fbpx
NaslovnicaMINA BusinessInvesticijePotrebno više investicija u održivi razvoj zemalja Zapadnog Balkana

Potrebno više investicija u održivi razvoj zemalja Zapadnog Balkana

Bar, (MINA-BUSINESS) – Investicije u Ciljeve održivog razvoja su u porastu, a istovremeno nedovoljne da odgovore na rastuće potrebe zemalja Zapadnog Balkana, naročito u kontekstu pristupanja EU i dostizanja Agende 2030, poručeno je sa Akademije u Baru.

Stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, rekla je da iako je istekla polovina predviđenog vremenskog perioda za njihovo postizanje, na globalnom nivou dosad je ostvareno svega 16 odsto ciljeva.

„U preostalih šest godina za ostvarenje Agende 2030, dostizanje Ciljeva održivog razvoja zahtijeva sinergijsko djelovanje javnih i privatnih investicija, jer su tradicionalni načini finansiranja nedovoljni za ostvarenje razvojnih ciljeva”, rekla je Paniklova na prvoj Akademiji za finansiranje Ciljeva održivog razvoja za učesnike i učesnice iz šest ekonomija Zapadnog Balkana, koja je organizovana tokom dva dana u Baru.

Ona je navela da je to naročito značajno u kontekstu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana EU, jer su procesi pristupanja EU i dostizanja Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 u najvećoj mjeri komplementarni – u Crnoj Gori je čak dvije trećine mjera u okviru 17 Ciljeva održivog razvoja povezano sa pregovaračkim poglavljima i zahtjevima u okviru procesa pristupanja EU.

Prepoznajući finansiranje kao ključni faktor za unapređenje održivog razvoja po mjeri čovjeka, UNDP pokrenuo je Akademiju za finansiranje Ciljeva održivog razvoja 2022. godine.

Ova platforma, koja je sada otvorena za ekonomije Zapadnog Balkana, olakšava razmjenu iskustava i najboljih praksi, podstičući saradnju među vladama, privatnim sektorom i međunarodnim finansijskim institucijama.

U saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore, UNDP u Crnoj Gori organizovao je događaj uz podršku globalnog Centra za održivo finansiranje UNDP-a, Regionalnog centra UNDP-a za Evropu i Centralnu Aziju u Istanbulu i Ministarstva finansija Slovačke.

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija, Bojana Bošković, istakla je dugogodišnju saradnju između UNDP-a i Crne Gore, koja je rezultirala značajnim pomacima na putu prema održivom razvoju Crne Gore – od inicijativa za obnovljive izvore energije, preko suštinskih ekonomskih reformi do inovativnih socijalnih projekata koji su pozitivno uticali na naše zajednice.

„Kad razmišljamo o budućnosti, ne smijemo zanemariti značaj Agende 2030, posebno sada kada integracija u EU ide ubrzanim tokom i kada usklađivanje naših razvojnih strategija sa Ciljevima održivog razvoja postaje još važnije”, navela je Bošković.

Prema njenim riječima, ciljevi nam pružaju sveobuhvatan okvir za vođenje naših politika, osiguravajući da naš napredak bude inkluzivan, održiv i koristan za sve.

“Sada fokus treba da bude na budžetiranju Ciljeva održivog razvoja i korišćenju inovativnih alata za finansiranje. Integrisanjem Ciljeva u naše nacionalne budžetske procese možemo osigurati da se naši finansijski resursi efikasno rasporede, kako bi ispunili naše razvojne ciljeve. Ovo će ne samo povećati transparentnost i odgovornost, već i pomoći da preciznije pratimo naš napredak u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja“, poručila je Bošković.

Potpredsjednica Opštine Bar, Tanja Spičanović, kazala je da je Opština Bar posvećena Ciljevima održivog razvoja, ističući značaj inicijativa kao što je Akademija, za razmjenu iskustva i znanja, i dalje usklađivanje poslovnih operacija sa Ciljevima održivog razvoja.

„Opština Bar prepoznaje značaj efikasnog korišćenja javnih i finansijskih resursa u pravcu postizanja Ciljeva održivog razvoja. Radimo na unapređenju politika i praksi kako bismo postigli održivi razvoj lokalne zajednice. Bar je spreman da bude lider u primjeni održivih finansijskih praksi i bude primjer lokalnim zajednicama ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu“, rekla je Spičanović.

Kako je ocijenjeno tokom prvog dana Akademije, važno je govoriti o načinima na koji se Ciljevi održivog razvoja mogu pretočiti u razvojne strategije i uključiti u sistem javnih finansija, jer su Ciljevi u osnovi svih strategija na nacionalnom nivou.

UNDP je, kao razvojna agencija prisutna u više od 170 zemalja i teritorija širom svijeta, i sa ekspertizom za ispunjavanje Ciljeva, prirodan partner zemljama u procesu transformacije sistema, jačanja kapaciteta i pružanja tehničke podrške u tom procesu.

Prvi dan Akademije posvećen je javnim finansijama u funkciji ostvarenja Ciljeva održivog razvoja, dok je drugog dana više pažnje posvećeno finansiranju takozvanog zelenog rasta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije