fbpx
NaslovnicaMINA BusinessZa pružanje komunikacionih usluga primjenjuju se najsavremenije tehnologije

Za pružanje komunikacionih usluga primjenjuju se najsavremenije tehnologije

Podgorica, (MINA-BUSNESS) – U Crnoj Gori se za pružanje elektronskih komunikacionih usluga primjenjuju najsavremenije tehnologije, saopštili su iz Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Iz EKIP-a su povodom Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva, koji se obilježava danas, kazali da Crna Gora, stepenom razvoja elektronskih komunikacionih mreža i ponudom i kvalitetom elektronskih komunikacionih usluga, ide u korak sa razvijenim državama.

Iz EKIP-a su naveli da digitalna transformacija podrazumijeva unapređenje iskustva svakog građanina i predstavlja pružanje efikasnog, odgovornog, transparentnog i revizijskog načina života i rada u korist svih.

„Ne podrazumijeva samo primjenu i/ili ažuriranje tehnologije koju koristimo, već i stvaranje kulture koja obuhvata nove digitalne tehnologije u svrhu poboljšanja efikasnosti i djelotvornosti ljudi u njihovom svakodnevnom životu i poslovanju“, rekli su iz EKIP-a.

Kako su naveli, faktori koji pokreću te promjene su različite tehnologije i novi poslovni modeli koji pružaju usluge uvijek boljeg kvaliteta, koje su personalizovane, bez korišćenja papira, bezgotovinske i mobilne, zasnovane na saglasnosti informisanog korisnika.

Iz EKIP-a su saopštili da je pandemija koronavirusa tokom prošle godine uslovila povećanu potrebu stanovništva za korišćenjem elektronskih komunikacionih mreža i usluga, odnosno za nesmetano i kontinuirano funkcionisanja brojnih postojećih i novih e-usluga, kao i integritet i neprekidnost funkcionisanja mreža u uslovima izrazito povećanog saobraćaja.

„Stabilnost funkcionisanja elektronskih komunikacionih mreža i neprekidnost u pružanju elektronskih komunikacionih usluga i u ovakvim vanrednim okolnostima potvrđuju uspješnost poslovanja operatora, stručnost i odgovornost zaposlenih u sektoru elektronskih komunikacija, kao i predvidiv i adekvatan regulatorni okvir i kvalitetnu politika razvoja sektora elektronskih komunikacija u Crnoj Gori“, dodaje se u saopštenju.

U prošloj godini je, kako su objasnili, došlo do znatnog povećanja upotrebe interneta, kao i značajnog napretka u razvoju pristupnih mreža nove generacije.

Obim internet saobraćaja u fiksnim mrežama u prošloj godini je 51,39 odsto veći od ostvarenog u 2019.

Broj korisnika koji su pristupali internetu putem optičkih vlakana, kao najsavremenijeg vida pristupa u fiksnim mrežama, se u toku prošle godine povećao 16,14 odsto u odnosu na 2019.

„Broj korisnika mobilnih usluga koji su na kraju prošle godine pristupali internetu iznosio je 539,55 hiljada i 6,73 odsto je veći u odnosu na 2019. Kompozitna pokrivenost stanovništva Crne Gore signalom mobilnih mreža na kraju prošle godine je iznosila oko 99 odsto za GSM tehnologiju (2G), oko 98 odsto za UMTS tehnologiju (3G) i oko 98,5 odsto za LTE tehnologiju (4G)“, precizirali su iz EKIP-a.

U skladu sa navedenim, kako su naveli, raste i povjerenje građana.

Prema sprovedenom istraživanju, pored visokog stepena korišćenja, korisnici elektronskih komunikacionih usluga pokazuju i vrlo visok stepen zadovoljstva kvalitetom istih, ali i njihovim cijenama u svim segmentima tržišta.

„Procenat korisnika zadovoljnih kvalitetom usluge fiksne telefonije je 79,7 odsto, mobilnih usluga 84,7 odsto, usluga pristupa internetu takođe 84,7 odsto, dok je kvalitetom usluga AVM sadržaja zadovoljno 86,1 odsto korisnika“, dodaje se u saopštenju.

Iz EKIP-a su podsjetili da je 17. maja 1865. godine 20 evropskih zemalja potpisalo prvu Međunarodnu konvenciju o telegrafima, kada je osnovana i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU).

Od 1969. godine ovaj datum se obilježava kao Svjetski dan telekomunikacija, a od 2007. godine kao Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva.

U svjetlu obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva, ITU je u okviru teme pod nazivom Povezivanje do 2030. godine: Informacione i komunikacione tehnologije za Ciljeve održivog razvoja, pažnju usmjerio na ubrzavanje digitalne transformacije u vremenima izazova.

„Ovo je prilika za države članice ITU-a da nastave da se zalažu za digitalnu transformaciju kroz promovisanje nacionalnih strategija o razvoju informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), pametne politike, podsticanje investicija, saradnje i partnerstva“, zaključuje se u saopštenju.

Najčitanije