fbpx
Naslovnica Crna Gora Konjević: Dobili smo zahtjev za skidanje imuniteta Injac

Konjević: Dobili smo zahtjev za skidanje imuniteta Injac

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor Skupštine dobio je danas zahtjev za skidanje imuniteta ministarki odbrane Oliveri Injac, kazao je poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević.

On je to rekao na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, koji je obavio kontrolno saslušanje Injac o eventualnim zloupotrebama prilikom konkursa za odlazak kadeta na vojne akademije u inostranstvu.

“Mi smo, sticajem okolnosti, danas dobili zahtjev za skidanje vašeg imuniteta, jer ste prekršili Zakon i član 130 Ustava, gdje ste zaobišli Savjet za odbranu i bezbjednost, koji je jedino po Ustavu ovlašćen da imenuje i razrješava aktivna vojna lica”, naveo je Konjević obraćajući se Injac.

Konjević, koji je inicirao kontrolno saslušanje Injac, ocijenio je da niz postupanja koja su se dešavala nakon donošenja odluke o izboru kandidata za školovanje na vojnim akademija u Grčkoj, pokazuju da „pravo u Vladi očigledno nije jača strana“.

On je kazao da je Vlada na elektronskoj sjednici donijela rješenje o prestanku mandata predsjednice i članova Komisije za žalbe, i to 15-ak dana nakon što je ta komisija poništila odluku o izboru kadeta.

Konjević je pročitao obrazloženje Vlade o razrješenju predsjednice i članova Komisije za žalbe, u kojem je, kako je naveo, direktno optužena Injac.

„Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija u obrazloženju kaže da joj je Injac uputila dopis kojim je obavijestila o propustima u radu Komisije za žalbe“, naveo je Konjević.

On je kazao da ministar odbrane nema nadležnost da utvrđuje propuste u radu drugog organa, odnosno u postupcima Komisije za žalbe koja je poništila konkurs.

„Dakle, vi inicirate razrješenje Komisije koja poništava vašu odluku, u toj inicijaciji prema nadležnom Ministarstvu ga netačno informišete. Govorite o tome da Komisija nije bila nadležna“, rekao je Konjević.

Prema njegovim riječima, Upravni sud je svojim rješenjem naložio postupanje Komisije za žalbe i samim tim utvrdio njenu nadležnost.

Konjević je zamolio Injac da mu objasni koja odluka je danas na snazi vezano za izbor kandidata, imajući u vidu postupanje nadležnih sudova i Komisije koja je razriješena.

“Ovakvo vaše postupanje je samo potvrda jednog manira u ponašanju koje, nažalost i na moje veliko iznenađenje, Vi, kao ministarka odbrane, imate u ovih 11 mjeseci mandata Vlade”, rekao je Konjević, obraćajući se Injac.

Konjević je ocijenio da je Injac, zbog otvorenog izviđaja protiv nje, “pokušala da trguje uticajem”.

“Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je 15. novembra donijela mišljenje u kojem kaže da vaše postupanje predstvalja ugrožavanje javnog interesa i može uticati na urušavanje integriteta Ministaratva odbrane”, naveo je Konjević obraćajući se Injac.

On je ocijenio da je više nego očigledno da je Injac u ovom slučaju postupala suprotno odgovarajućim zakonskim propisima.

Injac je kazala da ne zna kako se naučno zove to što neko čita oglase do jedne tačke, a onda prestane.

“Imamo situaciju u kojoj neko hoće, silom na sramotu, da vam instalira aferu i proglasi vas za kriminalca ili nekog ko zloupotrebljava svoje obaveze”, navela je Injac.

Ona je rekla da su stvari namjenski konstruisane u javnosti i od određenih političara.

“Ne radi se ni o kakvim zloupotrebama”, naglsila je Injac.

Primjedba o nepotpunoj dokumentaciji, kako je rekla, zaista nije osnovana.

Ona je obrazložila na koji način su bodovani kandidati.

“Prvorangirani kandidat je bio Aleksa Stanković sa ostvarenih 39,87 bodova, drugorangirana Mina Iković sa 39,74 i trećerangirani Marko Mitrović sa ostvarenih 39 bodova. Šezdeset odsto toga je ono što su djeca donijela iz prethodnog perioda, i na to ne može uticati nijedan ministar”, navela je
Injac i dodala da nijedan donosilac odluka ne može promijeniti svjedočanstva.

Ona je rekla da nije tačno da su na školovanje poslati lošiji kandidati, već su poslati oni koji su bili najbolji.

Injac je kazala da će tražiti da ASK i sve nadležne inspekcije dođu u Ministarstvo odbrane i utvrde činjenično stanje.

Kako je navela, u prethodne četiri godine, u 27 od 60 slučajeva na školovanje su otišli kandidati koji nijesu ispunjavali uslove.

“U prethodne četiri godine bilo je dosta interesantnih stvari. Tražiću da dođe Upravna inspekcija i da ASK vidi da li je bilo ugrožavanja javnog interesa. Neću prejudicirati, neću reći da jeste, već ostavljam mogućnost da je bilo eventualnih zloupotreba”, navela je Injac.

Ona je pozvala članove Odbora da joj se obrate za informaciju kako bi ukazala šta se dešavalo tokom pethodnih par godina i kakvi su kandidati odlazili na vojne akademije.

Injac je objasnila da je Zakonom o vojsci propisano da se osoba obrazuje na vojnoj akademiji i stiče status kadeta tek kada potpiše ugovor sa Ministarstvom odbrane, što nije slučaj za kandidata Mitrovića.

“Mitrović nema status kadeta jer sa Ministarstvom nije zaključio ugovor, čime bi stekao prava i obaveze kao kadet, pa, između ostalog, i pravo na izjavljivanje žalbe na odluku ministra odbrane”, pojasnila je Injac.

Prema njenim riječima, igrom slučaja ili “igrom igre koja se igra”, Komisija za žalbe je postupala potpuno protivzakonito.

“Čovjek nije državni službenik i namještenik, a oni su donijeli odluku o tome”, navela je Injac.

Ona je kazala da je Upravni sud Komisiji za žalbe rješenje dostavio 3. septembra, a Komisija primjerak te odluke ministru odbrane tek 17. septembra.

“Čujem da je bio veliki pritisak na te ljude. Vidite koliki pritisak ja trpim, možete misliti kako je državnim službenicima i namještenicima koji moraju nešto da urade da bi nečiji sin otišao negdje”, rekla je Injac.

Ona je poručila da će na školovanje u inostranstvu ići najbolji.

“I otišli su najbolji. To što taj momak nije u tom trenutku bio među najboljima, ne kažem da neće biti neki naredni put. Zamislite kakva bih bila da sam nekog od ovo dvoje ljudi, koji zaista zaslužuju svojim uspjehom, pomjerila da bi neko drugi otišao”, kazala je Injac.

Ona je dodala da je Komisija za žalbe tražila da Ministarstvo odbrane izjašnjenje dostavi u roku od 48 sati, da je taj resor dostavio za 24 sata, ali da je odluka već bila donijeta.

“Prethodni ministar je za poziv za dva kandidata slao po osam kandidata na školovanje. Prema mom mišljenju, to je bilo protivzakonito”, navela je Injac.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković poručio je Injac da nema nikakvu potrebu da se toliko bavi njim i da ”svoja nepočinstva obrazlaže njegovim djelovanjem”.

“Za četiri godine mog mandata nijesam imao nijednu pritužbu za diskriminaciju, niti krivičnu prijavu po tom osnovu, a Vi pogledajte sebi u oči”, naveo je Bošković obraćajući se Injac i pozvao je da “iznese sve što ima”.

On je pozvao Injac da “ne radi to što radi već deset mjeseci, da se ne stavlja iznad institucija sistema i ne ocjenjuje šta je zakonito, a šta ne”.

Kako je istakao Bošković, obaveza državnih funkcionera je da poštuju zakone i odluke sudova.

“Ovo što ste napravili u ovom slučaju je, shodno institucijama sistema, povreda pozitivnih pravnih propisa u Crnoj Gori, kao i činjenica da je jedan mladi dečko diskriminisan, iako je imao sve uslove da bude poslat na vojnu akademiju u Grčkoj”, rekao je Bošković.

On je ocijenio da je sve što je Injac uradila po pitanju kadrovskog plana, postavljenja i rada u koliziji sa pozitivnim propisima Crne Gore.

Bošković je kazao da vjeruje da su dvoje kandidati koji su poslati na školovanje odlični, ali da je siguran i da je i treći, koji nije otišao u Grčku, vrhunski.

“Ako nijeste mislili da je taj kandidat dobar, zašto ste tražili treće mjesto? Da li je neko drugi uticao na Vas da tražite to mjesto? Ako jeste, recite ko je, pa da onda otvorimo drugu stranu priče”, naveo je Bošković.

Injac je, odgovarajući Boškoviću, kazala da je i on imao pravne savjetnike i “da je bilo toliko zloupotreba”.

“Kada su u pitanju unapređivanja oficira, tu ćemo se dosta pozabaviti”, navela je Injac.

Bošković je poručio Injac da je dužna da procesuira svaku njegovu eventualnu zloupotrebu.

Poslanik URA-e Miloš Konatar kazao je da kao član Odbora za bezbjednost i odbranu vjeruje da je sve vezano za tematiku bilo zakonito, i da postoji mogućnost da svako provjeri bilo kakve sumnje.

“Na kraju, državne institucije daće sud o tome. Što se mene tiče, ne sumnjam da ste uradili sve po zakonu kada je u pitanju ovaj predmet oglasa za slanje za slanje kadeta na vojnu akademiju u Grčkoj”, kazao je Konatar.

Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović rekao je da nije član Odbora i da ima dilemu kako je došlo do kontrolnog saslušanja.

Knežević je odgovorio Šaranoviću da je odluka o kontrolnom saslušanju Injac donijeta većinom glasova i da je URA glasala za to.

Šaranović je naveo da mu je to bilo indikativno.

“Da li to znači formiranje neke nove većine u ovom Odboru, koju čine poslanici opozicije i poslanik URA-e “, kazao je Šaranović.

On je rekao da je konkretni slučaj u nekom dijelu trivijalna stvar u odnosu na teme koje su prisutne u javnosti i kojima bi Odbor trebalo da se bavi.

“Afera kadeti… Meni je, nećete mi zamjeriti, malo smiješno nazivati to aferom”, naveo je Šaranović.

Prema njegovim riječima, “mnogo je više afera to što se radi o klasičnom političkom progonu od Specijalnog državnog tužilaštva”.

“imajući u vidu da nekoliko dana nakon konkursa, najbliži srodnik kandidata koji nije prošao na konkursu, a koji je specijalni tužilac, pokreće protiv Vas slučaj”, naveo je Šaranović.

On je rekao da ga je snaga argumentacije Injac danas ubijedila i da nije pronašao ni promil šanse da se njeno postupanje moglo etiketirati kao nezakonito.

Poslanik DPS-a Branko Čavor rekao je da nije jasno zašto Mitrović nije danas na akademiji u Atini.

“Kazali ste da nije u prvoj proceduri zvanično prošao, ali ste naveli da ste 20. avgusta uputili dopis i dobili potvrdu 5. oktobra da može biti akademac, i to je stalo na tome”, naveo je Čavor.

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović poručio je Injac da nije intencija nijednog poslanika da se na Odboru osjeća kao na optuženičkoj klupi, ali da je dobra prilika da odgovori na sva pitanja.

“Priča o slanju naših kadeta na školovanje na vojnim akademija u Grčkoj je poprimila u javnosti oblik neke afere”, naveo je Ibrahimović.

Odbor za bezbjednost i odbranu jednoglasno je usvojio izvještaj o kontrolnom saslušanju Injac.

To skupštinsko tijelo posebno je istaklo važnost transparentnog vođenja postupka raspisivanja I sprovođenja javnih oglasa, uz dosljednju primjenu zakonskih odredbi koje tretiraju tu oblast.

Odbor je pozvao Ministarstvo odbrane da preuzme sve mjere i radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih rizika od nastanka i razvoja korupcije, i sprečavanja bilo kakvog oblika koruptivnog ili neetičkog ponašanja koje bi narušilo principe zakonitosti, odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti u postupanju.

“Uvažavajući okolnost da je rasprava po temi kontrolnog saslušanja vođena o predmetu koji se nalazi u postupku pred nadležnim organom, Odbor je odlučio da Skupštini neće predložiti zaključke ovim povodom”, navodi se u izvještaju koji su usvojili članovi Odbora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Treću dozu primilo više od 54 hiljade građana

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 60,7...