fbpx
NaslovnicaMINA BusinessIspravili većinu nepravilnosti

Ispravili većinu nepravilnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava Plantaža je u protekle dvije godine ispunila u potpunosti deset od 20 preporuka koje je Državna revizorska institucija (DRI) dala na osnovu nepravilnosti i nezakonitosti utvrđenih u izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja te kompanije za 2018. godinu.

U izvještaju kojeg potpisuje senator Zoran Jelić, DRI navodi da šest preporuka nije ispunjeno do kraja u periodu u kojem su radili, kao i da su četiri preporuke djelimično ispunjene, prenose Vijesti.

U odgovorima uprave kompanije, tokom ispitivanja DRI, navedeno je da je za dio preporuka u toku ispunjavanje uslova, kao i da za neke smatraju da su ih ispunili.

DRI je prije tri godine utvrdio veliki broj nezakonitosti i zloupotreba u Plantažama u periodu kada su tom kompanijom rukovodili izvršna direktorica Verica Maraš i predsjednik borda direktora Veselin Vukotić, zbog čega su dali dvostruko negativno mišljenje, a izvještaj poslali tužilaštvu. Maraš i Vukotić su u slučaju “briketi” osumnjičeni kao članovi kriminane grupe koja je kompaniji nanijela višemilionsku štetu.

Uprava kompanije ispunila je glavne preporuke povodom nepravilnosti koje su proteklih godina pravile najveću štetu kompaniji i uticale na falsifikovane i pogrešne izvještaje o poslovanju, odnosno uveličavale lažne pozitivne rezultate poslovanje. Tako da kompanija sada vrši rezervisanja za potencijalne gubitke zbog sudskih sporova, što prethodna uprava nije radila.

Zbog neizdvajanja za ove rezervacije, kako je utvrdila DRI, poslovni rezultat za 2018. precijenjen je 535 hiljada EUR, koliko su koštale naknade sudskih sporova u 2019. godini. Kompanija je u protekle dvije godine angažovala revizore za procjenu ovih troškova, tako da je u poslovnom izvještaju za prošlu godinu navedeno rezervisanje za sudske postupke u vrijednosti od 1,2 miliona EUR.

Kompanija 2018. godine nije imala Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, što joj je omogućavalo da ima rastegljivo računovodstvo i da prikazuje izvještaje koji su odgovarali upravi. Nova uprava je u saradnji sa Institutom sertifikovanih revizora i revizorskom kućom KPMG, uradila novi pravilnik i prateća dokumenta, čime je u potpunosti ispunila preporuku 7.

Revizori su ranije utvrdili da se vođenje poslovnih knjiga i knjiženje naloga vršilo suprotno Zakonu o računovodstvu. Zbog toga se dešavalo da nalozi za knjiženje nijesu stornirani već su brisani ili naknadno mijenjani a da o tome nijesu ostajali tragovi u sistemu kompanije, odnosno nije postojala vjerodostojna računovodstvena dokumentacija.

Jedna od posljedica je što se sada naknadno mora računati uvećana amortizacija. Nova uprava je izmijenila Pravilnik koji se odnosi na vođenje poslovnih knjiga čime je ispunila preporuku 8.

Kompanije u ranijem periodu nije u svom računovodstveno informacionom sistemu obuhvatilo segment obračuna cijene koštanja, što je stvaralo mogućnost zloupotreba. Nova uprava je usvojila Metodologiju obračuna cijene koštanja čime je ispunila preporuku 10.

Revizor je prije tri godine utvrdio da tadašnja uprava kompanije nije svim zaposlenim vršila obustavu od zarade, tako da je jedan dio potraživanja od privilegovanih radnika ostao nenaplaćen, čime je nanijeta velika šteta Plantažama.

Nova uprava je pokrenula naplatu svih potraživanja od radnika i bivših članova menadžmenta, od čega se najznačajniji dio od dva miliona EUR odnosi na privilegovane stambene kredite za tadašnji menadžment. Tokom protekle i ove godine kompanija je naplatila 417 hiljada ovih obaveza od članova menadžmenta i radnika, čime je ispunila preporuku 13.

Kompanija je proteklih godina nepravilno iskazivala iznos obaveznih rezervi na podračunu, što je utvrdio DRI. Nova uprava je izmijenila Statut i prekinula praksu knjiženja ovih rezervi, čime je ispunila preporuku 14. DRI je ranije utvrdio da su članovi odbora direktora mimo svojih naknada primali novac i po raznim drugim osnovama, što je bilo suprotno Pravilniku o kontnom okviru. Sada članovi uprave ne primaju nikakve druge naknade od kompanije sem svoje, čime je ispunjena preporuka 16.

Kompanije je ranije, kako je utvrdila DRI, kršila Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja time što je ogromne količine novca primala i isplaćivala u kešu preko blagajne. Nova uprava je izmijenila Pravilnik o blagajničkom poslovanju i prekinula ovakvu nezakonitu raniju praksu, čime je ispunila preporuku 18.

I preporuka 19 se odnosila na ranije kršenje Pravilnik o blagajničkom poslovanju, jer je kompanije koristila gotovinu iz blagajne za nezakonite isplate zaposlenima po raznim spornim osnovama, za plaćanja pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isplate bez potpune dokumentacije. Nova uprava je izmijenila sporni pravilnik i prekinula ovu praksu, čime je ispunila i ovu preporuku.

DRI je i u 20. preporuci tražio izmjene Pravilnika o blagajničkom poslovanju zbog nezakonitih isplata fizičkim licima, što je takođe ispunjeno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije