fbpx
NaslovnicaMINA BusinessKompanija Tujko prvorangirana za ležište u Prijestonici

Kompanija Tujko prvorangirana za ležište u Prijestonici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kotorska kompanija Tujko izabrana je za prvorangiranog ponuđača na oglasu za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena sa ležišta Čukače u Prijestonici Cetinje.

“Preduzeću Tujko, koje je bilo i jedini ponuđač, dodijeljeno je 100 bodova”, navodi se u rang listi koja je objavljena na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija.

Kada je riječ o kriterijumima, ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade vrjednovao se sa 40 poena, ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje sa 20, reference ponuđača, kvalitet poslovnog plana, efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj sa po 15, a finansijski aspekt odnosno prosječni bruto prihod u posljednje tri godine sa deset poena.

Ponuđač je dostavio 70 referenci za projekte koji su već realizovani ili je njihova realizacija u toku.

Kompanija Tujko je u okviru poslovnog plana navela da se bavi eksploatacijom tehničko-građevinskog kamena i proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala.

Svoje poslovanje je do sada bazirala na ležištu Rudine u Opštini Kotor, na kojem obavlja eksploataciju tehničko-građevinskog kamena od 1995. godine.

Poslovanje obavlja i u segmentima proizvodnje betona i betonske galanterije.

Poslovanje preduzeća je prepoznato na tržištu primorja, Boke Kotorske, Budve i Cetinja.

Ponuđač planira da realizuje koncesiju na ležištu Čukače na način što će proizvoditi aggregate različitih granulacija, što će biti preduslov za proširenje proizvodnih kapaciteta i tržišta na kome nastupa.

“Proširenje tržišta dovelo bi i do povećanja broja zaposlenih radnika, investicija u proizvodne pogone i opremu, kao i prihoda iz redovnog poslovanja, ostvarene dobiti i kapaciteta proizvodnje”, navodi se u dokumentu.

Najčitanije