fbpx
NaslovnicaBusiness Top StoryStečajna uprava KAP-a tužiće državu za 8,72 miliona EUR

Stečajna uprava KAP-a tužiće državu za 8,72 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stečajna uprava Kombinata aluminijuma (KAP) moraće da pokrene tužbu protiv države Crne Gore zbog naplate 8,72 miliona EUR, nakon što je to početkom godine naložio Apelacioni sud, saznaju Dnevne novine.

Sudije Apelacionog suda su 23. januara ukinule rješenje prvostepene sudske instance kojim je Privredni sud odbio zahtjev ruske Centralno evropske aluminijumske kompanije (CEAC) da naloži stečajnom upravniku da u ime i za račun KAP-a pokrene svaki mogući i neophodni zakonom predviđen postupak radi naplate 8,72 miliona EUR od države.

Rusi su taj zahtjev temeljili na odluci Arbitražnog suda iz Beča, a novac koji traže odnosi se na neisplaćene subvencije za struju shodno ugovoru koji su sklopili sa Vladom 2009. godine.

Iz Privrednog suda Dnevnim novinama nije saopšteno da li će i kada biti pokrenut taj postupak, ali s obzirom da je odluka drugostepenog suda obavezujuća za prvostepeni, za očekivati je da stečajna uprava KAP-a tuži državu.

Stečajni sudija i predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić je u rješenju od 19. decembra prošle godine, kojim je odbio zahtjev CEAC-a, a koje je potom ukinuo Apelacioni sud, naveo da se iz arbitražne odluke suda iz Beča ne može zaključiti da postoji obaveza države Crne Gore da isplati 8,72 miliona EUR KAP-u u stečaju.

Apelacioni sud je, sa druge strane, utvrdio da je žalba CEAC-a na odluku Privrednog suda osnovana, i da “stečajni sud nije pasivni posmatrač, već ima ovlaščenje da preduzima mjere u cilju izvršavanja obaveza propisanih Zakonom o stečaju”.

“Ne može se prihvatiti stanovište prvostepenog suda da stečajni sud nije ovlašćen da nalaže stečajnom upravniku da pokrene postupak, podnese tužbu, angažuje advokata, zaključi poravnanje, povuče tužbu ili da se odrekne tužbe u postupku pred sudom ili organom uprave u Crnoj Gori ili inostranstvu, jer to ne proizilazi iz navedenih zakonskih odredbi”, navodi se u odluci Apelacionog suda.

Kako piše list, s obzirom na stav koji je istakao Jovanić u ukinutoj prvostepenoj odluci, biće krajnje neizvjesno ko će uspjeti u ovom sporu.

Sigurno je, međutim, da će se u postupku prvi put na suprostavljenim stranama naći zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i CEAC,
s obzirom da su u dosadašnjem toku stečaja, koji se vodi nad KAP-om, osporavali sve odluke stečajne uprave.

CEAC je jedan od najvećih povjerilaca KAP-a u stečaju, sa potraživanjem od oko 50 miliona EUR, a novac koji traže od države otišao bi u stečajnu masu iz koje se naplaćuju povjerioci.

Najčitanije