Naslovnica Crna Gora Najugroženijoj djeci i porodicama obezbijedili dodatnu podršku

Najugroženijoj djeci i porodicama obezbijedili dodatnu podršku

Podgorica, (MINA) – UNICEF i partneri te međunarodne organizacije obezbijedili su, tokom krize izazvane koronavirusom, dodatnu podršku za više od 24 hiljade djece i odraslih u Crnoj Gori.

Iz UNICEF-a su saopštili da je kriza izazvana koronavirusom uticala na pravo svakog djeteta na zdravlje, obrazovanje, odgovarajući životni standard, kao i na pravo na zaštitu od nasilja, zlostavljanja i iskorišćavanja.

„UNICEF i partneri iz međunarodne zajednice, privatnog i civilnog sektora udružili su snage s Vladom, centrima za socijalni rad, školama, predškolskim ustanovama i dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju kako bi se Crnoj Gori pomoglo da najugroženijoj djeci i porodicama obezbijedi dodatnu podršku“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz UNICEF-a, kao rezultat tih napora, više od 24 hiljade djece i odraslih dobilo je dodatnu podršku, uključujući novčanu pomoć, besplatne higijenske pakete, tablete, školski pribor, opremu za predškolske sportske aktivnosti kod kuće, maske, psihosocijalnu podršku i besplatnu pravnu pomoć.

Podsjećajući da je prije krize izazvane koronavirusom jedno od troje djece u Crnoj Gori odrastalo u siromaštvu, šef predstavništva UNICEF-a Huan Santander naveo je da je sada taj broj vjerovatno još veći.

Santander je istakao da svi imaju moralnu odgovornost da podrže najugroženije članove društva, jer je solidarnost temeljna vrijednost svakog funkcionalnog društva.

„Svjesni smo da siromaštvo nije samo manjak prihoda i da novčanu pomoć moramo dopuniti drugim ključnim uslugama i podrškom“, kazao je Santander.

Iz tog razloga, kako je rekao, UNICEF je zajedno s partnerima iz svih sektora društva podržao Vladu, škole, vrtiće, dnevne centre za djecu sa smetnjama u razvoju i centre za socijalni rad da što većem broju ugroženih porodica pruže usluge iz domena socijalne i dječje zaštite, obrazovanja i zdravstva.

„Od početka pandemije, uz finansijsku podršku Vlade Danske, Ambasade Norveške u Beogradu, posredstvom NVO Grupa 484, i uz podršku Telenora, UNICEF i partneri distribuirali su humanitarnu pomoć najugroženijima u svakoj opštini“, kaže se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su rekli da su najranjivija djeca i porodice identifikovani na osnovu informacija dostupnih u centrima za socijalni rad, školama, predškolskim ustanovama, dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju i organizacijama civilnog društva.

Prema UN-ovoj Brzoj procjeni socijalnog uticaja pandemije COVID-a 19, kriza izazvana koronavirusom naročito je pogodila porodice s djecom sa smetnjama u razvoju, djecu i mlade bez roditeljskog staranja, one koji su već od ranije odrastali u siromaštvu.

„Uključujući romsku i egipćansku djecu, porodice sa samohranim roditeljima, djecu u hraniteljskim porodicama, mlade u sukobu sa zakonom i djecu izloženu nasilju i zanemarivanju“, navodi se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su kazali da su iz tog razloga navedene grupe odabrane kao prioritetne za podršku.

Kako su naveli, zahvaljujući Vladi Danske, oko 1,2 hiljade porodica dobilo je jednokratnu novčanu pomoć od centara za socijalni rad za pokrivanje osnovnih troškova života, poput hrane, odjeće, školskih potrepština i kirije.

„Uz podršku Ambasade Norveške u Beogradu, posredstvom NVO Grupa 484, više od 24 hiljade djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, kao i romskih i egipćanskih porodica, dobili su higijenske pakete posredstvom Crvenog krsta, udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i dnevnih centara za tu djecu“, navodi se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su rekli da je uz podršku Ambasade Norveške u Beogradu, posredstvom NVO Grupa 484, distribuirano 800 tablet uređaja djeci sa smetnjama u razvoju, djeci u hraniteljskim porodicama, onoj koja odrastaju u porodicama sa samohranim roditeljima, djeci u romskoj i egipćanskoj zajednici i onoj koja žive u ustanovama za brigu o djeci.

Kako su kazali, uz podršku istog donatora i UNICEF-a, oprema potrebna za učenje na daljinu i besplatna psihosocijalna podrška obezbijeđene su djevojčicama i dječacima koji odrastaju u Dječjem domu u Bijeloj.

„Zahvaljujući Telenoru, adolescenti u Centru za djecu i mlade „Ljubović“ dobili su IT laboratoriju koja im omogućava da pristupe učenju na daljinu i prate programe neformalnog obrazovanja tokom krize izazvane koronavirusom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je uz školski pribor, UNICEF podijelio 40 hiljada maski školama, dok su, posredstvom Specijalne olimpijade, dodatna oprema i obuka obezbijeđeni za predškolske ustanove i porodice s djecom sa smetnjama u razvoju radi realizacije inkluzivnog sportskog programa kod kuće tokom pandemije.

„Zahvaljujući podršci UNICEF-a i Ambasade Norveške u Beogradu, posredstvom NVO Grupa 484, Udruženje mladih sa hendikepom i Udruženje Roditelji podržali su roditelje i djecu da dobiju besplatnu pravnu pomoć i psihosocijalnu podršku tokom krize izazvane koronavirusom“, kaže se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su poručili da će nastaviti da rade sa partnerima iz svih sektora društva kako bi se obezbijedilo da se glas najugroženije djece i porodica čuje, kao i da im se pruži dodatna podrška koja najbolje odgovara njihovim potrebama tokom krize.

Najčitanije