fbpx
NaslovnicaGlavna vijestProgrami podstiču saradnju nauke i privrede u cilju održivih inovacija

Programi podstiču saradnju nauke i privrede u cilju održivih inovacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za inovacije je za manje od godinu postojanja pokrenuo dva programa podrške namjenjena mirko, malim i srednjim preduzećima, koji podstiču saradnju nauke i privrede u cilju kreiranja održivih inovacija, saopštila je njegova izvršna direktorica Bojana Femić Radosavović.

Ona je kazala da je Fond pokrenuo programe inovacionih vaučera i kolaborativnih grantova za inovacije, kako bi preduzeća poboljšala inovativnost svoje ponude, proizvoda, usluga i procesa i na taj način unaprijedila konkurentnu poziciju na tržištu.

Interesovanje, kako je navela, postoji za oba programa.

„Cilj Fonda je da podstiče saradnju nauke i privrede, jer je to najbolji način da kreiramo zdrave i održive inovacije, koje će dati dobar rezultat i u krajnjem podići konkurentnost cijele privrede“, rekla je Femić Radosavović u intervjuu agenciji Mina-business.

Ona je podsjetila da je program inovacionih vaučera aktivan od 5. aprila i biće otvoren do utroška sredstava.

„Ukupan budžet za podršku unutar tog programa je 100 hiljada EUR, a pojedinačna podrška po jednom projektu je do osam hiljada EUR. Još imamo sredstava na toj liniji tako da pozivamo sve da iskoriste ovaj poziv, kako bi u ranim fazama razvoja svojih inovativnih ideja napravili određena testiranja koja su im neophodna da vide da li i dalje mogu da razvijaju te proizvode“, objasnila je Femić Radosavović.

Drugi program, koji se prirodno naslanja na vaučere, jeste program kolaborativnih grantova za inovacije, koji je raspisan ove sedmice i biće otvoren do 27. septembra.

On je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima koje Fond podstiče da sarađuju sa naučno istraživačkim institucijama, ili drugim mikro, malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori, kako bi podigli nivo inovativnosti svojih proizvoda, usluga, procesa i tehnologija.

Na ovaj poziv mogu aplicirati i konzorcijumi.

„Naše očekivanje je da će taj konzorcijum gotovo po pravilu činiti mikro, malo i srednje preduzeće s jedne strane i naučno-istraživačka institucija iz Crne Gore sa druge strane. Ukoliko se dogodi da za konkretan proizvod preduzeće ne može naći u Crnoj Gori adekvatnog partnera u vidu naučno-tehnološke institucije, dozvoljeno je da u konzorcijum uključi drugo mikro, malo ili srednje preduzeće“, navela je Femić Radosavović.

Ako se desi da su u procesu evaluacije dvije prijave jednako ocijenjene, prednost će biti data onom konzoricijumu koji uključuje naučno-istraživačku instituciju.

„U konzorcijum nije moguće uključiti fizička lica, ali po konsultantskom principu, neka od članica konzorcijuma može uključiti različite eksperte, čak i međunarodne, ukoliko smatraju da za tim postoji potreba“, objasnila je Femić Radosavović.

Kada je u pitanju finansijska podrška unutar te linije, ona iznosi do 100 hiljada EUR po jednom odabranom programu, a to pokriva 80 odsto troškova ukoliko je riječ o mikro ili malom preduzeću, odnodno 70 odsto troškova ukoliko se radi o srednjem preduzeću.

„Recimo, za projekat koji ima vrijednost 125 hiljada EUR, preduzeće može dobiti maksimalnu podršku Fonda u vrijednosti od 100 hiljada EUR, dok je preostalih 25 hiljada finansiranje samog preduzeća. Mogu se prijaviti i projekti koji imaju mnogo veću vrijednost, samo što to znači da će procenat sufinansiranja od preduzeća biti veći“, precizirala je Femić Radosavović.

Ona je naglasila da su prihvatljivi troškovi osoblja, što znači da je moguće zaposliti nekoga, kao i troškovi kupovine ili rentiranja opreme. Moguće je pokriti i troškove koji se odnose na zaštitu intelektualne svojine, kao i oni koji se odnose na ekspertske usluge.

Svi zainteresovani se na taj program mogu prijaviti putem portala Fonda, a sve informacije mogu se naći na sajtu www.fondzainovacije.me

Sva dokumentacija je već jasno definisana i piše se na engleskom jeziku, jer projekte ocjenjuje nezavisna međunardna investiciona komisija, čime je, kako je objasnila Femić Radosavović, isključena sva subjektivnost iz ocjenjivanja.

„Proces ocjene projekata koji nam stižu do 27. septembra će trajati oko dva mjeseca, tako da aplikanti mogu očekivati da će krajem novembra imati informaciju o tome ko je dobio grant, a u toku te selekcije će dobijati informacije kako prolaze u sljedeću fazu“, kazala je Femić Radosavović.

U prvoj fazi projekte će ocjenjivati komisija, dok će u drugoj odabrani projekti imati prezentaciju na engleskom jeziku pred samom komisijom.

„Tek nakon toga pravimo konačnu rang listu i odlučujemo koje projekte ćemo finansirati unutar ovog programa“, dodala je Femić Radosavović.

Ona je najavila da će Fond organizovati niz promotivnih aktivnosti, a sve u cilju kako bi pojednostavio proces prijavljivanja i pomogao aplikantima da uspješno prijave svoje inovativne ideje.

„Već 8. jula organizujemo u Privrednoj komori Info dan, koji će moći da se prati i online i u okviru kojeg ćemo dati sve detalje i informacije o programu“, kazala je Femić Radosavović.

Prema njenim riječima, 20. jula će biti organizovana obuka na kojoj će konsultat iz Srbije, Vladimir Vojvodić, objasniti detaljno kako se popunjava svaki dokument neophodan za apliciranje za program.

„Još jednu sličnu obuku ćemo imati početkom septembra, a pored toga ćemo tokom cijelog ljeta, počevši od 20. jula, svake srijede u 12 sati organizovati online Otvorena vrata, u okviru kojih će svi zainteresovani moći direktno da razgovaraju sa menadžerima programa i postave konkretna pitanja na koja će dobiti odgovore“, saopštila je Femić Radosavović.

Ona je dodala da je Fond uvijek otvoren za komunikaciju. Postoje kanali i na društvenim mrežama, putem kojih odgovaraju na pitanja zainteresovanih.

Femić Radosavović je dodala da su uz pomoć donatora – Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), koji Fondu daje podršku kroz program Norveška za vas, uspjeli da naprave modernu online platformu za prijavljivanje na programe, što aplikantima omogućava da se jednostavno, uz par klikova, prijave.

Prema njenim riječima, uspjeli su da dobiju sjajne konsultante koji su im pomogli da na što bolji način koncipiraju rad Fonda i da instituciju stave na noge i pripreme programe.

„Naš Fond za inovacije je osnovan dosta kasnije u odnosu na fondove u regionu, ali smatramo da je to u neku ruku i prednost, jer smo mogli da učimo na greškama drugih i da koristimo njihova iskustva“, rekla je Femić Radosavović.

Govoreći o planovima Fonda i planiranim aktrivnostima u narednom periodu, Femić Radosavović je najavila da će ta institucija nastaviti stalnu i kontinuiranu podršku razvoju inovacija.

„Smatramo da je to ključna uloga Fonda, da obezbijedimo kontinuitet u podršci u razvoju ideja. Možemo već sada da vidimo da se određena preduzeća, koja su već dobila vaučer za prvu fazu testiranja svoje ideje, interesuju i za drugu fazu, kako da kroz kolaborativne grantove za inovacije nastave razvoj testiranog proizvoda“, dodala je Femić Radosavović.

Ona je najavila i da će Fond nastaviti da osluškuje tržište, kako bi uočili šta to crnogorskim preduzećima treba i koje su to tržišne niše koje treba pokriti, a koje možda nijesu porkrivene nekim drugim programima podrške koja već postoje.

Femić Radosavović je podsjetila i da ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i ekonomskog razvoja trenutno sprovode programe podrške za razvoj inovacija, koji su namijenjeni takođe mikro, malim i srednjim preduzećima.

„Sa druge strane, Fond svoju ulogu vidi i u edukaciji i potrudićemo se da različitim promotivnim aktivnostima podižemo nivo svijesti i znanja o značaju inovacija, o tome kako one utiču na konkurentnost preduzeća i zašto je za Crnu Goru važno da se ne oslanja samo na uslužnu djelatnost“, poručila je Femić Radosavović.

Ona je zaključila da svu snagu treba usmjeriti ka razvoju inovativnih ideja i proizvoda, kako bi se obezbijedio ekonomski rast.

Fond za inovacije trenutno se nalazi u zgradi Biotehničkog fakulteta, ali će, kada bude završena izgradnja Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, biti smješten u toj ustanovi, koja će na jednom mjestu okupiti državne institucije koje se bave podrškom inovacionim djelatnostima i mlade inovativne kompanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije