fbpx
NaslovnicaMINA BusinessTraže prijem kod poslanika

Traže prijem kod poslanika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penzioneri Kombinata aluminijuma (KAP) obratili su se poslanicima u Skupštini kako bi na sastanku sa njima predstavili sve pojedinosti u vezi sa donošenjem lex specialis zakona za otpremnine i njegovim nesprovođenjem.

Predstavnik penzionera KAP-a, Nikola Raković, kazao je da je zakon donijet legalno u Skupštini 2015. godine.

“Da je bivša vlada bezuslovno sprovela naš zakon, ne bismo naše pravo i pravdu tražili sedam i po godina po ulicama Podgorice, nego nas je na to natjerala jedna odnarođena, korumpirana vlast koja je nezakonito blokirala realizaciju naših zakona radi interesa pojedinaca ili grupe”, navodi se u dopisu dostavljenom 81 poslaniku.

Penzioneri KAP-a smatraju da se interes pojedinca ili grupe, kada je u pitanju KAP i 420 penzionera, vidi kroz uvođenje stečaja i privatizacije, jer se oni u tome nijesu skrivali.

“Imali su odluke korumpiranih institucija sa kojima su legalizovali pljačku i zato treba Skupština to da stavi na dnevni red i preispita“, rekli su penzineri KAP-a.

Oni žele da sa predstavnicima u Skupštini razgovaraju o realizaciji njihovih legalno donešenih zakona i da im približe kroz kakvu korupciju su prošli.

„Vlada nije realizovala zakone, a Skupština nije prema odgovornima procesuirala krivične prijave i na taj način ohrabrila predstavnike vlade u neizvršavanju skupštinskih odluka“, naveo je Raković.

On je kazao da su radnici shvatili da je kontrolna i nadzorna uloga Skupštine zavisila od volje vlade, a ne od nadležnosti koja joj pripada na osnovu vladavine prava i podjele vlasti.

Vlada je, kako je dodao, za nerealizaciju njihovih zakona uz neodgovoran i nezakonit rad navodila da je zakon diskriminatorski u odnosu na one radnike koji nijesu na nivou Crne Gore dobili otpremnine.

„Nekoliko puta je vlada pokušavala da preko Skupštine ostvari izmjenu zakona, u čemu nije uspjela, jer je Skupština čvrsto ostala na stanovištu da se zakon po tom osnovu ne može mijenjati“, dodao je Raković.

On je podsjetio da je Vrhovni sud 1. jula odbacio njihovu reviziju kao „nedozvoljenu“, na šta će advokat podnijeti žalbu. Odlukom Vrhovnog suda potvrđene su, kako je dodao, odluke Osnovnog i Višeg, kojima su odbijene tužbe penzionera KAP-a kojima je tražena isplata pripadajućih otpremnina.

Raković je rekao da su odluke Osnovnog, Višeg i Vrhovnog suda donijete na osnovu odluke Ustavnog, koji je lex specialis zakon za otpremnine proglasio diskriminatorskim.

On smatra da je Ustavni sud donio takvu odluku uprkos svim dostavljenim dokazima i činjenicama da se radi o zakonu koji eliminiše diskriminaciju.

“Molimo Ustavni sud da javno saopšti argumente, dokaze i činjenice na osnovu kojih su donijeli odluku o proglašenju našeg zakona diskriminatorskim. Ustavni sud je ovu neustavnu odluku donio dirigovano od prošle vlade, kako bi uticala na sudski proces, a uz to iz sredstava informisanja saznajemo da pojedine sudije ne ispunjavaju uslove da budu sudije Ustavnog suda, pa nas i ne čude ovakve odluke”, naveo je Raković.

Radnici KAP-a su u zahtjevu zamolili da se za sve preostale radnike u Crnoj Gori, kojima nijesu isplaćene plate, porezi, doprinosi i otpremnine, donesu odluke ili zakoni da im se potraživanja isplate po važećim aktima firmi, jer je bivša vlast, prilikom privatizacije, uvođenja stečaja ili proglašavanja bankrota tih preduzeća, uzimala pravo i pravdu u svoje ruke i njih ostavljala na ulici.

Raković je kazao da im se u traženju njihovih prava u trajanju od sedam i po godina nijednom nije oglasio nijedan sindikat, jer to nijesu sindikalne organizacije koje predstavljaju njih, nego Vladu.

Bivši radnici KAP-a, njih 420, koji su u drugoj polovini 2013. godine bili primorani da napuste kompaniju zbog pokretanja stečaja, nekoliko godina čekaju isplatu otpremnina, od kada se redovno okupljaju u znak protesta. Radi se o otpremninama u iznosu od 5,45 miliona EUR.

Najčitanije