fbpx
NaslovnicaMINA BusinessPružanje platnih usluga da bude uređeno kao u državama EU

Pružanje platnih usluga da bude uređeno kao u državama EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je u skupštinsku proceduru dostavila Predlog izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu, kojim se obezbijeđuje da pružanje platnih usluga u Crnoj Gori bude uređeno na isti način kao u državama članicama Evropske unije (EU).

To će, kako se navodi u obrazloženju tog akta, omogućiti korisnicima platnih usluga u Crnoj Gori da imaju pravo na korišćenje platnih usluga u skladu sa najvišim evropskim standardima i uslovima sigurnosti.

“Takođe, donošenjem izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu stvaraju se i pretpostavke za unapređenje regulatornog okvira iz oblasti platnog prometa, što će pozitivno uticati na pristupne pregovore za Poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala“, navodi se u obrazloženju.

Takođe, uvođenjem novih pružaoca platnih usluga podstiče se konkurentnost na tržištu platnih usluga i omogućava dalji razvoj inovativnog mobilnog i internetskog platnog prometa.

“Izmjenama i dopunama se omogućava kupovina preko interneta i u situacijama kada potrošač nema platnu karticu, postiže veća sigurnost za elektronska plaćanja i pružaoce platnih usluga i unapređuju pravila o zaštiti potrošača kao korisnika platnih usluga”, dodaje se u obrazloženju.

Predloženi zakon će u potpunosti biti usklađen sa novom Direktivom EU – PSD2, koja je uvela i uredila dvije nove platne usluge i to iniciranja plaćanja i pružanja informacija o računu za plaćanje.

PSD2 uvodi obavezu banaka da licenciranim pružaocima usluge iniciranja plaćanja i pružaocima usluge informacija o računu za plaćanje, omoguće pristup računima klijenata kroz aplikacione programske interfejse, kako bi mogli da pružaju platne usluge zasnovane na podacima kojima raspolažu te banke.

“Dakle, banke će morati da se prilagode i ‘otvore’. Do sada je pristup podacima o korisnicima i njihovim nalozima bio u isključivom vlasništvu banaka, ali će implementiranjem PSD2 banke morati svoje aplikacione programske interfejse da ‘otvore’ ka novim pružaocima platnih usluga, koji će isključivo putem tog kanala moći pribavljati informacije o korisnikovom računu, inicirati plaćanja i izdavati potvrde o sredstvima”, navodi se u obrazloženju.

Pri tome, bezbjednost pružanja ovih usluga je strogo regulisana, tako da podaci ili sredstva korisnika ne budu ugroženi.

Banke i drugi pružaoci platnih usluga će biti u obavezi da uspostave neophodnu infrastrukturu za snažniju autentifikaciju klijenata.

PSD2 dodatno unaprijeđuje i zaštitu korisnika platnih usluga.

Ova direktiva, takođe, detaljnije precizira usluge koje se ne smatraju platnim uslugama kao što su usluge kolektivne kupovine i trgovinske kartice koje se mogu koristiti u takozvanoj ograničenoj mreži, na primjer za kupovinu u pojedinim trgovinama, trgovačkim lancima i slično.

Predloženim zakonom se predviđa i donošenje značajnih podzakonskih akata Centralne banke (CBCG), koji će takođe biti usklađeni sa relevantnim propisima Evropske komisije (EK) i Evropske centralne banke (ECB).

Platni promet je, u okviru pristupnih pregovora koje Crna Gora vodi sa EU, obuhvaćen Poglavljem 4 koje obuhvata tri temeljna područja – kretanje kapitala i plaćanja, platni promet i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Platni promet se sastoji iz dva kompatibilna dijela – platnih sistema i instrumenata plaćanja, a savremeno organizovan platni promet zasniva se i na korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija.

Platni promet u Crnoj Gori predstavlja jednu od najvažnijih komponenti nesmetanog funkcionisanja finansijske infrastrukture i finansijskog sistema države u cjelini.

Skupština je 23. decembra 2013. godine donijela Zakon o platnom prometu. Njegova primjena je počela 9. januara 2015. godine, istovremeno sa 15 podzakonskih akata za njegovo sprovođenje koje je donijela CBCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Olimpijakos pobjednik Lige konferencija

Podgorica, (MINA) - Fudbaleri Olimpijakosa pobjednici su Lige konferencije. Olimpijakos je večeras u Atini, u...