti mladih, kao i stopa mladih koji nijesu niti u edukaciji, niti zaposleni, znatno viša od prosjeka u Evropskoj uniji (EU). Preduzećima je potrebna kvalifikovana radna snaga, dok je mladima potrebno da savladaju i usvoje odgovarajuće vještine.

“U Crnoj Gori se već godinama unazad sprovodi dualno obrazovanje, gdje postoji veliki broj uključenih kompanija, što pokazuje da je poslovna zajednica prepoznala značaj koji ima saradnja sa obrazovnim ustanovama. Vjerujemo da će ovaj Fond dodatno podstaći taj trend, jer jedino svojim direktnim učešćem u kooperativnim ili dualnim programima mogu da očekuju kadar koji adekvatno odgovaraju na njihove specifične zahtjeve”, smatra Woehrmann.

On je ocijenio da se lakše pronalaženje stručne radne snage omogućava povezivanjem kompanija kojima je potrebna kvalifikovana radna snaga sa ustanovama koje pružaju stručno obrazovanje i obuku po kooperativnom ili dualnom pristupu.

Woehrmann je naveo da je taj pristup dokazano efektivniji od tradicionalnih modela stručnog obrazovanja i osposobljavanja.

“Istraživanja su pokazala da se kod kompanija koje uključuju učenike povećava produktivnost, konkurentnost i inovativnost. Učenici ili polaznici, potencijalni budući zaposleni, stiču neophodne vještine, jer dobijaju najbolju praksu i obuku putem učenja kroz rad. Samim tim, smanjuju se troškovi zapošljavanja i uvođenja u posao”, smatra Woehrmann.

Nedavno je Regionalni Challenge fond objavio regionalni poziv za podršku investicijama u projekte kooperativnog i dualnog obrazovanja koji je otvoren do 30. aprila za prijave iz šest ekonomija Zapadnog Balkana, među kojima je i Crna Gora.

Woehrmann je, odgovarajući na pitanje ko se sve može prijaviti za učešće i koje vrste projekata će biti finansirane, kazao da su dobrodošli da se prijave konzorcijumi sačinjeni od ustanova koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i kompanija kojima je potrebna kvalifikovana radna snaga.

“Obrazovne ustanove treba da pružaju akreditovane ili licencirane programe usklađene sa važećim okvirima kvalifikacija i da imaju sjedište u nekoj od ekonomija sa Zapadnog Balkana. Sa njima u konzorcijumu treba da budu najmanje dva preduzeća, koja će biti partneri u sprovođenju praktičnog dijela obuke unutar kompanija”, precizirao je Woehrmann.

Fond će, kako je dodao, podržavati projekte usmjerene na uvođenje ili unapređivanje programa kooperativnog obrazovanja. Kooperativni pristup kombinuje praktičnu obuku u obrazovnim instutucijama sa učenjem kroz rad u kompanijama.

“Na taj način polaznici ovih programa bivaju osposobljeni za zapošljavanje budući da su razvili vještine potrebne kompanijama”, ocijenio je Woehrmann.

Konzorcijumi mogu da apliciraju za grantove za kupovinu mašina ili opreme za potrebe obrazovnih programa, izgradnju ili renoviranje radionica ili laboratorija unutar obrazovnih organizacija, nabavku sredstava za obuku, kao i za stručno usavršavanje nastavnika i instruktora iz kompanija, kako bi se ojačao praktični aspekt obuke. Konzorcijumi mogu aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 150 hiljada do 600 hiljada EUR.

On je, govoreći o ključnim kriterijumima koje aplikanti u svojim predlozima treba da ispune, kazao da postoji set definisanih kriterijuma prihvatljivosti i selekcionih kriterijuma, koji se tiču sastava konzorcijuma, uslova koje koje kandidati treba da ispune i ograničenja šta se može podržati, a o čemu se vaši čitaoci detaljnije mogu informisati ovdje.

“Proces selekcije se odvija u dvije faze. Najprije zainteresovani konzorcijumi podnose izjavu o zainteresovanosti, skraćeni predlog projekta, putem onlajn sistema. Oni čije izjave pozitivno ocijeni nezavisna ekspertska komisija biće pozvani da dostave cjelokupne predloge projekata”, naveo je Woehrmann.

Konferencija predstavljanja za Crnu Goru i prva info sesija je već održana, a sudeći po broju učesnika kojih je bilo blizu 200 tokom oba događaja, može se reći da je aktuelni konkurs privukao pažnju ovdašnjih škola, trening centara, univerziteta i kompanija.

“Takođe, na našu imejl adresu [email protected] svakodnevno stižu pitanja zainteresovanih aplikanata. Dodatna prilika za sve one zainteresovane da se informišu biće tokom druge onlajn info sesije koja se održava u srijedu 17. marta od deset sati u organizaciji Privredne komore Crne Gore i Jedinice za upravljanje Fondom, te za koju je moguće prijaviti se putem našeg sajta www.rcf-wb6.org ”, precizirao je Woehrmann.

On je, odgovarajući na pitanje koje krajnje rezultate očekuje od tog projekta na nivou svih šest ekonomija Zapadnog Balkana, kazao da očekuje da se do 2025. godine podrži oko 60 najuspješnijih projekata koji će obuhvatiti oko 1,5 hiljada učenika i polaznika programa obuke.

“Vjerujemo da će ovi polaznici nakon projekata biti adekvatno obučeni zaposleni, spremni za rad. U sadašnjim veoma izazovnim okolnostima, ovakvi projekti treba da doprinesu privrednom oporavku i razvoju ekonomija u čitavom regionu, kako bi se podržala perspektiva evropskih integracija”, ocijenio je Woehrmann.

On očekuje da će Fond doprinijeti unapređenju kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuka, te ga učiniti atraktivnijim za mlade iz regiona.

Fond, kako je objasnio, nastoji da povezuje obrazovne i poslovne aktere kako bi oni zajednički ponudili učenicima usvajanje vještina usklađenih sa potrebama kompanija. Kako bi pospješio usvajanje tih vještina, Fond finansira investicije u modernu opremu, mehanizaciju i infrastrukturne radove unutar institucija za stručno obrazovanje.

Fond je nastao na inicijativu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), delegiran je KfW Njemačkoj razvojnoj banci, a sprovodi ga Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana kao glavni implementacioni partner, čija je članica i Privredna komora Crne Gore. Jedinica za upravljanje Fondom pomaže KIF-u organizaciji procesa selekcije i ostalim aspektima upravljanja projektom.

Najčitanije