NaslovnicaCrna GoraNastaviće da ulažu u edukaciju ljekara

Nastaviće da ulažu u edukaciju ljekara

Podgorica, (MINA) – Osavremenjavanje zdravstvenih ustanova, edukacija kadra, kontrola i prevencija hroničnih nezaraznih bolesti i sprovođenje skrining programa prioriteti su Ministarstva zdravlja u budućem periodu, saopštio je resorni ministar Kenan Hrapović.

On je sinoć na otvaranju Medical konferencije u Bečićima, kazao da časopis, koji slavi deceniju postojanja, doprinosi razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema.

Hrapović je rekao da se kontinuirano unapređenje stručnih znanja i vještina nameće kao imperativ savremene struke i nauke i predstavlja poseban izazov.

“Ministarstvo zdravlja podržava i nastaviće da ulaže napore u sprovođenju edukativnih programa i punoj primjeni novih znanja i naučno utemeljenih dostignuća, koja su usklađena sa međunarodnim standardima”, poručio je Hrapović.

On je podsjetio da je ove godine za kontinuiranu medicinsku edukaciju izdvojeno pola miliona EUR, koji će, prema broju zaposenih i potrebama zdrvstvenih ustanova, biti adekvatno raspoređen.

„Pored tehničko-tehnološkog osavremenjavanja zdravstevnih ustanova i edukacije kadra, prioriteti Ministarstva zdravlja u budućem periodu su kontrola i prevencija hroničnih nezaraznih bolesti, kroz razvoj i implementaciju preventivnih programa, sprovođenje skrining programa, jačanje centara za podršku u domovima zdravlja“, saopštio je Hrapović.

Prema njegovim riječima, cilj toga je smanjenje riziko-faktora i podizanje nivoa svijesti građana o potrebi zdravog življenja i očuvanja zdravlja.

Hrapović je kazao da su crnogorski ljekari aktivni u akademskom napredovanju, da svoja profesionalna i akademska dostignuća koriste u objavljivanju naučnih radova, učestvuju u naučno-istraživačkim projektima,čineći bogatijim korpus saznanja iz oblasti medicine.

„Ministarstvo kroz reformske procese nastoji da održi korak s najsavremenijim dostignućima u medicini i otvara nove perspektive zdravstvenom sistemu. Naša osnovna misija je da obezbijedimo svakom građaninu pravovremenu i dostupnu zdravstvenu zaštitu“, rekao je on.

Hrapović je naveo da Vlada izdvaja značajan movac iz budžeta za nabavku najsavremenije medicinske opreme, za bolju dostupnost najnovije terapije, posebno za bolesti koje najviše opterećuju populaciju i za edukaciju medicinskog kadra.

Ministar je kazao da su ljekari i medicinsko osoblje nosioci najzahtjevnijih zadataka i izazova na svim nivoima zdravstvene zaštite.

„Mi kao donosioci odluka i menadžeri moramo imati sluha za njihove potrebe, a svi zajedno za naše pacijente, čije je zdravlje imperativ koji nema alternativu“, istakao je Hrapović.

Crna Gora je, kako je naveo, u strateškim dokumentima prepoznala unapređenje i obezbjeđivanje zdravlja stanovništva kao glavni cilj u oblasti zdravstva, uz izgradnju održivog i integrisanog sistema zdravstvene zaštite, zasnovanog na principima solidarnosti, jednakosti, dostupnosti i kvaliteta, sistema koji potrebama građana daje centralno mjesto.

„Nastavićemo predano da radimo na unapređenju i obezbjeđivanju kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite za svakog građanina Crne Gore“, zaključio je Hrapović.
(kraj) nim/isf

Najčitanije