fbpx
NaslovnicaGlavna vijestUkazali na više rizika po crnogorsku ekonomiju

Ukazali na više rizika po crnogorsku ekonomiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nastavak rasta cijena energenata i ograničena dostupnost na svjetskim tržištima, rast nelikvidnosti realnog sektora, prekinuti lanac snabdijevanja i neravnomjerna regionalna razvijenost rizici su za crnogorsku ekonomiju na koje je ukazala Centralna banka (CBCG).

CBCG je u Izvještaju o rezultatima analize makroekonomskih rizika kao rizike po ekonomiju navela i izazove statistike, zdravstvene rizike, nizak stepen diverzifikovanosti crnogorske ekonomije, rast nenaplativih kredita, prekomjerni kreditni rast, izloženost banaka prema državi, rast varijabilnih kamatnih stopa.

Rizici su i budžetski deficit, javni dug, plan Evropa sad, rast inflatornih pritisaka, spoljni dug privatnog sektora, klimatske promjene.

Ovaj izvještaj, u koji Vijesti imaju uvid, Savjet CBCG usvojio je prošle sedmice i poslao Vladi premijera Zdravka Krivokapića, ali nema Vladi preporuka za vođenje ekonomske politike.

Prema Zakonu o CBCG, ona može davati preporuke Vladi u oblasti ekonomske politike. Ove preporuke vrhovna monetarna institucija je davala ranijih godina.

CBCG, kojom rukovodi guverner Radoje Žugić, objasnila je da rizici na koje je ukazano ne znače da će se i ostvariti, ali je potrebno pažljivo praćenje i preduzimanje preventivnih mjera za njihovo suzbijanje.

Objašnjeno je da lista rizika nije konačna, već da se u kontinuitetu javljaju novi rizici.

U izvještaju je ocijenjeno da su pozitivne strane programa Evropa sad poboljšanje ekonomskog položaja siromašnijih kategorija, snižavanje ukupnog poreskog opterećenja zarada i suzbijanje sive ekonomije.

Ipak, najavljeni program, kako navode, donosi sa sobom mnoštvo nedoumica i nejasnoća.

“Povećanje minimalne zarade, koja se odnosi na zaposlene sa najnižom stručnom spremom, odnosno najnižim koeficijentom za obračun zarade, nosi izvjestan fiskalni rizik, jer povlači pitanje usklađivanja koeficijenata između zaposlenih sa nižom i visokom stručnom spremom i time budžetskog opterećenja, imajući u vidu veliki broj zaposlenih u javnom sektoru”, piše u izvještaju.

Ukazano je da je zamisao programa da se izvrši neki oblik preraspodjele troškova rada koja padaju na teret poslodavca, na način da se poslodavci oslobode dijela obaveza prema državi, dok bi se sa druge strane odrekli plaćanja zarada “na ruke” i sve zaposlene uredno prijavili, čime bi se smanjila siva ekonomija.

Iz CBCG ocjenjuju da mogući neželjeni scenario ove poreske reforme može biti i smanjenje broja zaposlenih ili dalja poreska evazija, uprkos očekivanom smanjenju sive ekonomije.

”Prije primjene ovog programa neophodno je detaljno analizirati prihodnu stranu budžeta, odnosno, utvrditi da li će planirano progresivno oporezivanje zarada, uvođenje dodatnih akciza i suzbijanje sive ekonomije nadomjestiti planirane troškove”, smatraju u CBCG.

Kako su kazali, treba imati u vidu da progresivno oporezivanje zarada (ako su visoke progresivne stope) i povećanje korporativnog oporezivanja može uticati nepovoljno na investicioni ambijent, kao i da povećanje akciza može voditi rastu sive ekonomije i smanjivanju javnih prihoda, kao što se to već dešavalo u prošlosti.

U izvještaju je ukazano da će rast prosječnih zarada usloviti i rast penzija od 2023. godine, što može dodatno povećati budžetski deficit.

Poruka je da treba imati u vidu da značajno povećanje prosječne zarade može imati negativan uticaj na konkurentnost zemlje i ataraktivnost poslovnog ambijenta za strane direktne investicije ako nije praćeno recipročnim rastom produktivnosti rada.

Visok nivo javnog duga predstavlja ključni sistemski rizik, iako je dug u opadanju, i on je, kako su ocijenili u CBCG, jedan od najvažnijih razloga pogoršanja kreditnog rejtinga koji u srednjem roku može poskupiti zaduživanje države.

CBCG navodi da postoje dobre šanse da ovogodišnji deficit bude manji od projektovanih 175,3 miliona EUR, ali da treba imati u vidu da rizici koji mogu proisteći iz poslovanja javnih preduzeća mogu povećati iznos deficita.

CBCG je zaključila da u uslovima u kojima se jedan broj firmi i dalje suočava sa posljedicama pandemije, visokog nivoa nezaposlenosti i rizika mogućeg rasta varijabilnih kamatnih stopa, postoji rizik rasta loših kredita u narednom periodu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije