fbpx
NaslovnicaMINA BusinessRegulatori Crne Gore i Albanije spremni za dalju saradnju

Regulatori Crne Gore i Albanije spremni za dalju saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Agencija za audiovizuelne medije Albanije spremne su za dalju saradnju kako bi se postiglo racionalno i efikasno korišćenje ograničenih resursa za sve relevantne radiokomunikacione službe na obostranu korist obje države.

Predstavnici EKIP-a su održali u utorak u Podgorici sastanak sa predstavnicima nadležnog regulatora Albanije, Agencije za audiovizuelne medije (AMA), po pitanju oslobađanja opsega 694-790 megaherca (MHz) uključujući i razmatranje predloga izmjena i dopuna plana raspodjele radio-frekvencija u opsegu 470-694 MHz koje su međunarodnim sporazumom i Planom Ženeva 06, kao i drugim multilateralnim sporazumima predviđene za korišćenje od stanica digitalne zemaljske televizije.

Iz EKIP-a su podsjetili da je odlukom Evropskog parlamenta i Savjeta predviđeno da će zemlje članice Evropske unije najkasnije do 30. juna završiti oslobađanje opsega 694-790 MHz od sistema zemaljske radio-difuzije i učiniti ga raspoloživim za mobilne komunikacione sisteme (MFCN).

“Budući da potpuna valorizacija ovog opsega u Crnoj Gori nije moguća sve dok se ne oslobodi od sistema digitalne televizije u susjednim državama, EKIP je od 2017. godine, kada je ovaj opseg u Crnoj Gori postao raspoloživ za MFCN, do sada održala niz sastanaka sa administracijama susjednih država u cilju postizanja usaglašenog korišćenja radio-frekvencija u predmetnim opsezima”, navodi se u saopštenju.

Tokom sastanka izvršni direktor EKIP-a, Darko Grgurović, je kazao da je zadovoljan što je administracija Albanije nacionalnim planom širokopojasnog pristupa te države, prepoznala široko rasprostranjen interes za implementaciju mobilnih mreža u opsegu 694-790 MHz, pri tome cijeneći napore AMA-e da oslobodi ovaj opseg od sistema radio-difuzne službe do kraja juna, što je zajednički interes obje države.

Predsjednica AMA-e, Armela Krasniqi, informisala je o intenzivnim aktivnostima koje su do sada sprovedene u Albaniji, izazovima sa kojima su se suočavali, te planovima koje će se realizovati i čija realizacija će imati za rezultat potpuno oslobađanje opsega 700 MHz od strane signala radio-difuznih emitera, i dodjela tog opsega za mobilnu službu u Albaniji.

“To je od izuzetne važnosti i za Crnu Goru, naročito po pitanju realizacije aktivnosti na pripremi i sprovođenja nove aukcije spektra za 5G sisteme, koja je planirana da se sprovede do kraja godine, i čime će biti omogućena puna implementacija i valorizacija i opsega 700 MHz”, navodi se u saopštenju.

Razumijevajući trenutno stanje i aktivnosti koje je sprovodila administacija Albanije uz podršku ITU-a i angažovanih eksperata, EKIP je spremna da prihvati predlog izmjena i dopuna plana raspodjele radio-frekvencija u opsegu 470-694 MHz koji je nadležna agencija Albanije u prethodnom periodu dostavila EKIP-u na razmatranje, a na osnovu sprovedene analize preliminarno i dala saglasnost na dodjele kanala u opsegu 470-694 MHz za alotment zone (područja pokrivanja signalom) u Albaniji i dostavljene tehničke parametre pojedinačnih emisionih lokacija.

“Uzimajući u obzir usklađeno korišćenje radio-frekvencija u opsegu 470-694 MHz između Albanije i Crne Gore, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve obje administracije moguće je ispuniti samo uz određene modifikacije radio-frekvencijskih dodjela Crne Gore iz GE06 plana kao i određene izmjene SEDDIF/Jadransko-jonskog plana, kako bi se postigla usklađenost s predloženim novim planom Albanije, kao i planovima drugih administracija iz relevantne oblasti”, rekli su iz EKIP-a.

Stoga, u narednom periodu EKIP takođe očekuje saglasnost AMA-e na predlog izmjena i dopuna plana raspodjele radio-frekvencija u opsegu 470-694 MHz Crne Gore koje su u svrhu međusobnog usklađovanja planova pripremljene i ranije dostavljene na razmatranje AMA-i i drugim nadležnim administracijama nama susjednih država.

“Imajući u vidu prava i obaveze koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma, prije svega GE06, kao i drugih sporazuma u oblasti radio-difuzije čija je potpisnica Crne Gora, konačni stav EKIP-a prema predlogu novog plana Albanije uslovljen je prihvatanjem izmjena i dopuna plana Crne Gore od drugih odnosnih administracija, kao i napuštanjem opsega 694-790 MHz od radio-difuzne službe u Albanije najkasnije do kraja juna, sa ciljem da se isti ubuduće koristi isključivo za MFCN”, navodi se u saopštenju.

Nadležne agencije Crne Gore i Albanije će u narednom periodu pripremiti nacrt bilateralnog sporazuma o koordinaciji radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku televiziju u opsegu 470-694 MHz, a njegovo potpisivanje se očekuje u peirodu do kraja februara.

“Ovim bilateralnim sporazumom, između ostalih odredbi, utvrdiće se i krajnji rok tranzicije stanica radio-difuzne službe u opseg 470-694 MHz i oslobađanje opsega 694-790 MHz za korišćenje od mobilne službe prema odluci EU. Crna Gora je pomenuti uslov ostvarila tokom 2017. godine, a zaključenjem sporazuma isto se očekuje od administracije Albanije”, navodi se u saopštenju.

Inače, EKIP i AMA su u maju 2019. godine potpisale Memorandum o saradnji, kojim je između ostalog, predviđena i razmjena iskustava i saradnja naročito na polju planiranja i koordinacije radio-frekvencijskih opsega namijenjenih za radio-difuznu službu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije