fbpx
NaslovnicaGlavna vijestSavjet CBCG usvojio osmi paket antikriznih mjera

Savjet CBCG usvojio osmi paket antikriznih mjera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) usvojio je izmjenu odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije koronavirusa na finansijski sistem, kojom se širi opseg korisnika kredita koji imaju pravo na moratorijum do kraja ove godine.

„Širi se opseg korisnika kredita na način da se u isti uključuju i oni koji su u radnom odnosu, ali kojima poslodavci, usljed negativnog uticaja pandemije, nijesu isplatili neto zaradu više od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, u skladu sa ovom odlukom. Donošenju ove mjere je prethodila komunikacija sa ministarstvima finansija i socijalnog staranja i ekonomskog razvoja“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su dodali da se druga izmjena odnosi na ograničavanje trajanja ranije utvrđene mjere prekoračenja propisanih limita izloženosti za banke do 30. juna.

„Taj predlog ide u korak sa preporukama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za postepeno ukidanje primjene preduzetih regulatornih i supervizorskih mjera“, kazali su iz CBCG.

Na sjednici Savjeta su usvojeni Finansijski izvještaji CBCG za prošlu godinu, sa izvještajem nezavisnog revizora.

Na osnovu podataka iz Finansijskih izvještaja za prošlu godinu, konstatovano je da je CBCG aktivno i kontinuirano sprovodila mjere interne ekonomije i racionalizovala sve kategorije administrativnih i operativnih troškova poslovanja. Kao rezultat takve politike, ostvaren je rast prihoda i pad rashoda u odnosu na 2019. godinu.

„CBCG je u prošloj godini ostvarila neto dobit od 5,18 miliona EUR, najveću u posljednjih deset godina. Neto dobit je ostvarena uz nepromijenjenu cjenovnu politiku za usluge i servise koje CBCG pruža“, navodi se u saopštenju.

Shodno odluci o raspodjeli dobiti CBCG za prošlu godinu, odlučeno je da se jedan njen dio rasporedi kao prihod budžeta Crne Gore, a dio usmjeri u uvećanje osnovnog kapitala banke. Time se doprinosi likvidnosti državnog budžeta i dodatno ojačava kapitalna pozicija CBCG.

„Potvrda objektivnosti iskazanih rezultata poslovanja CBCG sadržana je i u pozitivnom mišljenju nezavisnog eksternog revizora, renomirane međunarodne revizorske kuće Deloitte, koje glasi da finansijski iskazi pružaju istinit i fer prikaz finansijskog stanja banke na 31. decembar, poslovni rezultat i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja”, navodi se u saopštenju.

Savjet je usvojio i Izvještaj o radu CBCG u prošloj godini, kao i godišnje izvještaje o stabilnosti finansijskog sistema i stabilnosti cijena za prošlu godinu.

Razmatrajući te izvještaje, konstatovano je da su aktivnosti CBCG u prošloj godini bile usmjerene na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, posebno u uslovima koronakrize. Shodno tome, bankarski sistem je tokom prošle godine bio kontinuirano kontrolisan od supervizije CBCG, a istovremeno su sprovedene značajne aktivnosti na planu usklađivanja domaće regulative sa EU propisima.

„I pored snažnog negativnog uticaja pandemije, bankarski sistem u Crnoj Gori je, zahvaljujući pravovremenoj reakciji i balansiranim paketima mjera CBCG, zadržao stabilnost i očuvao poslovanje, dajući značajan doprinos ublažavanju posljedica krize po građane i privredu“, rekli su iz CBCG.

Ocijenjeno je da su banke stabilan segment ekonomskog sistema, što se ogleda u stabilnosti depozita, relativno visokoj likvidnosti i dobroj kapitalizovanosti. Profitabilnost na nivou sistema je smanjena 54 odsto, na kraju prošle godine u odnosu na kraj 2019. godine.

„Pandemija koronavirusa je reaktuelizovala problem nekvalitetnih kredita, čije je učešće, sa 4,72 odsto na kraju 2019. godine poraslo na 5,47 odsto na kraju prošle, uz izglede za dalji rast, posebno nakon povlačenja mjera CBCG, usljed loših makroekonomskih indikatora“, navodi se u saopštenju.

Što se tiče kretanja inflacije, modelska prognoza CBCG za kraj ove godine projektuje inflaciju u rasponu od 1,1 odsto do 2,6 odsto, sa centralnom tendencijom od 1,8 odsto. Ekspertska prognoza CBCG je slična i projektuje inflaciju u rasponu od 0,75 odsto do 2,75 odsto.

Savjet je usvojio i dopunu odluke o bližem načinu izračunavanja redovnih doprinose koje kreditne institucije uplaćuju sanacionom fondu i odluku o bližem načinu vrednovanja imovine i obaveza prije preduzimanja mjera sanacije ili smanjenja ili konverzije relevantnih instrumenata kapitala.

„Obaveza donošenja ovih odluka proizilazi iz Zakona o sanaciji kreditnih instuitucija i njima se vrši usklađivanje nacionalne sa evropskom regulativom“, zaključuje se u saopštenju.

Najčitanije

Cijene nafte porasle prema 89 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) - Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema...