fbpx
Naslovnica Crna Gora Utvrdili Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

Utvrdili Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

Podgorica, (MINA) – Vlada je utvrdila Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji čijim donošenjem će, kako je saopšteno, biti ispunjeno jedno od završnih mjerila za zatvaranje poglavlja 28 – Zaštita potrošača i zdravlja.

Iz Vlade su, nakon sjednice, saopštili da je osnovni cilj donošenja zakona obezbjeđivanje mogućnosti za dobijanje potomstva bračnim i vanbračnim supružnicima koji ne mogu očekivati da će doći do trudnoće prirodnim putem i drugim postupcima liječenja, i u slučaju kada se tim postupkom može spriječiti prenos teške nasljedne bolesti na dijete.

Navodi se da je u okviru procesa harmonizacije unutrašnjeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), Vlada na današnjoj sjednici utvrdila i Predlog zakona o standardizaciji.

Predloženim zakonskim tekstom uređuje se organizovanje i djelatnost nacionalnog tijela za standardizaciju – Instituta za standardizaciju, kao i donošenje, objavljivanje, povlačenje i primjena crnogorskih standarda i srodnih dokumenata.

Kako su naveli i Vlade, zakonom postavljeni ciljevi standardizacije su unapređenje zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja i biljaka, zaštite životne sredine, poboljšanje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga.

„Kao i razvoj i unapređenje proizvodnje i prometa proizvoda, odnosno pružanja usluga putem razvoja međunarodno usklađenih standarda i srodnih dokumenata, unapređenje međunarodne trgovine sprečavanjem ili otklanjanjem nepotrebnih tehničkih prepreka u trgovini“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila izvještaj o radu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, za period od januara do jula ove godine.

U izvještaju se navodi da je Savjet počeo sa prikupljanjem i naknadnim objelodanjivanjem podataka o slučajevima – vjetroelektrana Možura, Crnogorski Telekom, Elektropriovreda, poslovanje kompanija u Slobodnoj zoni Luke Bar i Duvanski kombinat, uvoz i izvoz cigareta i oružja, proizvodnja cigareta i oružja na teritoriji Crne Gore, Prva banka i autoput Bar-Boljare.

Kako je saopšteno, Savjet je prikupio i analizirao dokumentaciju vezanu za stambenu politiku prethodne Vlade.

U izvještaju se navodi da je Savjet primio 40 prijava koje su dostavili građani ili nadležni državni organi, a Stručnom tijelu su se direktno obratila tri zviždača koji imaju detaljnije informacije o predmetima u nadležnosti Savjeta, kao i više drugih osoba.

„S tim u vezi, Stručno tijelo Savjeta je uzelo u rad i dodatne slučajeve. Do danas, Savjet je podnio 355 zahtjeva za dostavljanje informacija, na koje je dobijeno 286 odgovora od državnih organa, odnosno na 69 zahtjeva nije odgovoreno“, piše u saopštenju.

Vlada je, kako je saopšteno, donijela Odluku o proglašavanju zaštićenog područja park prirode „Katič” sa Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Vlada je donijela i Odluku o prestanku važenja Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje.

Navodi se da je zajednička Savjetodavna komisija Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a tokom novembra 2018. godine boravila na tom lokalitetu i utvrdila mogući negativni uticaj buduće izgradnje na dva područja koja imaju UNESCO status.

Iz Vlade su rekli da su zaključci misije potvrđeni Odlukom Komiteta za svjetsku baštinu, što je dodatno obavezalo Crnu Goru da to područje tretira sa posebnom pažnjom.

„Agencija za zaštitu životne sredine pristupila je izradi Studije revizije Nacionalnog parka Durmitor. Kako je rok za izradu Studije duži od predviđenog roka za izradu Plana, Vlada je odlučila da pomenutu Odluku stavi van snage“, dodaje se u saopštenju.

Kako je saopšteno, na sjednici je data saglasnost za kandidaturu Bokserskog saveza Crne Gore za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade 2021. godine u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije