fbpx
26.8 C
Podgorica
August 9, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessKonačna odluka o zatvaranju poglavlja zavisi od EK

Konačna odluka o zatvaranju poglavlja zavisi od EK

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je ispunila uslove za privremeno zatvaranje pregovora u poglavlju koje se bavi intelektualnom svojinom, ocijenili su iz Generalnog sekretarijata Vlade i dodali da će konačna odluka o tome zavisiti od procjene Evropske komisije (EK).

“EK je Crnoj Gori postavila četiri mjerila za zatvaranje ovog poglavlja, od kojih se tri odnose na usaglašavanje zakonodavstva, a četvrto na obezbjeđivanje dovoljnih administrativnih kapaciteta za postupak priznavanja i sprovođenja prava intelektualne svojine i obezbjeđivanje evidencije bilansa ostvarenih rezultata o istražnim postupcima, krivičnim gonjenjima i sudskim postupcima u slučaju kršenja prava”, navodi se u saopštenju.

U Generalnom sekretarijatu Vlade smatraju da je Crna Gora ispunila uslove za privremeno zatvaranje pregovora u tom poglavlju, ali će konačna odluka o tome zaviti od procjene EK, naročito u pogledu ispunjenosti četvrtog mjerila.

Generalni sekretarijat Vlade je, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, organizovao od 21. do 23. aprila online forum, povodom Svjetskog dana intelektualne svojine – 26. aprila, s ciljem kvalitetnog i efikasnog informisanja javnosti o toj oblasti.

Svi zainteresovani su imali priliku da elektronskim putem dostave pitanja iz oblasti prava intelektualne svojine, na koja su odgovarali predstavnici Ministarstva ekonomije i pregovaračke strukture za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU.

Oni su, odgovarajući na pitanje da li Crna Gora ima mehanizme da zaštiti autorska djela na internetu, kazali da država štiti autorska i srodna prava na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima.

“Shodno Zakonu, sva autorska djela i djela srodnih prava su zaštićena jednako, bez obzira na medijum na kojem se nalaze. S druge strane, jasno je da je internet kao medijum nesagledivo kompleksniji i prostraniji od ostalih medijma, pa je, u skladu sa tim, teže obezbijediti i zaštitu”, navodi se u saopštenju.

To, kako se dodaje, nije slučaj samo sa Crnom Gorom već sa cijelim svijetom, pa gdje god postoji pristup internetu, tu je i mogućnost za povredu autorskog i srodnih prava veća.

Predstavnici Ministarstva su, na pitanje kada će se realizovati aktivnost na obuci i certfikaciji patentnih savjetnika, odgovorili da je Ministarstvo ekonomije donijelo Pravilnik o stručnom ispitu za zastupnika za patente, žigove i dizajne, kojim je utvrđen program i način polaganja stručnog ispita za zastupnika, sastav komisije i visina naknade troškova za polaganje stručnog ispita, kao i sadržaj registara zastupnika.

“U skladu sa navedenim, Ministarstvo ekonomije će obrazovati Komisiju za polaganje ispita za zastupnike, odrediti izvore, odnosno literaturu za polaganje stručnog ispita i objaviti ih na svojoj internet stranici, o čemu će blagovremeno obavijestiti zainteresovane kandidate”, navodi se u saopštenju.

Zainteresovane je zanimalo na koji način je moguće zaštititi blog i ostali sadržaj besplatnog tipa koji se plasira online, koji je autorsko djelo.

“Živimo u digitalnom dobu u kojem su znatno ograničene mogućnosti efikasnog djelovanja protiv onih koji krše autorska prava. Zato, kada se plasira online blog i ostali sadržaj, važno je procijeniti i javni interes za objavu tog sadržaja, odnosno interes korisnika sadržaja da sazna za određeni sadržaj i, u tom svjetlu, treba tumačiti svaki konkretan slučaj”, navodi se u odgovoru.

Predstavnici Ministarstva su kazali da jedan od načina zaštite jeste da se izrade i postave na vidnom mjestu na vebsajtu uslovi i pravila preuzimanja sadržaja, kojima će se uputiti zainteresovani na koji način, u koju svrhu i u kom obimu mogu preuzeti sadržaj.

“Ukoliko je pojedinac koji je preuzeo sadržaj poštovao uslove, smatraće se da je prethodno pribavljena saglasnost za korišćenje postavljenog sadržaja”, dodaje se u saopštenju.

Takođe, naziv bloga i logo se može štititi kao žig. U tom smislu, može se štititi kao verbalni ili figurativni žig ili se mogu podnijeti dva odvojena zahtjeva, jedan za verbalni, a drugi za figurativni znak-žig.

“Postupak je jednostavan, neophodno je popuniti zahtjev za registraciju žiga Ž1, uz zahtjev dostaviti spisak robe i usluga, dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi i punomoćje, ukoliko se zahtjev podnosi preko punomoćnika”, rekli su iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Zainteresovani su pitali koja je procedura za ostvarivanje zaštite intelektualne svojine i kome se mogu obratiti autori koji sumnjaju da je njihovo djelo zloupotrijebljeno.

“Procedura za ostvarivanje zaštite intelektualne svojine, konkretno autorskog i srodnih prava, utemeljena je i detaljno uređena Zakonom o autorskom i srodnim pravima, s tim što se u značajnoj mjeri primjenjuju i odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak, zakona kojim je regulisan izvršni postupak i opštim pravilima o naknadi štete”, precizira se u odgovoru.

U pogledu procesne zaštite, za potrebe suda i dokaznog postupka, djelo se može deponovati i unijeti u evidenciju autorskih i djela srodnih prava kod nadležnog organa, odnosno Ministarstva ekonomije.

“Ukoliko autor smatra da je njegovo autorsko djelo povrijeđeno, može se obratiti nadležnom sudu – Privrednom sudu, podnošenjem tužbe”, navodi se u saopštenju.

Najčitanije

CEDIS

U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:  Podgorica - u...