fbpx
NaslovnicaMINA BusinessPostupak oko domena .me kreće ispočetka

Postupak oko domena .me kreće ispočetka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vijeće sudija Apelacionog suda Mirjane Vlahović, Mirjane Popović i Danijele Vukčević, usvojilo je žalbu i dalje aktuelnog agenta za registraciju domena .me, kompanije Domen, i ukinulo prvostepenu presudu kojom je odbijena njihova tužba protiv države.

Tako će o njihovom tužbenom zahtjevu da se utvrdi da je ugovor koji su zaključili sa državom 2008. godine automatski produžen, te da je na snazi do marta 2033. godine, ponovo raspravljati pred Privrednim sudom, prenosi Pobjeda.

Sutkinja Nataša Bošković je inicijalno u prvostepenoj presudi kazala da su ništave odredbe ugovora koji je Domen potpisao sa državom u dijelu regulisanja načina produženja ugovora. Njenu odluku kojom je odbijen zahtjev za određivanje privremene mjere kojom bi državi bilo zabranjeno da izabere novog agenta za domen .me, ranije je potvrdilo vijeće sudija Privrednog suda i ona nije bila predmet razmatranja Apelacionog.

Stav vijeća je bio da bi se zabranom zadiralo u djelatnost elektronskih komunikacija i upravljanja nacionalnim internet domenom, koja je od javnog interesa.

U žalbi Domena koju je Apelacioni sud usvojio se navodi da je prvostepeni sud pravilno zaključio da je ova kompanija blagovremeno obavijestila Vladu da namjerava da produži ugovor, koja je propustila da u roku od tri mjeseca odgovori na njihovo obavještenje. Međutim, nalaze spornim odluku da su odredbe ugovora oko načina produženja ništave ukazujući da je Bošković umjesto odredbi Zakona o obligacionim odnosima (ZOO) o ponudi, trebalo da primjeni dio koji se odnosi na trajni dugovinski odnos sa određenim rokom trajanja, koji prestaje istekom osim ako je ugovoreno da se produži na neodređeno u slučaju neblagovremenog otkazivanja.

Zaključak prvostepenog suda da se ugovor Domena i države automatski smatra produženim, ali da su odredbe ugovora koje uređuju način produženja ugovora ništave, za Apelacioni sud nije prihvatljiv.

“Odredbom čl.8.1 ugovora predviđeno je da ukoliko Vlada u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja obavještenja od strane Agenta o namjeri za produženja roka trajanja ugovora ne dostavi Agentu izjašnjenje o mogućnosti i uslovima produženja ugovora, ima se smatrati da je ovaj ugovor produžen pod istim uslovima”, ukazale su sudije.

Oni navode da se prvostepeni sud pozvao na član ZOO koja propisuje da nema dejstva odredba u ponudi da će se ćutanje smatrati prihvatanjem. Potrebu za takvom odredbom, kako navode, nameće načelo pravne sigurnosti.

“Ukoliko bi se u ponudi predvidjela odredba da će se ćutanje ponuđenog smatrati kao prihvatanje, takva odredba ne bi imala dejstva ni u odnosu na ponudioca niti u odnosu na ponuđenog. Međutim, ako postoji saglasnost strana da će se ugovor smatrati zaključenim u slučaju da jedna od njih ćuti, pošto je druga učinila ponudu, takav sporazum bi proizvodio pravna dejstva” ocijenile su sudije Apelacionog suda.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je u junu prošle godine, dok je njime rukovodio ministar Goran Đurović, raspisalo javni poziv za novog agenta, ali je otvaranje ponuda stopirano prvom privremenom mjerom Privrednog suda koju je inicirao Domen.

Vijeće sudija je naknadno usvojilo prigovor Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa i ukinuo ovu mjeru, vrativši je Bošković na ponovni postupak, koja je o tome odlučila tek u okviru presude oko ugovora. Vijeće je tada ocijenilo da nije bio dovoljno argumentovan stav da je Domen učinio vjerovatnim da je ugovor iz 2008. godine, na osnovu kog je kompanija upravljala registracijom domena .me i dalje na snazi. Tada je državi bilo zabranjeno sprovođenje tendera i izbor novog agenta, kao i ometanje Domena da obavlja posao.

Iz MER-a su se tada oglasili kritikama na račun suda, navodeći da time nijesu iznenađeni, imajući u vidu da njihovu praksu preispituju krivični sudovi.

Oni su kazali da će odluku ispoštovati, iako ne zaslužuje da bude ispoštovana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije