fbpx
28.9 C
Podgorica
August 10, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessMilošević: Paniramo formiranje poreske policije

Milošević: Paniramo formiranje poreske policije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) i Ministarstvo finansija analiziraju zakonske mogućnosti formiranja poreske policije, koja bi otkrivala i sprečavala krivična djela protiv platnog prometa i utaje poreza, saopštio je direktor UPC Rade Milošević.

On je, u intervjuu Pobjedi, rekao da su do kraja godine planirane izmjene postojeće zakonske regulative, kako bi rad poreske policije bio utemeljen u zakonu.

“Neophodno je obaviti izmjene u Zakonu o poreskoj administraciji, kojim su uređena prava i obaveze poreskog organa, kao i u Zakoniku o krivičnom postupku, kojim su definisana ovlašćenja policije, što je predstavljalo osnovnu zakonsku prepreku zbog koje ovaj sektor, dok je bio dio sistematizacije Poreske uprave, nije mogao sprovoditi svoje nadležnosti”, objasnio je Milošević.

On je dodao da je postojeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u UPC naslijeđen od prethodne administracije i da njime nije predviđeno postojanje poreske policije.

Milošević je naveo da bi se poreska plicija, kada bude usvojen zakon o porijeklu imovine, bavila i tim istragama.

“Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, poreska policija bi bila dužna da o tome obavijesti državnog tužioca i samoinicijativno ili po njegovom zahtjevu preduzme potrebne mjere u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak. Identično kao i policija, izuzev ograničenja propisanih Zakonom o unutrašnjim poslovima”, saopštio je Milošević.

On je kazao i da UPC konstantno bilježi trend rasta naplate prihoda.

“Rezultati ostvareni od početka godine, kao i tokom posljednja dva mjeseca od kada sam izabran za direktora UPC, svjedoče o posvećenosti, sistematskom i odlučnom pristupu jednom od primarnih zadataka. Ostvarena bruto naplata od 1. maja do 30. juna je 337,68 miliona EUR, čime je premašen plan prihoda za 23 miliona, dok su oni u odnosu na isti period prošle godine bili viši 18 miliona”, rekao je Milošević.

On smatra da je posebno važno što je najznačajniji rast naplate zabilježen kod akcize na duvanske proizvode, od koje je naplaćeno 14,4 miliona EUR, što je 4,6 miliona više u odnosu na plan, a sedam miliona u odnosu na prošlu godinu.

Rast je zabilježen i po osnovu naplate poreza na dodatu vrijednost (PDV), koncesionih naknada, poreza na promet nepokretnosti i carine. Po osnovu akciza ostvarena je bruto naplata viša devet odsto u odnosu na prošlu godinu, odnosno četiri odsto manje od planiranog iznosa, kao posljedica umanjenja akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

“Naplata doprinosa za navedeni period je manja 12 odsto od plana i 29 odsto od naplate u prošloj godini, imajući u vidu izmjenu poreskih propisa koji su na snazi od januara”, kazao je Milošević.

Kada je riječ o periodu od januara do kraja juna, ukupna bruto naplata iznosila je 976,62 miliona EUR, čime je premašen plan za pola godine za 129 miliona, dok je 115 miliona više naplaćeno u odnosu na isti period prošle godine.

“Dominira naplata PDV-a sa iznosom od 453,24 milion EUR, što je u odnosu na planirani iznos više 116 miliona, a u odnosu na prošlu godinu 127 miliona”, rekao je Milošević.

Procijenjeni poreski dug, prema njegovim riječima, iznosi 607,81 milion EUR. Prema posljednjem izvještaju, sa presjekom na 10. jul, ukupno je obrađeno 4,17 hiljada zahtjeva za reprogram sa ukupnim potraživanjem od 126,59 miliona EUR, od čega je osnovni dug 113,5 miliona, a kamata 13 miliona.

“Donošenjem Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, poreskim obveznicima data je šansa za ekonomski oporavak, kako bi nastavili sa obavljanjem privrednih aktivnosti, a sa druge strane omogućena bolja naplata budžetskih prihoda. Što se tiče nenaplativog poreskog duga, u ovom trenutku ne možemo dati precizne podatke. Nakon sprovođenja reprograma poreskog potraživanja radićemo na detaljnoj analizi stanja poreskog duga”, saopštio je Milošević.

Izazov u smanjenju poreskog duga predstavlja činjenica da se za sva nenaplaćena potraživanja svakodnevno obračunava kamata, shodno Zakonu o poreskoj administraciji.
“U cilju efikasnijeg upravljanja poreskim dugom, do kraja godine biće pripremljen plan kojim se predviđa postepeno smanjenje neizmirenih obaveza primjenom seta mjera”, neveo je Milošević.

On je podsjetio da je UPC sprovela niz aktivnosti na unapređenju poštovanja pozitivnih pravnih propisa iz oblasti poreskog i carinskog sistema, što uključuje i nadzor nad primjenom Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i podzakonskih akata.

“Kao rezultat tih aktivnosti, došlo je do uvećanja broja obveznika fiskalizacije i to u prosjeku 30 novoregistrovanih na dnevnom nivou. Tome je naročito doprinijelo publikovanje kampanje Račun zadrži, Crnu Goru podrži, kojom su otvoreni dodatni kanali za prijavu nepravilnosti. Broj aktivnih obveznika fiskalizacije je 12. jula bio 29,45 hiljada, od čega 24,38 hiljada preduzeća, a 5,08 hiljada preduzetnika i građana”, rekao je Milošević.

On je dodao da je broj registrovanih aktivnih poslovnih jedinica 38,04 hiljade, dok je registrovano 44,52 hiljade aktivnih elektronskih naplatnih uređaja.

“Broj registrovanih aktivnih operatera na elektronskim naplatnim uređajima je 61,88 hiljada. Predmetni podaci nam pružaju mogućnost da budemo zadovoljni primjenom Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u dijelu ispunjavanja obaveza registracije i započinjanja evidentiranja prometa”, kazao je Milošević.

Poreski inspektori su od 1. januara do 30. junom obavili 1,93 hiljade djelimičnih kontrola u dijelu opšte poreske registracije, evidentiranja prometa, fiskalizacije, uplate pazara i prijave radnika i po osnovu utvrđenih nepravilnosti podnijeli 486 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 248 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 946,27 hiljada EUR.

Naplata po osnovu novčanih kazni u izvještajnom periodu je iznosila 398,79 hiljada EUR i odnosi se na obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili umanjene kazne u roku od osam dana.

“U skladu sa planiranim aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije, tokom sezone su na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore intenzivirane aktivnosti na praćenju regularnosti poslovanja poreskih obveznika koji sezonski obavljaju djelatnost”, naveo ej Milošević.

On je rekao i da prostora za širenje poreskog obuhvata države ima u naplati poreza od prodaje nepokretnosti, kao i u naplati poreskog duga imovinom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije