fbpx
Naslovnica Crna Gora Razmatraće prijem izbjeglica iz Avganistana

Razmatraće prijem izbjeglica iz Avganistana

Podgorica, (MINA) – Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o situaciji u Avganistanu i aktivnostima za razmatranje prijema izbjeglica.

Kako je saopšteno, Vlada je imajući u vidu da je Crna Gora posvećena aktivnom učešću u globalnim odgovorima na humanitarnom planu, potvrđujući da je kredibilan i pouzdan partner međunarodnoj zajednici, odlučila da formira Međuresorsku radnu grupu.

“Vlada je odlučila da formira Međuresorsku radnu grupu radi razmatranja mogućnosti za odgovor na aktuelnu humanitarnu krizu i eventualnih kapaciteta za prijem ograničenog broja izbjeglica, shodno praksi ostalih članica NATO koje su bile angažovane u Avganistanu”, kaže se u saopštenju.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Strategiju o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori za period od ove do 2025. godine.

Ističe se da je donijet i Akcioni plan za implementaciju Strategije, za ovu i narednu godinu.

Strategija se, kako se navodi u saopštenju Vlade, odnosi na mješovite migracije, odnosno kretanja ljudi koji putuju zajedno, uglavnom na neregularan način.

“Ta kretanja obuhvataju lica koja traže međunarodnu zaštitu, izbjeglice, apatride, žrtve trafikinga, djecu bez pratnje ili djecu odvojenu od roditelja/staratelja, kao i migrante u neregularnim situacijama ili povratnike po readmisiji”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da, u skladu sa preporukama UN-a, Savjeta Evrope i nadležnih organa EU, Strategija koristi temim „neregularne migracije“ umjesto „nezakonite migracije“, kako bi se izbjegle negativne konotacije, kao i dehumanizacija i kriminalizacija tih lica.

Kako su kazali, strategija je bazirana na principu da se zaštita posebnih grupa u kontekstu mješovitih kretanja ne može sprovoditi izolovano od širih trendova, politika i praksi koje oblikuju globalnu mobilnost.

“Strategija, pored ostalog, teži da osigura da politika upravljanja migracijama, praksa i diskusije uzimaju u obzir međunarodne obaveze Crne Gore u zaštiti lica koja traže međunarodnu zaštitu, izbjeglica i apatrida, kao i da prepozna uspostavljeni pravni okvir za njihovu zaštitu”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je, kako je saopšteno, donijela Odluku o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za narednu studijsku godinu koji se finansiraju iz Budžeta.

Iz Vlade su naveli da se tim izmjenama odobrava upis osam studenata na akademski studijski program Konzervacija i restauracija Fakulteta likovnih umjetnosti.

Vlada je donijela Smjernice za jačanje etike i integriteta visokih funkcionera izvršne vlasti.

Cilj tog dokumenta je, kako su kazali iz Vlade, da pruži podršku visokim funkcionerima izvršne vlasti u poštovanju standarda integriteta i jačanje povjerenja javnosti u obavljanje njihovih dužnosti.

“Afirmacija i unapređenje dostojanstva i ugleda radi ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, kao i jačanje povjerenja građana u rad državnih organa”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da se smjernice odnose na predsjednika, potpredsjednika i članove Vlade, državne sekretare u ministarstvima, savjetnike predsjednika i potpredsjednika Vlade, starješine organa uprave, kao i lica kojima je prestala navedena funkcija dvije godine po prestanku funkcije.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na pripremi Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori za period od 2022. do 2024. godine.

“U cilju poboljšanja položaja i stvaranja boljih uslova za mlade ,prepoznata je potreba daljeg razvoja Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da taj dokument predviđa intenziviranje saradnje u polju omladinske politike.

“Koji se odnose na obezbjeđivanje dodatnih popusta za mlade u Crnoj Gori, veći stepen informisanost mladih, veću mobilnost mladih na nivou Crne Gore i Evrope, mogućnost za sticanje dodatnih znanja i vještina u okviru neformalnog obrazovanja, umrežavanje mladih sa biznis sektorom i univerzitetima i drugo”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije